Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna: Pierwsza w historii wspólna operacja poza UE

Tirana, 21 maja 2019 r.

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej rozpoczyna dziś we współpracy z władzami albańskimi pierwszą w historii wspólną operację na terytorium sąsiedniego państwa nienależącego do UE. Od 22 maja zespoły z Agencji zostaną rozmieszczone wraz z albańskimi funkcjonariuszami straży granicznej na granicy grecko-albańskiej, aby wzmocnić zarządzanie granicami i zwiększyć bezpieczeństwo na zewnętrznych granicach UE, w pełnym porozumieniu ze wszystkimi zainteresowanymi państwami. Operacja ta stanowi nowy etap współpracy transgranicznej między UE a partnerami z Bałkanów Zachodnich i jest kolejnym krokiem w kierunku pełnej operacyjności Agencji.

W Tiranie, stolicy Albanii, odbędzie się impreza inaugurująca w obecności Dimitrisa Avramopoulosa, komisarza do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa, Fabrice'a Leggeriego, dyrektora wykonawczego Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Ediego Ramy, premiera Albanii, oraz Sandëra Lleshaja, ministra spraw wewnętrznych Albanii.

Dimitris Avramopoulos, komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa, powiedział: Wysyłając po raz pierwszy w historii zespoły Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej poza UE otwieramy całkowicie nowy rozdział w naszej współpracy w zakresie migracji i zarządzania granicami z Albanią i z całym regionem Bałkanów Zachodnich. Jest to prawdziwy przełom i prawdziwie historyczny krok, który przybliża ten region do UE dzięki współpracy polegającej na koordynowaniu działań i wzajemnym wsparciu w odpowiedzi na wspólne wyzwania, takie jak lepsze zarządzanie migracją czy ochrona naszych wspólnych granic.

Fabrice Leggeri, dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, powiedział: To ważny etap w działalności naszej agencji i zacieśnianiu współpracy między Unią Europejską a Albanią. Jest to pierwsza pełnoprawna wspólna operacja realizowana poza terytorium Unii Europejskiej, w ramach której wspierać będziemy Albanię w kontrolowaniu granic i walce z przestępczością transgraniczną.

Chociaż to Albania pozostaje ostatecznie odpowiedzialna za ochronę swoich granic, Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna będzie udzielać jej wsparcia i pomocy zarówno technicznej, jak i operacyjnej. Zespoły Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej będą przykładowo wspierać albańską straż graniczną w przeprowadzaniu kontroli granicznych na przejściach granicznych i w zapobieganiu niedozwolonemu przekraczaniu granicy. Wszystkie operacje i rozmieszczanie funkcjonariuszy na granicy z Grecją zostaną przeprowadzone w pełnym porozumieniu z władzami albańskimi i greckimi.

Na początek operacji Agencja oddelegowała 50 funkcjonariuszy, 16 wozów patrolowych i 1 pojazd termowizyjny z 12 państw członkowskich UE (Austrii, Chorwacji, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Łotwy, Niderlandów, Niemiec, Rumunii, Polski i Słowenii), aby wesprzeć Albanię w kontroli granic i zwalczaniu przestępczości transgranicznej.

Wzmocniona współpraca między priorytetowymi państwami trzecimi a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej przyczyni się do lepszego zarządzania nielegalną migracją, dalszego zwiększenia bezpieczeństwa na zewnętrznych granicach UE oraz wzmocnienia zdolności Agencji do działania w bezpośrednim sąsiedztwie UE, przy jednoczesnym przybliżeniu tego sąsiedztwa do UE.

Kontekst

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej może prowadzić wspólne działania operacyjne i rozmieszczać zespoły na terytorium sąsiednich państw trzecich pod warunkiem uprzedniego zawarcia umowy o statusie między Unią Europejską a danym państwem. Umowa o statusie wynegocjowana z Albanią i podpisana w październiku 2018 r. weszła w życie w dniu 1 maja 2019 r. Jest to pierwsza taka umowa z krajem partnerskim z Bałkanów Zachodnich, która weszła w życie.

Podobne umowy zostały parafowane z Macedonią Północną (lipiec 2018 r.), Serbią (wrzesień 2018 r.), Bośnią i Hercegowiną (styczeń 2019 r.) i Czarnogórą (luty 2019 r.) i oczekują na sfinalizowanie.

Na początku tego roku, na wniosek Komisji Europejskiej, Parlament Europejski i Rada postanowiły wzmocnić mandat Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, przyznając jej właściwy status odpowiadający wspólnym wyzwaniom, przed którymi stoi Europa w zarządzaniu swoimi granicami i migracją. Pozwoli to na wspólne operacje i rozmieszczenie zespołów w krajach położonych poza bezpośrednim sąsiedztwem UE.

Dodatkowe informacje:

Umowa o statusie między UE a Albanią dotycząca działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej w Albanii

Komunikat prasowy: Zarządzanie granicami: UE podpisuje umowę z Albanią w sprawie współpracy z Europejską Strażą Graniczną i Przybrzeżną (5 października 2018 r.)

Komunikat prasowy: Zarządzanie granicami: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej wzmacnia współpracę operacyjną z Albanią (12 lutego 2018 r.)

IP/19/2591

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar