Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Ευρωπαϊκή Ένωση και Κεντρική Ασία: νέες ευκαιρίες για μια ισχυρότερη εταιρική σχέση

Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2019

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει το όραμά της για ανανέωση της εταιρικής σχέσης με την Κεντρική Ασία και επικαιροποιεί τη στρατηγική της όσον αφορά τις σχέσεις με την περιοχή αυτή, η οποία καθορίστηκε πρώτη φορά το 2007.

Η νέα κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε στις 15 Μαΐου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας παρουσιάζει ένα νέο όραμα για ισχυρότερη εταιρική σχέση με τις πέντε χώρες της Κεντρικής Ασίας: Καζαχστάν, Δημοκρατία της Κιργιζίας, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν και Ουζμπεκιστάν. Η ανακοίνωση αυτή φθάνει σε μια καίρια στιγμή κατά την οποία η συνδεσιμότητα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, ορισμένες από τις χώρες της περιοχής αναλαμβάνουν μεταρρυθμίσεις και επιχειρούν ανοίγματα, και μια νέα δυναμική δημιουργείται στον τομέα της περιφερειακής συνεργασίας.

«Η Κεντρική Ασία ήταν πάντα μια σημαντική περιοχή: για την ιστορία της, τον πολιτισμό της και για τον ρόλο της ως συνδέσμου μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Σήμερα αποκτά όλο και μεγαλύτερη στρατηγική σημασία, μεταξύ θετικών εσωτερικών και περιφερειακών δυναμικών τάσεων, καθώς και αυξανόμενων παγκόσμιων προκλήσεων που απαιτούν ενισχυμένη εταιρική σχέση», δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος/αντιπρόεδρος, Φεντερίκα Μογκερίνι. «Η ανθεκτικότητα και η ευημερία θα είναι οι πυλώνες της συνεργασίας μας με την Κεντρική Ασία,της στήριξης που παρέχουμε υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης και των μεταρρυθμιστικών διαδικασιών, προς όφελος των πολιτών μας.»

Ο επίτροπος Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης, Νέβεν Μίμιτσα, πρόσθεσε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κορυφαίος αναπτυξιακός εταίρος για την Κεντρική Ασία, παρέχοντας στήριξη στην περιοχήύψους πάνω από 1 δισ. ευρώ μεταξύ 2014-2020 σε τομείς όπως το κράτος δικαίου, το περιβάλλον, οι υδάτινοι πόροι, το εμπόριο και η διαχείριση των συνόρων. Μέσω της ανανεωμένης εταιρικής σχέσης, επιθυμούμε να ενισχύσουμε τη δέσμευσή μας με τους εταίρους της Κεντρικής Ασίας για να τους βοηθήσουμε να καταστήσουν την περιοχή πιο ανθεκτική, ευημερούσα και καλύτερα διασυνδεδεμένη.»

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση, η μελλοντική δέσμευση της ΕΕ θα πρέπει να επικεντρωθεί σε δύο πτυχές:

  • τη συνεργασία για την ανθεκτικότητα, με την ενίσχυση της ικανότητας των κρατών της Κεντρικής Ασίας να αντιμετωπίζουν τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς κλυδωνισμούς και να μπορούν να ενστερνίζονται τις μεταρρυθμίσεις·
  • τη συνεργασία για την ευημερία, με τη στήριξη του οικονομικού εκσυγχρονισμού, την προώθηση της βιώσιμης συνδεσιμότητας και την επένδυση στη νεολαία.

Επιπλέον, η ΕΕ είναι αποφασισμένη να επενδύσει στην περιφερειακή συνεργασία στην Κεντρική Ασία, βοηθώντας τις χώρες της περιοχής να προωθήσουν τον διάλογο και τη συνεργασία με τους δικούς τους ρυθμούς.

Εκτός από τη συμφωνία ενισχυμένης εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Καζαχστάν, η ΕΕ προτίθεται να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για παρόμοιες συμφωνίες με το Ουζμπεκιστάν και τη Δημοκρατία της Κιργιζίας, καθώς και να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα μέσα που διαθέτει στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας στην περιοχή.

Σύμφωνα με τη στρατηγική της για τη σύνδεση Ευρώπης και Ασίας και κάνοντας χρήση των υφιστάμενων πλαισίων συνεργασίας, η ΕΕ θα καθιερώσει, κατά περίπτωση, εταιρικές σχέσεις για βιώσιμη συνδεσιμότητα με χώρες της Κεντρικής Ασίας, σύμφωνα με τις αρχές της αγοράς, μέσω της διασφάλισης της διαφάνειας και με βάση τα διεθνή πρότυπα. Οι προβλεπόμενοι τομείς συνεργασίας περιλαμβάνουν τις μεταφορές, την ενέργεια και την ψηφιακή σύνδεση, καθώς και τις διαπροσωπικές επαφές.

Η ΕΕ σκοπεύει επίσης να ενισχύσει τη συνεργασία με τους εταίρους από την Κεντρική Ασία με σκοπό την προώθηση της ειρήνης στο Αφγανιστάν, λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που επιδεικνύουν οι χώρες αυτές για το μέλλον της χώρας. Επομένως, η ένταξη του Αφγανιστάν, κατά περίπτωση, σε σχετικούς διαλόγους και περιφερειακά προγράμματα ΕΕ-Κεντρικής Ασίας, και η ενίσχυση περισσότερων έργων περιφερειακής και τριμερούς συνεργασίας με εταίρους του Αφγανιστάν και της Κεντρικής Ασίας, θα παραμείνουν προτεραιότητα.

Γενικές πληροφορίες

Η κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας θα συζητηθεί τώρα στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η ύπατη εκπρόσωπος/αντιπρόεδρος κ. Μογκερίνι, από κοινού με τον επίτροπο κ. Μίμιτσα, προτίθεται να παρουσιάσει επίσημα τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία στους ομολόγους της από την Κεντρική Ασία επ' ευκαιρία της15ης υπουργικής συνόδου ΕΕ-Κεντρικής Ασίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουλίου στο Μπισκέκ (Κιργιζία).

Για περισσότερες πληροφορίες

Κοινή ανακοίνωση - Η ΕΕ και η Κεντρική Ασία: Νέες ευκαιρίες για μια ισχυρότερη εταιρική σχέση

Ενημερωτικό δελτίο για τις σχέσεις ΕΕ-Κεντρικής Ασίας

Δικτυακός τόπος της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Καζαχστάν

Δικτυακός τόπος της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημοκρατία της Κιργιζίας

Δικτυακός τόπος της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Τατζικιστάν

Δικτυακός τόπος του Γραφείου Συνδέσμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Τουρκμενιστάν

Δικτυακός τόπος της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ουζμπεκιστάν

IP/19/2494

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar