Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

DiscoverEU: 18aastastele jagatakse Euroopa avastamiseks 20 000 reisikaarti

Brüssel, 2. mai 2019

Täna algatab Euroopa Komisjon uue DiscoverEU reisikaartide taotlusvooru. Kõik 18aastased ELi noored saavad kuni 16. maini 2019 taotleda reisikaarti, mis annab neile võimaluse avastada Euroopat ajavahemikul 1. august 2019. a. – 31. jaanuar 2020.

Tegemist on möödunud aastal käivitatud ja väga edukaks osutunud algatuse uue taotlusvooruga, mille läbinud saavad avastada Euroopa kultuurilist mitmekesisust ja õppida tundma ühiseid väärtusi. Algatuse DiscoverEU teisel aastal keskendub Euroopa Komisjon projekti haridusliku mõõtme suurendamisele. Osalejatele antakse teavet ja näpunäiteid Euroopa külastamiseks. Lisaks on huvilistel võimalik saada reisipäevik reisil kogetu talletamiseks ja osaleda kogukonna arendamise üritustel kogu reisi vältel.

Samuti teeb komisjon tööd selle nimel, et DiscoverEU oleks kaasavam ja kõigile paremini kättesaadav. Selleks muudab komisjon taotluste esitamise süsteemi veelgi lihtsamaks, annab näpunäiteid eelarvesõbralikuks reisimiseks ja arvestab nii palju kui võimalik puuetega noorte vajadustega, et ka nemad saaksid programmi raames reisida.

Hariduse, noorte, kultuuri ja spordi eest vastutav komisjoni liige Tibor Navracsics ütles: „Olen uhke, et algatus DiscoverEU on edasi arenenud ja pakub suuremale hulgale noortele tõeliselt euroopalikku kogemust. Loodan, et algatuses osalemine innustab neid kaasa lööma oma kogukondades ja saama Euroopa saadikuteks, osaledes Euroopa Parlamendi valimistel, julgustades ka oma eakaaslasi hääletamisel osalema ja tehes meiega koostööd sidusa ühiskonna ülesehitamisel. Noored on Euroopa tulevik ja on tähtis, et nende häält võetakse kuulda.”

Kes saavad taotlusvoorus osaleda ja kuidas?

Taotlejad peavad olema sündinud vahemikus 2. juuli 2000 (kaasa arvatud) – 1. juuli 2001 (kaasa arvatud) ja valmis reisima ajavahemikus 1. august 2019 – 31. jaanuar 2020 maksimaalselt 30 päeva. Huvilised saavad taotluse esitada Euroopa noorteportaali kaudu. Hindamiskomisjon hindab taotlusi ja valib võitjad. Taotlejatele teatatakse tulemustest juunis 2019.

Edukaks osutunud kandidaadid peavad olema valmis reisima üksinda või kuni viiest inimesest koosneva rühmana. Peamiselt reisitakse rongiga. Et noored kogu Euroopast saaksid liituda, pakub algatus võimalust kasutada ka alternatiivseid transpordivahendeid, näiteks busse või praame, erandjuhtudel on lubatud reisida ka lennukiga. Sellega tagatakse ka ELi äärepoolseimates piirkondades või saartel elavatele noortele võimalus algatuses osaleda.

Taust

DiscoverEU on noortele eurooplastele, sealhulgas ebasoodsatest oludest pärit noortele avatud reisimiskogemus, mis võimaldab neil reisil olles õppida. Komisjon käivitas algatuse juunis 2018 ja selle esialgne eelarve oli 12 miljonit eurot. 2019. aasta eelarve on 16 miljonit eurot. Praeguseks on DiscoverEU raames saanud ligikaudu 30 000 noort võimaluse Euroopas reisimiseks, et tutvuda selle rikkaliku kultuuripärandiga, kohtuda uute inimestega, õppida teistest kultuuridest ja kogeda seda, mis Euroopat ühendab. DiscoverEU esimeses taotlusvoorus osalesid kogu Euroopast tuhanded noored, kes moodustasid tõelise kogukonna. Osalejad, kes ei olnud kunagi varem kohtunud, leidsid sotsiaalmeedia vahendusel kaaslase, et reisida linnast linna, või võimaluse ööbida mõne teise osaleja kodus.

Euroopa Komisjon kavatseb käivitada neljanda taotlusvooru enne 2019. aasta lõppu.

Euroopa Komisjon eraldas algatusele DiscoverEU ELi järgmisest pikaajalisest eelarvest (2021–2027) uue Erasmuse programmi raames 700 miljonit eurot. Kui Euroopa Parlament ja nõukogu selle ettepaneku heaks kiidavad, siis saab aastatel 2021–2027 reisivõimaluse veel 1,5 miljonit 18aastast noort.

Lisateave

Küsimused ja vastused DiscoverEU kohta

Teabeleht

Lisateavet leiab Euroopa Noorteportaalist, aga ka „European Youth“ Facebooki lehelt ja „European Youth“ Twitteri kontolt.

IP/19/2328

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar