Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Trgovina: Sodišče Evropske unije potrdilo združljivost sistema sodišč za naložbe s Pogodbama EU

Bruselj, 30. aprila 2019

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je dejal: „Ena od ključnih zavez iz političnih usmeritev, ki sem jih leta 2014 predstavil za to Komisijo, je bila, da se ne bo sprejelo, da bi posebne ureditve za spore med vlagatelji omejevale pristojnost sodišč v državah članicah EU. To smo izpolnili s sistemom sodišč za naložbe, ki je inovativen pristop in je postal model za vsa naložbena pogajanja EU ter nadomestil stari mehanizem za reševanje sporov med vladami in tujimi vlagatelji, tj. zloglasni mehanizem ISDS. Lahko le pozdravim odločitev sodišča kot dokončno potrditev pristopa, ki ga je sprejela Komisija. Današnje ugotovitve Sodišča so pomembne pri utiranju poti za polno uporabo trgovinskega sporazuma s Kanado. Naše partnerstvo s Kanado je močnejše kot kdaj koli prej – tako s političnega kot gospodarskega vidika.“

Evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmström je dejala: „To mnenje potrjuje, da lahko državljani v celoti zaupajo v nov pristop Komisije k zaščiti naložb. Mednarodna investicijska pravila in reševanje sporov imajo pomembno vlogo pri spodbujanju in ohranjanju naložb. Sistem sodišč za naložbe zagotavlja, da bo to potekalo pravično, učinkovito in pregledno. Današnje mnenje ne kaže le, da je pravno ustrezen, temveč krepi tudi vodilno vlogo EU v trenutnih širših razpravah o reformi večstranskega sistema za reševanje naložbenih sporov.“

Izid sledi januarskemu mnenju generalnega pravobranilca, da je sistem sodišč za naložbe iz sporazuma CETA v celoti skladen s pravom EU, in zlasti z:

(i) načelom avtonomnosti prava EU in izključne pristojnosti Sodišča Evropske unije za razlago prava EU,

(ii) načelom enake obravnave in zahtevo po učinkovitosti prava EU ter

(iii) Listino o temeljnih pravicah, zlasti pravico do dostopa do sodnega varstva ter pravico do neodvisnega in nepristranskega sodišča v skladu z Listino.

Odločitev Sodišča pomeni, da besedila sporazuma med EU in Kanado ni treba spreminjati, države članice pa lahko nadaljujejo z ratifikacijami. Prav tako ne bo treba spreminjati določb o sistemu sodišč za naložbe, vključenih v sporazume s Singapurjem, Mehiko in Vietnamom. Komisija se bo še naprej pogajala o sistemu sodišč za naložbe v dvostranskih sporazumih z drugimi partnerji.

Sporazum s Kanado se začasno uporablja od septembra 2017 in lahko v celoti začne veljati šele, ko ga ratificirajo vse države članice in ga sklene Svet. Sistem sodišč za naložbe lahko začne delovati šele po zaključku tega postopka. Do takrat se bo sporazum CETA še naprej začasno uporabljal v obsegu, ki ga določa Sklep Sveta o njegovi začasni uporabi. Evropski parlament je sporazum CETA odobril 15. februarja 2017.

Zamenjava zastarelega mehanizma ISDS je bila ena od zavez, ki jih je predsednik Juncker dal v svojem govoru julija 2014 pred Evropskim parlamentom in v političnih usmeritvah te Komisije. Prav tako je to eden od ključnih elementov v poslanici, ki jo je 1. novembra 2014 naslovil na evropsko komisarko za trgovino Cecilio Malmström.

Ozadje

Države članice EU so pogodbenice v skoraj polovici vseh mednarodnih investicijskih sporazumov, ki trenutno veljajo po vsem svetu (v približno 1 400 od 3 000). Skoraj vsi ti sporazumi vključujejo mehanizem za reševanje sporov med vladami in tujimi vlagatelji, tj. mehanizem ISDS.

V okviru sporazuma CETA se je mehanizem ISDS nadomestil z novim, učinkovitim, pravičnim in preglednim sistemom sodišč za naložbe (sistemom ICS), ki:

  • vsebuje ukrepe za zaščito tujih naložb in vlagateljev,
  • jasno določa, da vlade ohranijo svojo pravico do urejanja in doseganja legitimnih ciljev politike, kot so javno zdravje, varnost, okolje, javna morala ter spodbujanje in zaščita kulturne raznolikosti.

Glavne značilnosti novega sistema sodišč za naložbe:

– stalno sodišče, ki je nastalo po zgledu javnih mednarodnih sodišč,

– sestavljeno je iz sodišča prve stopnje in pritožbenega sodišča,

– ne temelji na začasnih ad hoc sodiščih,

– poklicni in neodvisni razsodniki:

  • pogodbenici jih imenujeta za daljši mandat in pri tem upoštevata vse zadevne interese,
  • zanje veljajo najvišji etični standardi na podlagi strogega kodeksa ravnanja,

– deloval bo pregledno, saj bodo obravnave odprte za javnost, dokumenti, predloženi v zadevah, bodo objavljeni, zainteresirane strani (nevladne organizacije, sindikati, predstavniki državljanov) bodo lahko intervenirale v postopku in predložile svoja stališča.

Več informacij

Več o sistemu sodišč za naložbe

Več o sporazumu CETA

IP/19/2334

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar