Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Kereskedelem: az Európai Unió Bírósága megerősíti, hogy a beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszer összeegyeztethető az uniós szerződésekkel

Brüsszel, 2019. április 30.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke így nyilatkozott: „A mostani Bizottság számára 2014-ben általam előterjesztett politikai iránymutatásokban szereplő egyik fontos vállalás szerint nem fogjuk elfogadni, hogy az uniós tagállamok bíróságainak joghatóságát a befektetői jogviták esetében különszabályok korlátozzák. A beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszer révén eleget tettünk ennek a vállalásnak. Ez olyan innovatív megközelítés, amely mintául szolgál az Unió valamennyi beruházási tárgyalásához, és felváltja a beruházó és állam közötti korábbi vitarendezési rendszert, a kétes hírű ISDS-t. Csak üdvözölni tudom a Bíróság döntését, amely a Bizottság megközelítésének végső megerősítését jelenti. A Bíróság mai megállapításai azért is jelentősek, mert megnyitják az utat a Kanadával megkötött kereskedelmi megállapodás teljes körű alkalmazása előtt. A Kanadával kialakított partnerségünk a továbbiakban is erősebb lesz, mint valaha, politikai és gazdasági tekintetben egyaránt.

Cecilia Malmström kereskedelempolitikáért felelős uniós biztos a következőket mondta: „Ez a vélemény megerősíti, hogy a polgárok teljes mértékben megbízhatnak a Bizottság új beruházásvédelmi megközelítésében. A nemzetközi beruházási szabályok és a vitarendezés fontos szerepet játszanak a befektetések ösztönzésében és megtartásában. A beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszer garantálja, hogy ez méltányos, hatékony és átlátható módon történjen. A mai vélemény nem csupán azt jelzi, hogy ez jogilag megalapozott, hanem emellett megerősíti az EU vezető szerepét a többoldalú beruházási vitarendezési rendszer reformjára irányuló szélesebb körű megbeszéléseken.

A döntés megfelel a főtanácsnok által januárban kiadott véleménynek, amely szerint a CETA keretében létrehozott beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszer teljes mértékben összeegyeztethető az uniós joggal, és összhangban áll különösen a következőkkel:

i. az uniós jog autonómiájának elve, valamint az Európai Unió Bíróságának kizárólagos joghatósága az uniós jog értelmezésére;

ii. az egyenlő bánásmód elve, valamint az uniós jog tényleges érvényesülésének követelménye; valamint

iii. az Alapjogi Charta, különösen a Chartába foglalt bírósághoz fordulás joga, és független és pártatlan bírósághoz való jog.

A Bíróság határozata értelmében nem kell módosítani az EU-Kanada megállapodás szövegét és a tagállamok folytathatják annak megerősítését. Hasonlóképpen a Szingapúrral, Mexikóval és Vietnammal kötött megállapodásokban sem lesz szükség a beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszerre vonatkozó rendelkezések módosítására. A Bizottság a továbbiakban is tárgyalni fog beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszerről más partnerekkel kötendő kétoldalú megállapodások keretében.

2017 szeptembere óta ideiglenesen alkalmazzák a Kanadával kötött megállapodást, amely csak akkor léphet teljes körűen hatályba, ha azt valamennyi tagállam megerősítette és a Tanács is megkötötte. A beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszer csak e folyamat lezárását követően válhat működőképessé. Addig továbbra is ideiglenesen alkalmazzák a CETA-t, az ideiglenes alkalmazásról szóló tanácsi határozatban előírt mértékben. Az Európai Parlament 2017. február 15-én jóváhagyta a CETA-t.

A beruházó és állam közötti vitarendezés elavult rendszerének (ISDS) felváltása egyike volt a Juncker elnök Európai Parlament előtt tartott 2014. júliusi beszédében tett vállalásoknak, és a mostani Bizottság politikai iránymutatásaiban is szerepelt. Cecilia Malmström, kereskedelempolitikáért felelős uniós biztos 2014. november 1-jén kiadott megbízólevelének szintén ez volt az egyik kulcseleme.

Háttér-információk

Az uniós tagállamok a jelenleg világszerte hatályos összes nemzetközi beruházási megállapodás csaknem felének részes felei (a 3000-ből mintegy 1400-nak). E megállapodások szinte mindegyike magában foglal egy, a kormányok és a külföldi beruházók közötti jogviták rendezésére szolgáló, beruházó és állam közötti vitarendezésként (ISDS) ismert mechanizmust.

A CETA keretében az ISDS mechanizmust olyan új, méltányos és átlátható beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszer váltja fel, amely:

  • a külföldi beruházók és beruházások védelmét szolgáló intézkedéseket tartalmaz;
  • egyértelművé teszi, hogy a kormányok megőrzik szabályozáshoz való jogukat és az olyan legitim politikai célok elérésének jogát, mint a közegészségügy, a biztonság, a környezetvédelem, a közerkölcs, valamint a kulturális sokszínűség előmozdítása és védelme.

Az új, beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszer fő jellemzői:

– a nemzetközi közjogi bíróságok példája által inspirált állandó bíróság, amely;

– Elsőfokú Bíróságból és a Fellebbviteli Bíróságból áll,

– nem ideiglenes ad hoc bíróságokon alapul,

– hivatásos és független bírákból áll,

  • akiket a két fél nevezi ki hosszú hivatali időre, az összes szóban forgó érdek figyelembevételével
  • akik a szigorú magatartási kódex révén a legmagasabb etikai normákat követik majd

– a meghallgatások nyilvánossá tétele révén átláthatóan működik; közzéteszi az eljárások során benyújtott dokumentumokat; lehetővé teszi az érdekelt felek (nem kormányzati szervezetek, polgárok képviselői) számára az eljárásba való beavatkozást és beadványok benyújtását.

További információk

Tudjon meg többet a beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszerről

Tudjon meg többet a CETA-ról

IP/19/2334

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar