Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european: lansarea primei operațiuni comune desfășurate vreodată în afara UE

Tirana, 21 mai 2019

Astăzi, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, în cooperare cu autoritățile albaneze, lansează prima operațiune comună desfășurată vreodată pe teritoriul unei țări vecine care nu este membră a UE. Începând cu 22 mai, la frontiera dintre Grecia și Albania vor fi mobilizate echipe ale agenției împreună cu polițiști de frontieră albanezi pentru a consolida gestionarea frontierelor și a spori securitatea la frontierele externe ale UE, în deplin acord cu toate țările vizate. Această operațiune marchează o nouă etapă pentru cooperarea la frontiere dintre UE și partenerii din Balcanii de Vest și reprezintă încă un pas înainte către operaționalizarea completă a agenției.

Festivitatea de lansare are loc la Tirana, în Albania, în prezența dlui Dimitris Avramopoulos, comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, a dlui Fabrice Leggeri, directorul executiv al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, a dlui Edi Rama, prim-ministrul albanez, și a dlui Sandër Lleshaj, ministrul de interne albanez.

Dimitris Avramopoulos, comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, a declarat: „Odată cu prima mobilizare a echipelor poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european care a avut loc vreodată în afara UE, deschidem un capitol complet nou în cooperarea noastră privind migrația și gestionarea frontierelor cu Albania și cu întreaga regiune a Balcanilor de Vest. Asistăm la o schimbare radicală efectivă și o etapă cu adevărat istorică, ce permite apropierea regiunii de UE printr-o cooperare coordonată și axată pe sprijin reciproc, pentru a răspunde unor provocări comune, cum ar fi o mai bună gestionare a migrației și protejarea frontierelor noastre comune.”

Fabrice Leggeri, directorul executiv al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, a declarat: „Astăzi sărbătorim o etapă importantă pentru agenția noastră și pentru o cooperare mai extinsă între Uniunea Europeană și Albania. Lansăm prima operațiune pe deplin comună din afara Uniunii Europene pentru a sprijini Albania în ceea ce privește controlul la frontiere și combaterea criminalității transfrontaliere.”

Deși în ultimă instanță Albaniei îi revine responsabilitatea pentru protecția frontierelor sale, poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european este în măsură să acorde sprijin și asistență tehnică și operațională. Echipele poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european vor putea sprijini polițiștii de frontieră albanezi, de exemplu în ceea ce privește efectuarea verificărilor la frontieră la punctele de trecere și prevenirea intrărilor neautorizate. Toate operațiunile și mobilizările la frontiera albaneză cu Grecia se vor desfășura în acord deplin atât cu autoritățile albaneze, cât și cu cele elene.

La începutul operațiunii agenția va trimite 50 de ofițeri, 16 autovehicule de patrulare și un vehicul cu termoviziune din 12 state membre ale UE (Austria, Croația, Cehia, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Letonia, Țările de Jos, România, Polonia și Slovenia) pentru a sprijini Albania în ceea ce privește controlul la frontiere și combaterea criminalității transfrontaliere.

Consolidarea cooperării dintre țările terțe prioritare și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă va contribui la o mai bună gestionare a migrației neregulamentare, va întări și mai mult securitatea la frontierele externe ale UE și va consolida capacitatea agenției de a acționa în vecinătatea imediată a UE, aducând țările vecine mai aproape de UE.

Context

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă poate să trimită echipe și să efectueze operațiuni comune pe teritoriul unor țări terțe vecine, sub rezerva încheierii în prealabil a unui acord privind statutul între Uniunea Europeană și țara în cauză. Acordul privind statutul, negociat cu Albania și semnat în octombrie 2018, a intrat în vigoare la 1 mai 2019. Este primul acord de acest fel care urmează să devină operațional cu o țară parteneră din Balcanii de Vest.

Acorduri similare cu Macedonia de Nord (iulie 2018), cu Serbia (septembrie 2018), cu Bosnia și Herțegovina (ianuarie 2019) și cu Muntenegru (februarie 2019) au fost parafat și sunt în curs de finalizare.

La începutul acestui an, astfel cum a propus Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au convenit să consolideze mandatul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, conferindu-i acestuia nivelul de ambiție corespunzător provocărilor comune cu care se confruntă Europa în ceea ce privește gestionarea migrației și a frontierelor sale. Aceasta va permite desfășurarea de operațiuni comune și trimiterea de echipe în țări care nu se află în imediata vecinătate a UE.

Informații suplimentare

Acord privind statutul între UE și Albania referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Albania

Comunicat de presă: Gestionarea frontierelor: UE semnează un acord cu Albania privind cooperarea cu poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european (5 octombrie 2018)

Comunicat de presă: Gestionarea frontierelor: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă își consolidează cooperarea operativă cu Albania (12 februarie 2018)

IP/19/2591

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar