Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Velika većina Europljana zabrinuta je zbog gubitka biološke raznolikosti i traži strože mjere EU-a za zaštitu prirode

Bruxelles, 6. svibnja 2019.

Novo istraživanje pokazalo je da su Europljani sve zabrinutiji zbog stanja prirode. Čak 96 % od više od 27 000 ispitanih građana smatra da svi dijelimo odgovornost za zaštitu prirode te da je to ključno i za borbu protiv klimatskih promjena.

Istraživanje Eurobarometra ukazuje na povećanje svijesti o značenju biološke raznolikosti, njezinoj važnosti, opasnostima koje joj prijete te o mjerama zaštite. Mišljenja građana u skladu su s ciljevima strategije EU-a za biološku raznolikost do 2020. u pogledu sprečavanja gubitka biološke raznolikosti i usluga ekosustava te s ciljevima Direktive o pticama i Direktive o staništima koje čine okosnicu EU-ove politike zaštite prirode. Istraživanje Eurobarometra objavljeno je uoči prve globalne procjene stanja prirode i uloge čovjeka u njezinom očuvanju koju će danas nešto kasnije objaviti Međuvladina znanstveno-politička platforma o bioraznolikosti i uslugama ekosustava (IPBES).

Povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella izjavio je: Najnovije istraživanje Eurobarometra o biološkoj raznolikosti jasno pokazuje tri stvari: pitanja stanja prirode i biološke raznolikosti vrlo su važna za Europljane; oni sve više prepoznaju da su klimatske promjene i gubitak biološke raznolikosti dvije strane iste medalje i očekuju od EU-a da djeluje u cilju zaštite prirode. Ako ovome pribrojimo čvrste znanstvene dokaze koje će nešto kasnije danas objaviti IPBES, jasno je da Komisija ima odgovornost i mandat za rad na postizanju kvalitetnog globalnog dogovora za prirodu i ljude 2020.

Glavni rezultati novog istraživanja Eurobarometra o biološkoj raznolikosti uključuju:

poznavanje koncepta „biološke raznolikosti” povećalo se i više od 70 % Europljana čulo je za taj termin.

Kao najveće prijetnje biološkoj raznolikosti smatraju zagađenje zraka, tla i vode, katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem i klimatske promjene. Unatoč sve većoj svijesti o opasnostima od intenzivne poljoprivrede, intenzivnog šumarstva i prelova ribe, građani ih još uvijek ne prepoznaju u cijelosti kao najveće prijetnje biološkoj raznolikosti.

Od posljednjeg istraživanja Eurobarometra o biološkoj raznolikosti iz 2015. povećalo se razumijevanje građana o važnosti biološke raznolikosti za ljude. Velika većina građana smatra da imamo odgovornost za zaštitu prirode (96 %) te da je zaštita prirode ključna za borbu protiv klimatskih promjena (95 %). Došlo je i do znatnog povećanja u broju onih koji smatraju da je biološka raznolikost neophodna za proizvodnju hrane, goriva i lijekova (91 %) te onih koji smatraju da su biološka raznolikost i zdrava priroda važni za dugoročni gospodarski razvoj (92 %).

Većina Europljana protivi se uništavanju ili narušavanju prirode u zaštićenim područjima kao cijeni za gospodarski razvoj. Najmanje dvije trećine ispitanika smatra da su zaštićena područja prirode kao ona obuhvaćena mrežom Natura 2000 vrlo važna za očuvanje ugroženih životinja i biljaka (71 %), osiguravaju zaštitu od uništenja vrijednih područja prirode na kopnu i moru (68 %) te su jamstvo za očuvanje stabilnosti prirodnih procesa od kojih zavisi opskrba hranom, čist zrak i voda (67 %).

Za većinu građana EU je razina na kojoj se mogu legitimno provoditi mjere za zaštitu biološke raznolikosti i usluga ekosustava. Prema mišljenju ispitanika najvažnije mjere koje EU treba poduzeti radi zaštite biološke raznolikosti su one usmjerene na saniranje šteta nanesenih prirodi i biološkoj raznolikosti, nadoknadu štete te bolje informiranje građana o važnosti biološke raznolikosti.

Kontekst

Istraživanje je provedeno u 28 država članica EU-a od 4. do 20. prosinca 2018. Ukupno 27 643 ispitanika iz različitih socijalnih i demografskih skupina osobno je intervjuirano na njihovu materinskom jeziku u svojim domovima.

Najnovije istraživanje pod nazivom „Stavovi Europljana prema biološkoj raznolikosti” provedeno je kako bi se ispitali razina svijesti i stavovi europskih građana o biološkoj raznolikosti i prirodi. Nastavlja se na prethodno istraživanje objavljeno u listopadu 2015. (Posebni eurobarometar 436) pa su u izvješće uključene i usporedbe s rezultatima tog istraživanja. Ovo je istraživanje osmišljeno kako bi se istražili: poznavanje pojma „biološka raznolikost”; percepcija najvećih prijetnji biološkoj raznolikosti; percepcija o razlozima za očuvanje biološke raznolikosti; mišljenja o tome što bi EU trebao učiniti da spriječi gubitak biološke raznolikosti te svijest o mreži Natura 2000, važnosti zaštićenih područja prirode i stavovi prema razvojnim projektima koji bi mogli predstavljati prijetnju tim područjima.

Rezultati istraživanja Eurobarometra dolaze u kritičnom trenutku jer gubitak biološke raznolikosti privlači globalnu medijsku pažnju te zauzima sve važnije mjesto u međunarodnim političkim raspravama. U okviru prve globalne procjene biološke raznolikosti i usluga ekosustava, koju će uskoro pokrenuti Međuvladina znanstveno-politička platforma o bioraznolikosti i uslugama ekosustava (IPBES) prikupit će se čvrsti znanstveni dokazi o stanju biološke raznolikosti u svijetu te o mogućnostima kojima čovječanstvo raspolaže za sprečavanje ekološke krize. Danas će se na sastanku ministara za zaštitu okoliša skupine G7 u Metzu donijeti i Povelja iz Metza o biološkoj raznolikosti u cilju jačanja političke predanosti sprečavanju gubitka biološke raznolikosti i postizanja čvrstog globalnog dogovora za prirodu i ljude do 2020. na sljedećoj međunarodnoj konferenciji o biološkoj raznolikosti u okviru UN-ove Konvencije o biološkoj raznolikosti.

Dodatne informacije

Istraživanje Eurobarometra

Priopćenje za medije o globalnoj procjeni biološke raznolikosti IPBES-a

IP/19/2360

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar