Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Eurooppalainen raja- ja merivartiosto: ensimmäinen yhteisoperaatio EU:n ulkopuolella

Tirana 21. toukokuuta 2019

Euroopan raja- ja merivartiovirasto käynnistää tänään yhteistyössä Albanian viranomaisten kanssa ensimmäisen EU:n alueen ulkopuolella toteutettavan yhteisoperaation. Viraston tukiryhmiä lähetetään 22. toukokuuta alkaen albanialaisten rajavartioiden tueksi Kreikan ja Albanian väliselle rajalle. Tavoitteena on tehostaa rajavalvontaa ja turvallisuutta EU:n ulkorajoilla täydessä yhteisymmärryksessä kaikkien asianomaisten maiden kanssa. Operaatio on lisäaskel kohti viraston täyden toimintavalmiuden saavuttamista, ja sen myötä EU:n ja Länsi-Balkanin maiden välisessä rajayhteistyössä alkaa uusi vaihe.

Operaation avajaistilaisuus järjestetään Tiranassa, Albaniassa, ja siihen osallistuvat muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaava komissaari Dimitris Avramopoulos, Euroopan raja- ja merivartioviraston pääjohtaja Fabrice Leggeri, Albanian pääministeri Edi Rama ja maan sisäministeri Sandër Lleshaj.

Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaavan komissaari Dimitris Avramopoulosin mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun eurooppalaisen raja- ja merivartioston tukiryhmiä lähetetään EU:n ulkopuolelle. ”Tämä on käännekohta ja historiallinen askel yhteistyössä, jota EU tekee Albanian ja koko Länsi-Balkanin alueen kanssa muuttoliike- ja rajavalvonta-asioissa. Muuttoliikkeen saaminen paremmin hallintaan ja yhteisten rajojen turvaaminen ovat yhteisiä haasteita. Niiden ratkominen koordinoidusti ja toisiamme tukien tuo alueen lähemmäksi EU:ta”, Avramopoulos vakuuttaa.

Euroopan raja- ja merivartioviraston pääjohtaja Fabrice Leggeri totesi puolestaan, että viraston toiminnassa ja EU:n yhteistyössä Albanian kanssa alkaa nyt uusi aikakausi. ”Tämän ensimmäisen EU:n unionin ulkopuolella toteutettavan täysimittaisen yhteisoperaation tarkoituksena on tukea Albaniaa rajavalvonnassa ja rajanylisen rikollisuuden torjunnassa”, Leggeri sanoi.

Albania on viime kädessä vastuussa rajojensa suojelemisesta, mutta eurooppalainen raja- ja merivartiosto voi antaa sille sekä teknistä että operatiivista apua. Eurooppalaisen raja- ja merivartioston ryhmät voivat tukea Albanian rajavartijoita esimerkiksi tarkastusten suorittamisessa rajanylityspisteissä ja luvattomien maahantulojen estämisessä. Kaikki Albanian ja Kreikan välisellä rajalla suoritettavat operaatiot ja resurssien osoittaminen niihin tehdään täydessä yhteisymmärryksessä molempien maiden viranomaisten kanssa.

Operaation alkuvaiheessa virasto lähettää kohteeseen 50 virkamiestä, 16 partioajoneuvoa ja yhden lämpökameralla varustetun ajoneuvon tukeakseen Albaniaa rajavalvonnassa ja rajanylisen rikollisuuden torjumisessa. Henkilöstö ja kalusto ovat peräisin 12 jäsenvaltiosta (Alankomaat, Itävalta, Kroatia, Latvia, Puola, Ranska, Romania, Saksa, Slovenia, Suomi, Tšekki ja Viro).

Tehostettu yhteistyö kolmansien painopistemaiden ja Euroopan raja- ja merivartioviraston välillä tehostaa sääntöjenvastaisen muuttoliikkeen hallintaa, lisää turvallisuutta EU:n ulkorajoilla ja parantaa viraston valmiuksia toimia EU:n lähialueilla, mikä on omiaan lähentämään niitä EU:hun.

Tausta

Euroopan raja- ja merivartiovirasto voi lähettää henkilöstöä ja kalustoa EU:n lähialueilla sijaitseviin kolmansiin maihin ja toteuttaa niiden alueella yhteisiä operaatioita, jos EU:n ja asianomaisen maan välillä on tehty asemaa koskeva sopimus. Albanian kanssa neuvoteltu asemaa koskeva sopimus allekirjoitettiin lokakuussa 2018, ja se tuli voimaan 1. toukokuuta 2019. Se on laatuaan ensimmäinen Länsi-Balkanin kumppanimaan kanssa tehty sopimus, jota aletaan soveltaa.

Vastaavat sopimukset on parafoitu Pohjois-Makedonian (heinäkuu 2018), Serbian (syyskuu 2018), Bosnia ja Hertsegovinan (tammikuu 2019) ja Montenegron (helmikuu 2019) kanssa. Niiden viimeistely on vielä kesken.

Aiemmin tänä vuonna Euroopan parlamentti ja neuvosto suostuivat Euroopan komission ehdotuksesta vahvistamaan Euroopan raja- ja merivartiovirastonvaltuuksia niin, että sen toimenkuva vastaa paremmin yhteisiä haasteita, joita Euroopalla on muuttoliikkeen hallinnassa ja ulkorajoillaan. Päivitetyt valtuudet mahdollistavat yhteiset operaatiot sekä kaluston ja henkilöstön lähettämisen maihin, jotka eivät sijaitse EU:n välittömällä naapurialueella.

Lisätietoa

Euroopan raja- ja merivartioviraston Albaniassa toteuttamista toimista tehty EU:n ja Albanian välinen asemaa koskeva sopimus

Lehdistötiedote: Rajaturvallisuus: Albania yhteistyöhön eurooppalaisen raja- ja merivartioston kanssa

Lehdistötiedote: Rajaturvallisuus: Euroopan raja- ja merivartiovirasto tehostaa operatiivista yhteistyötä Albanian kanssa (12. helmikuuta 2018)

IP/19/2591

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar