Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

O majoritate covârșitoare a europenilor este preocupată de pierderea biodiversității și sprijină ideea unor acțiuni mai ferme din partea UE pentru protejarea naturii

Bruxelles, 6 mai 2019

Potrivit unui nou sondaj, europenii sunt din ce în ce mai preocupați de starea naturii. Într-un consens copleșitor, 96 % din cei peste 27 000 de cetățeni intervievați au declarat că avem responsabilitatea de a proteja natura și că acest lucru este esențial, de asemenea, pentru combaterea schimbărilor climatice.

Sondajul Eurobarometru arată că, în general, crește gradul de sensibilizare în ceea ce privește biodiversitatea, importanța sa, precum și amenințările și măsurile de protejare a acesteia. Opiniile cetățenilor sunt în concordanță cu obiectivele Strategiei UE în domeniul biodiversității pentru 2020, care urmărește stoparea pierderii biodiversității și a serviciilor ecosistemice, și cu obiectivele directivelor UE privind păsările și habitatele, care constituie coloana vertebrală a politicii UE de protejare a naturii. Sondajul Eurobarometru precede prima evaluare globală a situației naturii și a locului umanității în cadrul acesteia, care va fi lansată mai târziu în cursul zilei de azi de Platforma interguvernamentală științifico-politică privind biodiversitatea și serviciile ecosistemice (IPBES).

Comisarul UE pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, Karmenu Vella, a declarat: „Cel mai recent sondaj Eurobarometru privind biodiversitatea demonstrează în mod evident trei lucruri: Europenii acordă o atenție deosebită naturii și biodiversității; ei conștientizează faptul că schimbările climatice și pierderea biodiversității reprezintă două fețe ale aceleiași monede și se așteaptă ca UE să acționeze pentru a proteja natura. Alături de dovezile științifice solide care vor fi prezentate de IPBES mai târziu în cursul zilei de azi, Comisia are atât sarcina, cât și mandatul de a acționa în vederea unui acord puternic la nivel mondial pentru natură și oameni în 2020.”

Printre principalele elemente ale noului sondaj Eurobarometru privind biodiversitatea se numără cele menționate în continuare.

Termenul de „biodiversitate” este din ce în ce mai familiar, peste 70 % dintre europeni declarând că au auzit de acesta.

Cele mai mari amenințări la adresa biodiversității sunt poluarea aerului, a solului și a apei, dezastrele provocate de om și schimbările climatice. Agricultura intensivă, silvicultura intensivă și pescuitul excesiv, care constituie de departe cei mai importanți factori-cheie ai pierderii biodiversității, sunt recunoscuți într-o măsură din ce în ce mai mare, dar încă nu pe deplin, drept amenințări majore la adresa biodiversității.

De la ultimul Eurobarometru privind biodiversitatea din 2015 a crescut gradul de înțelegere de către cetățeni a importanței biodiversității pentru oameni. Marea majoritate a cetățenilor consideră că avem responsabilitatea de a proteja natura (96 %) și că acest lucru este esențial pentru combaterea schimbărilor climatice (95 %). De asemenea, a sporit semnificativ numărul celor care sunt pe deplin de acord că biodiversitatea este indispensabilă pentru producția de hrană, de combustibil și de medicamente (91 %), precum și al celor care consideră că biodiversitatea și o natură sănătoasă sunt importante pentru dezvoltarea economică pe termen lung (92 %).

Majoritatea europenilor nu sunt dispuși să accepte niciun compromis în ceea ce privește deteriorarea sau distrugerea naturii în zone protejate din rațiuni de dezvoltare economică. Cel puțin două treimi din respondenți consideră că zonele de protecție a naturii, cum ar fi Natura 2000, sunt foarte importante pentru protejarea animalelor și a plantelor în pericol de dispariție (71 %), pentru prevenirea distrugerii unor zone naturale valoroase pe uscat și pe mare (68 %) și pentru menținerea rolului jucat de natură pentru a furniza hrană, aer și ape curate (67 %).

Majoritatea cetățenilor consideră că UE reprezintă un nivel legitim de acțiune în domeniul biodiversității și al serviciilor ecosistemice. Respondenții afirmă că cele mai importante acțiuni pe care UE trebuie să le întreprindă pentru a proteja biodiversitatea sunt refacerea naturii și a biodiversității pentru a compensa deteriorările și o mai bună informare a cetățenilor cu privire la importanța biodiversității.

Context

Sondajul a fost realizat în cele 28 de state membre ale UE în perioada 4-20 decembrie 2018. Aproximativ 27 643 de respondenți din diferite grupuri sociale și demografice au fost intervievați direct la locuința lor, în limba lor maternă.

Cel mai recent sondaj intitulat „Atitudinile cetățenilor europeni în ceea ce privește biodiversitatea” a fost realizat pentru a se analiza gradul de sensibilizare și opiniile europenilor cu privire la biodiversitate și natură. Acesta urmează unui sondaj anterior privind aceleași aspecte, publicat în octombrie 2015 (EB special 436), iar prezentul raport include comparații ale tendințelor față de rezultatele sondajului din 2015. Sondajul a fost conceput pentru a se analiza sensibilizarea cu privire la termenul „biodiversitate”, modul în care sunt percepute cele mai mari amenințări la adresa biodiversității, modul în care sunt percepute motivele pentru care trebuie stopată pierderea biodiversității, măsurile pe care UE ar trebui să le ia pentru a preveni pierderea biodiversității și gradul de sensibilizare a publicului cu privire la rețeaua Natura 2000, felul în care este percepută importanța zonelor de protecție a naturii și atitudinile față de proiectele de dezvoltare care ar putea deteriora aceste zone.

Rezultatele Eurobarometrului sunt publicate într-un moment crucial, având în vedere faptul că pierderea biodiversității captează atenția mass-mediei la nivel mondial și ocupă un loc din ce în ce mai important pe agenda politică internațională. Prima evaluare globală a biodiversității și a serviciilor ecosistemice, care urmează să fie lansată de Platforma interguvernamentală științifico-politică privind biodiversitatea și serviciile ecosistemice (IPBES), oferă dovezi științifice solide cu privire la starea biodiversității pe glob și la opțiunile pe care le au oamenii pentru a evita o criză ecologică. Tot astăzi, la Metz, la reuniunea G7 a miniștrilor mediului, va fi adoptată Carta de la Metz privind biodiversitatea, care va consolida angajamentul politic de a stopa pierderea biodiversității și de a ajunge la un acord puternic la nivel mondial pentru natură și oameni în 2020, la următoarea conferință internațională privind biodiversitate din cadrul Convenției ONU privind biodiversitatea.

Informații suplimentare

Sondajul Eurobarometru

Comunicat de presă privind evaluarea globală a biodiversității a IPBES

IP/19/2360

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar