Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comerț: Curtea de Justiție a Uniunii Europene confirmă compatibilitatea Sistemului jurisdicțional în materie de investiții cu tratatele UE

Bruxelles, 30 aprilie 2019

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat: „Unul dintre principalele angajamente asumate în cadrul orientărilor politice pe care le-am prezentat Comisiei în 2014 a fost acela de a nu accepta ca jurisdicția instanțelor din statele membre ale UE să fie limitată de regimuri speciale pentru litigiile dintre investitori. Am concretizat angajamentul respectiv sub forma Sistemului jurisdicțional în materie de investiții, o abordare inovatoare, care a devenit modelul pentru toate negocierile UE referitoare la investiții, înlocuind vechiul sistem de soluționare a litigiilor dintre investitori și stat, celebrul ISDS. Nu pot decât să salut decizia Curții, care reprezintă confirmarea supremă a abordării adoptate de Comisie. Constatările de astăzi ale Curții de Justiție sunt importante în a deschide calea pentru aplicarea integrală a acordului comercial cu Canada. Parteneriatul nostru cu Canada continuă să fie mai puternic decât oricând – atât din punct de vedere politic, cât și economic.

Comisarul UE pentru comerț, Cecilia Malmström, a declarat: „Acest aviz confirmă faptul că cetățenii pot avea încredere deplină în noua abordare a Comisiei în materie de protecție a investițiilor. Normele internaționale în materie de investiții și soluționare a litigiilor au un rol important în încurajarea și păstrarea investițiilor. Sistemul jurisdicțional în materie de investiții garantează că acestea se realizează în mod echitabil, eficient și transparent. Avizul de astăzi nu doar arată că el este solid din punct de vedere juridic, ci și consolidează rolul de lider al UE în cadrul discuțiilor mai ample în curs de desfășurare vizând reformarea sistemului multilateral de soluționare a litigiilor în materie de investiții.

Rezultatul este în concordanță cu avizul emis de avocatul general în luna ianuarie, conform căruia Sistemul jurisdicțional în materie de investiții din cadrul CETA este pe deplin compatibil cu legislația UE și, în mod specific, respectă:

(i) principiul autonomiei dreptului UE și competența juridică exclusivă a Curții de Justiție a Uniunii Europene în interpretarea legislației UE;

(ii) principiul egalității de tratament și al cerinței de eficacitate a dreptului UE; și

(iii) Carta drepturilor fundamentale, în particular dreptul de acces la o instanță și dreptul la o instanță independentă și imparțială în temeiul Cartei.

Decizia Curții înseamnă că nu trebuie să se facă nicio modificare a textului acordului dintre UE și Canada, iar ratificarea de către statele membre poate fi realizată. De asemenea, nu va fi necesară nicio modificare a dispozițiilor Sistemului jurisdicțional în materie de investiții, incluse în acordurile cu Singapore, Mexic și Vietnam. Comisia va continua să negocieze Sistemul jurisdicțional în materie de investiții în cadrul acordurilor bilaterale cu alți parteneri.

Acordul cu Canada se aplică cu titlu provizoriu începând din septembrie 2017 și poate intra pe deplin în vigoare numai după ce va fi ratificat de toate statele membre și încheiat de Consiliu. Sistemul jurisdicțional în materie de investiții poate deveni operațional numai după încheierea acestui proces. Până atunci, CETA va fi aplicat în continuare cu titlu provizoriu, în măsura prevăzută în Decizia Consiliului privind aplicarea sa cu titlu provizoriu. CETA a fost aprobat de Parlamentul European la 15 februarie 2017.

Înlocuirea sistemului ISDS, care este depășit, a fost unul dintre angajamentele asumate de președintele Juncker în discursul său din iulie 2014 din fața Parlamentului European, precum și în Orientările politice ale actualei Comisii. El este, de asemenea, unul dintre elementele-cheie ale Scrisorii de misiune adresate, la 1 noiembrie 2014, comisarului pentru comerț al UE, Cecilia Malmström.

Context

Statele membre ale UE sunt părți la aproape jumătate din numărul total de acorduri internaționale de investiții care sunt în prezent în vigoare la nivel mondial (la aproximativ 1 400 din 3 000). Aproape toate aceste acorduri includ un mecanism de soluționare a litigiilor între guverne și investitorii străini, cunoscut sub denumirea de mecanism de soluționare a litigiilor dintre investitori și stat (ISDS).

În cadrul CETA, mecanismul ISDS este înlocuit cu un sistem jurisdicțional în materie de investiții nou, eficient, echitabil și transparent (ICS), care:

  • conține măsuri de protecție a investițiilor străine și a investitorilor;
  • clarifică faptul că guvernele își păstrează dreptul de a reglementa și de a realiza obiective de politici legitime, cum ar fi sănătatea publică, siguranța, mediul, ordinea publică și promovarea și protejarea diversității culturale.

Principalele caracteristici ale noului Sistem jurisdicțional în materie de investiții:

- o instanță permanentă, inspirată de instanțele publice internaționale;

- constituit dintr-un tribunal de primă instanță și un tribunal de apel;

- nu se bazează pe tribunale temporare ad hoc;

- arbitri profesioniști și independenți

  • numiți pentru mandate de lungă durată de către ambele părți, luând în considerare toate interesele aflate în joc
  • aflați la cele mai înalte standarde de etică printr-un cod de conduită strict

- va activa în mod transparent, prin realizarea unor audieri deschise publicului; publicarea de documente transmise în cursul judecării cazurilor; autorizarea părților interesate (ONG-uri, sindicate, reprezentanți ai cetățenilor) să intervină în proceduri și să prezinte observații.

Informații suplimentare

Citiți mai multe despre Sistemul jurisdicțional în materie de investiții

Citiți mai multe despre CETA

IP/19/2334

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar