Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Enotni in močni: voditelji EU bodo na vrhu v Sibiuu razpravljali o skupni prihodnosti

Bruselj, 7. maja 2019

Kot je predsednik Juncker predlagal v svojem govoru o stanju v Uniji 2017, se bodo voditelji in voditeljice EU 9. maja 2019 sestali v Sibiuu, kjer bodo razpravljali o naslednji strateški agendi EU za obdobje 2019–2024.

Izmenjali bodo mnenja o izzivih in prednostnih nalogah EU v naslednjih letih. Sedanjo agendo je Evropski svet sprejel junija 2014, oblikovana pa je bila v 10 političnih prednostnih nalog Junckerjeve Komisije. Pet let pozneje so prizadevanja za uresničitev teh prednostnih nalog državljanom prinesla oprijemljive rezultate kljub nepredvidenim težavam, ki še naprej predstavljajo resne izzive za našo Unijo. Komisija danes po prejšnji teden predstavljenih priporočilih politik o tem, kako lahko Evropa oblikuje svojo prihodnost, pregleduje dosežke zadnjih petih let.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je povedal: „Ob prevzemu mandata sem dejal, da imamo zadnjo priložnost, da Evropejcem pokažemo, da njihova Unija dela za njih. Zadnjih pet let sem si neumorno prizadeval za izpolnitev danih obljub. Menim, da smo na nekaterih področjih pričakovanja presegli, na drugih pa nam je morda malo spodletelo. Vendar mislim, da smo ukrepali na vseh najpomembnejših področjih. Zdaj se mora EU ozreti naprej in se pri tem učiti iz naših izkušenj ter še nadgraditi svoje uspehe. Postati moramo še ambicioznejši in še bolj osredotočeni.“

Dobri rezultati

10 prednostnih nalog Junckerjeve Komisije je bilo osredotočenih na vprašanja, ki so Evropejcem najpomembnejša: ponovno odpiranje delovnih mest, zagon rasti in naložb, krepitev socialne pravičnosti, upravljanje migracij, ublažitev varnostnih groženj, sprostitev potenciala digitalnih in energetskih prehodov, zagotavljanje, da EU postane močnejša svetovna akterka, ter krepitev preglednosti in demokratične legitimnosti.

Junckerjeva Komisija je do poletja 2018 predložila vse zakonodajne predloge, ki jih je napovedala na začetku svojega mandata. Ta Komisija je skupaj pripravila 471 novih zakonodajnih predlogov, še 44 pa jih je prevzela od prejšnjih Komisij. V tekočem mandatu sta Evropski parlament in Svet sprejela ali se dogovorila o 348 od teh predlogov.

Komisija je danes objavila niz 20 informativnih pregledov, ki prikazujejo, kako je EU uspela izpolniti zaveze, sprejete leta 2014 v okviru strateške agende Evropskega sveta in 10 političnih prednostnih nalog Junckerjeve Komisije.

Pot naprej

Evropska komisija je prejšnji teden predstavila številna priporočila politik o tem, kako lahko Evropa oblikuje svojo prihodnost v vse bolj večpolnem in negotovem svetu. Priporočila je, naj se strateška agenda EU za obdobje 2019–2024 osredotoči na pet ključnih razsežnosti:

  • Evropo, ki varuje, saj v današnjem svetu mir pomeni moč;
  • konkurenčno Evropo, ki vlaga v prihodnje tehnologije in podpira naše največje prednosti: enotni trg, našo industrijo ter našo skupno valuto;
  • pravično Evropo, ki spoštuje temeljna načela enakosti, pravne države in socialne pravičnosti v sodobnem svetu;
  • trajnostno Evropo, ki prevzema vodilno vlogo na področju trajnostnega razvoja in boja proti podnebnim spremembam,
  • ter vplivno Evropo, ki si prizadeva za ohranjanje in posodobitev na pravilih temelječega sistema, ki nam je tako dolgo tako dobro služil.

 Voditelji in voditeljice EU-27, ki se sestajajo v Sibiuu, lahko tako iz tega črpajo zamisli za določitev nove usmeritve politike in novih prednostnih nalog za EU še pred volitvami v Evropski parlament, ki bodo potekale med 23. in 26. majem 2019, ter posledično spremembo političnega vodstva institucij EU.

Predsednik Juncker bo Evropsko komisijo zastopal na neformalnem srečanju voditeljev držav ali vlad EU-27 v Sibiuu 9. maja 2019. Pred tem bosta z romunskim predsednikom Iohannisom sodelovala v dialogu z državljani, ki se bo začel 8. maja 2019 ob 18:00 po srednjeevropskem času.

V Sibiuu v Romuniji bosta tudi komisarka Thyssen in komisar Navracsics, ki bosta odprla mladinsko prireditev „Sooblikujmo prihodnost Evrope“ ter se udeležila podelitve nagrad fotografskega natečaja #MySocialEurope. Komisar Navracsics bo podelil tudi nagrade meseca zmagovalcem fotografskega natečaja „Moj čarobni utrinek iz evropske solidarnostne enote“.

Ozadje

Evropski svet je pred petimi leti opredelil široko strateško agendo za Unijo v času sprememb. Ta se je naprej konkretizirala v obliki 10 političnih prednostnih nalog predsednika Jean-Clauda Junckerja, ki so bile pripravljene v času njegove volilne kampanje v dialogu z državami članicami in Evropskim parlamentom. Junckerjeva Komisija vse od takrat dosega dobre rezultate pri uresničevanju svoje strateške agende.

Zdaj EU potrebuje nove, ambiciozne, realistične in usmerjene cilje za naslednji politični cikel.

Komisija je marca 2017, pred 60. obletnico Rimskih pogodb, objavila Belo knjigo o prihodnosti Evrope. V njej je predstavila je pet možnih scenarijev za prihodnost EU-27. To je bilo izhodišče za obsežno razpravo o prihodnosti Evrope, iz katere je mogoče zdaj črpati podlago za glavne prednostne naloge politik naslednje strateške agende. Opravljenih je bilo skoraj 1 600 dialogov in posvetovanj z državljani.

Predsednik Juncker je v svojem govoru o stanju v Uniji 2017 predstavil načrt z glavnimi koraki do enotnejše, močnejše in bolj demokratične Unije. Na podlagi tega so se nacionalni voditelji sestali v Talinu v Estoniji in se dogovorili o Agendi voditeljev – seznamu najbolj perečih vprašanj in izzivov, za katere bi bilo treba najti rešitve pred evropskimi volitvami leta 2019.

9. maja 2019 se bodo voditelji in voditeljice EU srečali v romunskem mestu Sibiu, kjer naj bi razprava dosegla vrhunec tega procesa z obnovljeno zavezo o EU, ki bo prinašala rezultate na za ljudi resnično pomembnih področjih. Razmislili bodo o političnih željah Unije in pripravili strateško agendo za naslednjih pet let.

Več informacij

Informativni pregledi o 10 prednostnih nalogah Komisije:

Prispevek Komisije k strateški agendi za obdobje 2019–2024

Obvestilo za medije o vrhu v Sibiuu 

IP/19/2392

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar