Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Trgovina: Sud Europske unije potvrdio da je sustav sudova za ulaganja u skladu s Ugovorima

Bruxelles, 30. travnja 2019.

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je: Jedna od ključnih obveza u političkim smjernicama koje sam 2014. predstavio za ovu Komisiju bila je da nećemo prihvatiti da je nadležnost sudova u državama članicama EU-a ograničena posebnim režimima za sporove ulagača. Tu smo obvezu ispunili kroz sustav sudova za ulaganja, inovativan pristup koji je postao predložak za sve pregovore EU-a o ulaganjima, kao zamjena za stari sustav rješavanja sporova između ulagača i države, ozloglašeni ISDS (od engl. „investor-state dispute settlement”). Mogu samo pozdraviti odluku Suda kao konačnu potvrdu pristupa za koji se odlučila Komisija. Današnji zaključci Suda važan su korak prema punoj primjeni trgovinskog sporazuma s Kanadom. Naše partnerstvo s Kanadom i dalje je jače nego ikad – u političkom kao i u gospodarskom smislu.

Povjerenica EU-a za trgovinu Cecilia Malmström izjavila je: Ovo mišljenje potvrđuje da građani mogu imati puno povjerenje u Komisijin novi pristup zaštiti ulaganja. Međunarodna pravila o ulaganjima i rješavanje s time povezanih sporova imaju važnu ulogu u poticanju i zadržavanju ulaganja. Sustav sudova za ulaganja jamstvo je da se to odvija na pravičan, djelotvoran i transparentan način. Danas objavljeno mišljenje ne samo da pokazuje da je taj sustav pravno valjan, nego i jača vodeću ulogu EU-a u tekućim širim raspravama o reformi multilateralnog sustava rješavanja ulagačkih sporova.

Taj ishod u skladu je s mišljenjem koje je nezavisni odvjetnik objavio u siječnju, prema kojem je sustav sudova za ulaganja u okviru CETA-e potpuno u skladu s pravom EU-a, a konkretno u skladu sa sljedećim:

i. načelom autonomije prava EU-a i isključivom nadležnošću Suda Europske unije za tumačenje prava EU-a;

ii. načelom jednakog postupanja i zahtjevom o djelotvornosti prava EU-a; i

iii. Poveljom o temeljnim pravima Europske unije, posebno pravom na pristup sudu i pravom na neovisan i nepristran sud na temelju Povelje.

Odluka Suda znači da se u tekst sporazuma između EU-a i Kanade ne moraju unositi nikakve izmjene te da se može započeti s ratifikacijom u državama članicama. Jednako tako, odredbe o sustavu sudova za ulaganja nije potrebno mijenjati ni u sporazumima sa Singapurom, Meksikom i Vijetnamom. Komisija će u pregovore o bilateralnim sporazumima s drugim partnerima nastaviti uključivati sustav sudova za ulaganja.

Sporazum s Kanadom počeo se privremeno primjenjivati od rujna 2017. i može u potpunosti stupiti na snagu tek nakon što ga ratificiraju sve države članice i donese Vijeće. Sustav sudova za ulaganja može postati operativan tek po završetku tog procesa. Dotad će se nastaviti s privremenom primjenom sporazuma CETA u mjeri u kojoj je to predviđeno Odlukom Vijeća o privremenoj primjeni toga sporazuma. Europski parlament potvrdio je CETA-u 15. veljače 2017.

Zamjena zastarjelog sustava rješavanja sporova između ulagača i države bila je jedna od obveza koje je predsjednik Juncker preuzeo u svojem govoru pred Europskim parlamentom u srpnju 2014. kao i u političkim smjernicama sadašnje Komisije. To je i jedan od ključnih elemenata u mandatnom pismu upućenom povjerenici EU-a za trgovinu Ceciliji Malmström 1. studenoga 2014.

Kontekst

Države članice EU-a stranke su u gotovo polovini ukupnog broja međunarodnih ugovora o ulaganjima koji su trenutačno na snazi u svijetu (njih oko 1400 od ukupno 3000). Gotovo svi ti ugovori sadržavaju mehanizam za rješavanje sporova između vlada i stranih ulagača poznat kao rješavanje sporova između ulagača i države (ISDS).

U sporazumu CETA taj je mehanizam zamijenjen novim, djelotvornim, pravičnim i transparentnim sustavom sudova za ulaganja (ICS) koji:

  • sadržava mjere za zaštitu stranih ulaganja i ulagača,
  • jasno kaže da vlade zadržavaju svoje pravo na reguliranje i postizanje legitimnih političkih ciljeva kao što su javno zdravlje, sigurnost, zaštita okoliša, javni moral te promicanje i zaštita kulturne raznolikosti.

Glavna obilježja novog sustava sudova za ulaganja:

– sud je stalan, po uzoru na javne međunarodne sudove

– sastavljen je od prvostupanjskog suda i žalbenog suda

– sustav se ne temelji na privremenim ad hoc sudovima

– profesionalni i neovisni suci

  • koje imenuju, na dugoročne mandate, obje stranke u sporu uzimajući u obzir sve uključene interese,
  • i koji se pridržavaju najviših etičkih standarda zahvaljujući strogom kodeksu ponašanja

– transparentnost rada, zahvaljujući otvaranju saslušanja za javnost i objavljivanju dokumenata podnesenih za vrijeme postupaka; – omogućavanje zainteresiranim stranama (nevladine organizacije, sindikati, predstavnici građana) da interveniraju u postupak i sudu dostave svoje podneske.

Dodatne informacije

Više informacija o sustavu sudova za ulaganja

Više informacija o CETA-i

IP/19/2334

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar