Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan unioni ja Keski-Aasia: Uusia mahdollisuuksia kumppanuuden lujittamiseen

Bryssel 15. toukokuuta 2019

Euroopan unioni esittelee visionsa siitä, miten sen kumppanuutta Keski-Aasian kanssa voitaisiin uudistaa. Tarkoituksena on saattaa ajan tasalle EU:n ja Keski-Aasian välisiä suhteita koskeva strategia, joka on alun perin laadittu vuonna 2007.

Euroopan komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tänään antamassa yhteisessä tiedonannossa esitetään uudenlainen visio kumppanuuden lujittamisesta viiden Keski-Aasian maan kanssa. Nämä maat ovat Kazakstan, Kirgisia, Tadžikistan, Turkmenistan ja Uzbekistan. Tiedonannon julkaiseminen osuu ratkaisevan tärkeään ajankohtaan, kun otetaan huomioon Euroopan ja Aasian nopeasti kehittyvät yhteydet, joidenkin maiden meneillään olevat uudistukset ja avautuminen ulkomaailmalle sekä alueellisen yhteistyön vauhdittuminen.

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, komission varapuheenjohtaja Federica Mogherinin mukaan Keski-Aasian historia, kulttuuri ja sen asema idän ja lännen välissä ovat tehneet alueesta keskeisen tekijän kautta aikojen. ”Nyt sen strateginen merkitys on entisestään kasvamassa myönteisen sisäisen ja alueellisen kehityksen sekä vahvaa kumppanuutta vaativien, jatkuvasti kasvavien globaalien haasteiden myötä. Yhteistyömme Keski-Aasian kanssa samoin kuin tukemme kestävälle kehitykselle ja uudistuksille rakentuu jatkossa selviytymiskyvyn ja vaurauden peruspilareille, kansalaisten hyödyksi”, hän totesi.

Kansainvälisestä yhteistyöstä ja kehitysasioista vastaava komissaari Neven Mimica puolestaan totesi, että Euroopan unioni on Keski-Aasian kannalta merkittävä kehityskumppani. ”EU tukee aluetta yli miljardilla eurolla vuosina 2014–2020 muun muassa oikeusvaltion, ympäristö- ja vesiasioiden, kaupan ja rajaturvallisuuden kaltaisilla aloilla. Uudistetun kumppanuuden myötä pyrimme lujittamaan tätä yhteistyötä entisestään ja näin tukemaan keskiaasialaisten kumppaneidemme pyrkimyksiä vahvistaa alueen selviytymiskykyä, vaurautta ja keskinäisiä yhteyksiä”, hän lisäsi.

Yhteisessä tiedonannossa ehdotetaan, että EU:n tulevassa toiminnassa keskitytään seuraaviin kahteen asiaan:

  • kumppanuuteen selviytymiskyvyn edistämiseksi vahvistamalla Keski-Aasian valtioiden kykyä selviytyä sisäisistä ja ulkoisista häiriöistä ja parantamalla niiden valmiutta uudistuksiin
  • kumppanuuteen vaurauden edistämiseksi tukemalla talouden nykyaikaistamista, edistämällä kestäviä yhteyksiä ja investoimalla nuoriin.

Lisäksi EU haluaa investoida Keski-Aasian alueelliseen yhteistyöhön ja auttaa näin alueen maita edistämään vuoropuhelua ja yhteistyötä omaan tahtiinsa.

Euroopan unioni on jo allekirjoittanut Kazakstanin kanssa tehostetun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ja aikoo saattaa päätökseen neuvottelut vastaavista sopimuksista Uzbekistanin ja Kirgisian kanssa. Lisäksi se aikoo hyödyntää kehitysavun välineistöään alueella niin tehokkaasti kuin mahdollista.

Euroopan ja Aasian yhteyksiä koskevan strategiansa mukaisesti ja olemassa olevia yhteistyöpuitteita hyödyntäen EU aikoo tarvittaessa solmia Keski-Aasian maiden kanssa kumppanuuksia kestävien yhteyksien luomiseksi kansainvälisten normien pohjalta ja markkinaperiaatteita ja avoimuutta noudattaen. Mahdollisia yhteistyöaloja ovat liikenne, energia ja digitaaliset yhteydet sekä ihmisten väliset yhteydet.

Koska Afganistanin tulevaisuudella on keskeinen merkitys Keski-Aasian maille, EU aikoo myös tiivistää yhteistyötä Keski-Aasian maiden kanssa rauhan edistämiseksi Afganistanissa. Tämän vuoksi keskeisenä pyrkimyksenä on edelleen Afganistanin ottaminen tarvittaessa mukaan EU:n ja Keski-Aasian vuoropuhelun yhteydessä järjestettäviin kokouksiin ja alueellisiin ohjelmiin sekä Afganistanin ja Keski-Aasian maiden kanssa toteutettavien alueellisten ja kolmenvälisten yhteistyöhankkeiden edistäminen ja tukeminen.

Taustatietoa

Tänään hyväksytystä Euroopan komission ja Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisestä tiedonannosta keskustellaan seuraavaksi neuvostossa ja Euroopan parlamentissa.

Korkea edustaja, varapuheenjohtaja Mogherini ja komissaari Mimica aikovat esitellä EU:n uuden Keski-Aasian strategian virallisesti Keski-Aasian maiden edustajille EU:n ja Keski-Aasian 15. ministerikokouksessa, joka pidetään 7. heinäkuuta Biškekissä, Kirgisiassa.

Lisätietoja

Yhteinen tiedonanto – EU ja Keski-Aasia: Uusia mahdollisuuksia kumppanuuden lujittamiseen

EU:n ja Keski-Aasian suhteet, tietokooste

EU:n edustusto Kazakstanissa

EU:n edustusto Kirgisiassa

EU:n edustusto Tadžikistanissa

Euroopan unionin yhteystoimisto Turkmenistanissa

EU:n edustusto Uzbekistanissa

IP/19/2494

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar