Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az Európai Unió és Közép-Ázsia: A szorosabb partneri viszony új lehetőségei

Brüsszel, 2019. május 15.

Az Európai Unió felvázolja a Közép-Ázsiával való megújított partneri viszonyra vonatkozó elképzelését, frissítve a régióval fennálló kapcsolatokra vonatkozó, 2007-ben kitűzött stratégiáját.

Az Európai Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője által ma elfogadott új közös közlemény új jövőképet vázol fel az alábbi öt közép-ázsiai országgal kialakított megerősített partneri viszonyról: Kazahsztán; Kirgiz Köztársaság; Tádzsikisztán; Türkmenisztán és Üzbegisztán. Ez egy olyan kulcsfontosságú időszak, amikor az Európa és Ázsia közötti összeköttetések gyorsan fejlődnek, a régió egyes országaiban reformok zajlanak, elindult egy nyitási folyamat, és új lendületet kap a regionális együttműködés.

Közép-Ázsia a történelme, kultúrája, illetve a Keletet és Nyugatot összekötő szerepe miatt mindig is rendkívül fontos régió volt. E terület napjainkban egyre nagyobb stratégiai jelentőséggel bír, tekintettel a kedvező dinamikájú belső és regionális folyamatokra, valamint a partnerségi viszony megerősítését igénylő globális kihívások fokozódására – jelentette ki Federica Mogherini főképviselő/alelnök. „Közép-Ázsiával folytatott együttműködésünk középpontjában az ellenálló képesség és a jólét biztosítása fog állni, illetve támogatni fogjuk a fenntartható fejlődést és a reformfolyamatokat, amelyek polgáraink javát szolgálják.

Neven Mimica, a nemzetközi együttműködésért és a fejlesztésért felelős biztos hozzátette: „Az Európai Unió, amely Közép-Ázsia egyik fő fejlesztési partnere, a 2014–2020-as időszakban több mint 1 milliárd euróval támogatta a régiót olyan területeken, mint a jogállamiság, a környezetvédelem, a vízgazdálkodás, a kereskedelem és a határigazgatás. A megújított partnerség révén erősíteni kívánjuk a közép-ázsiai partnerekkel való együttműködésünket, segítséget nyújtva számukra ahhoz, hogy megerősítsék a régió ellenálló képességét, jólétét és összekapcsoltságát.”

A közös közlemény azt javasolja, hogy a jövőbeli uniós szerepvállalás elsősorban az alábbi két területre irányuljon:

  • partnerség az ellenálló képességért, a közép-ázsiai államok belső és külső sokkhatások leküzdésére való képességének erősítése, valamint a reformok megvalósítására való képességük javítása révén;
  • partnerség a jólét megteremtéséért, a gazdasági modernizáció támogatása, a fenntartható összeköttetések elősegítése és az ifjúságba való beruházás révén.

Emellett az EU elkötelezett a közép-ázsiai regionális együttműködésbe való beruházás mellett, segítve a régió országait a párbeszéd és az együttműködés saját tempóban történő fejlesztésében.

A Kazahsztánnal már aláírt megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás mellett az EU le kívánja zárni az Üzbegisztánnal és a Kirgiz Köztársasággal kötendő hasonló megállapodásokra irányuló tárgyalásokat, valamint a lehető legnagyobb mértékben mozgósítani kívánja tágabb értelemben vett fejlesztési támogatási eszközeit a régió javára.

Az Európa és Ázsia közötti összeköttetésekre vonatkozó uniós stratégiával összhangban és a meglévő együttműködési keretek felhasználásával az EU adott esetben partneri kapcsolatokat alakít ki a közép-ázsiai országokkal való fenntartható összeköttetésekre vonatkozóan, szem előtt tartva a piaci elvek követését, az átláthatóság biztosítását és a nemzetközi szabványokat. Az együttműködés tervezett területei közé tartozik a közlekedés, az energia és a digitális kapcsolatok, valamint az emberek közötti kapcsolatok.

Az EU az afganisztáni béke előmozdítása érdekében is fokozni kívánja az együttműködést a közép-ázsiai partnerekkel, tekintettel arra, hogy a közép-ázsiai országok kritikus jelentőséggel bírnak az ország jövője szempontjából. Ezért továbbra is prioritásnak számít, hogy Afganisztánt adott esetben bevonják az EU és Közép-Ázsia közötti párbeszéd keretében folyó releváns megbeszélésekbe és regionális programokba, valamint több olyan regionális és háromoldalú együttműködési projekt jusson támogatáshoz, amelyben afgán és közép-ázsiai partnerek vesznek részt.

Háttér-információk

Az Európai Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének ma elfogadott közös közleményét most a Tanács és az Európai Parlament fogja megvitatni.

A Közép-Ázsiára vonatkozó új uniós stratégiát a tervek szerint Federica Mogherini főképviselő/alelnök Neven Mimica biztossal együtt a július 7-én Biskekben, a Kirgiz Köztársaságban megrendezésre kerülő 15. EU–Közép-Ázsia miniszteri találkozón fogja bemutatni a közép-ázsiai feleknek.

További információk

Közös közlemény – Az EU és Közép-Ázsia: A szorosabb partneri viszony új lehetőségei

EU–Közép-Ázsia kapcsolatok – tájékoztató

Az Európai Unió kazahsztáni küldöttségének honlapja

Az Európai Unió kirgiz köztársasági küldöttségének honlapja

Az Európai Unió tádzsikisztáni küldöttségének honlapja

Az Európai Unió türkmenisztáni összekötő irodájának honlapja

Az Európai Unió üzbegisztáni küldöttségének honlapja

IP/19/2494

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar