Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska mejna in obalna straža: začetek prve skupne operacije zunaj EU

Tirana, 21. maja 2019

Evropska agencija za mejno in obalno stražo v sodelovanju z albanskimi organi danes začenja prvo skupno operacijo na ozemlju sosednje države nečlanice EU. Od 22. maja bodo ob popolnem soglasju vseh zadevnih držav na grško-albansko mejo napotene skupine Agencije skupaj z albanskimi mejnimi policisti, da bi se izboljšalo upravljanje meje in okrepila varnost na zunanjih mejah EU. Ta operacija pomeni novo obdobje sodelovanja med EU in partnericami z Zahodnega Balkana na področju meja ter je dodaten korak v smeri popolne operacionalizacije Agencije.

Dogodek ob začetku operacije poteka v Tirani v Albaniji, udeležujejo pa se ga evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos, izvršni direktor Evropske agencije za mejno in obalno stražo Fabrice Leggeri, albanski predsednik vlade Edi Rama in albanski minister za notranje zadeve Sandër Lleshaj.

Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos je dejal: „S prvo napotitvijo skupin evropske mejne in obalne straže na ozemlje zunaj EU začenjamo popolnoma novo poglavje našega sodelovanja z Albanijo in celotno regijo Zahodnega Balkana na področju migracij in upravljanja meja. To je velika prelomnica in resnično zgodovinski korak. Usklajeno sodelovanje in vzajemna podpora pri skupnih izzivih, kot sta boljše upravljanje migracij in varovanje skupnih meja, bosta to regijo približala EU.“

Izvršni direktor Evropske agencije za mejno in obalno stražo Fabrice Leggeri je dejal: „Današnji dan je mejnik za našo agencijo in širše sodelovanje med Evropsko unijo in Albanijo. Začenjamo prvo celovito skupno operacijo zunaj Evropske unije, da bi podprli Albanijo pri nadzoru meja in boju proti čezmejnemu kriminalu.“

Čeprav je za varovanje svojih meja še vedno odgovorna predvsem Albanija sama, ji lahko evropska mejna in obalna straža zagotavlja tako tehnično kot tudi operativno podporo in pomoč. Skupine evropske mejne in obalne straže bodo lahko albanske mejne policiste podprle na primer pri izvajanju mejnih kontrol na mejnih prehodih in preprečevanju nedovoljenih vstopov v državo. Vse operacije in napotitve na albansko mejo z Grčijo se bodo izvajale ob popolnem soglasju z albanskimi in grškimi organi.

Na začetku operacije bo Agencija za podporo Albaniji pri nadzoru meja in boju proti čezmejnemu kriminalu napotila 50 mejnih policistov, 16 patruljnih avtomobilov in eno vozilo, opremljeno s termovizijskimi kamerami, iz 12 držav članic EU (Avstrije, Češke, Estonije, Finske, Francije, Hrvaške, Latvije, Nemčije, Nizozemske, Poljske, Romunije in Slovenije).

Bolj poglobljeno sodelovanje med prednostnimi tretjimi državami ter Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo bo prispevalo k boljšemu upravljanju nedovoljenih migracij, dodatno izboljšalo varnost na zunanjih mejah EU in okrepilo sposobnost Agencije za delovanje v neposrednem sosedstvu EU, obenem pa bo to sosedstvo približalo EU.

Ozadje

Evropska agencija za mejno in obalno stražo lahko na podlagi predhodno sklenjenega sporazuma o statusu med Evropsko unijo in zadevno državo izvaja napotitve in skupne operacije na ozemlju sosednjih držav nečlanic EU. Sporazum o statusu, ki je bil sklenjen z Albanijo in podpisan oktobra 2018, je začel veljati 1. maja 2019. To je prvi tovrsten sporazum s partnersko državo Zahodnega Balkana, ki se bo začel izvajati.

Podobni sporazumi so bili parafirani s Severno Makedonijo (julija 2018), Srbijo (septembra 2018), Bosno in Hercegovino (januarja 2019) in Črno goro (februarja 2019), vendar jih je treba še zaključiti.

V začetku tega leta sta se na predlog Evropske komisije Evropski parlament in Svet dogovorila o okrepitvi pooblastil Evropske agencije za mejno in obalno stražo, da bi raven njenih ambicij ustrezala skupnim izzivom, s katerimi se sooča Evropa pri upravljanju migracij in meja. Okrepljena pooblastila bodo omogočala skupne operacije in napotitve v države zunaj neposrednega sosedstva EU.

Več informacij

Sporazum o statusu med Evropsko unijo in Republiko Albanijo glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Republiki Albaniji

Sporočilo za medije: Upravljanje meja: EU podpisala sporazum z Albanijo o sodelovanju v zvezi z evropsko mejno in obalno stražo (5. oktober 2018)

Sporočilo za medije: Upravljanje meja: Evropska agencija za mejno in obalno stražo okrepila operativno sodelovanje z Albanijo (12. februar 2018)

IP/19/2591

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar