Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Inițiativa cetățenească europeană: Comisia înregistrează patru noi inițiative și concluzionează că o alta este inadmisibilă din punct de vedere juridic

Bruxelles, 30 aprilie 2019

*

Comisia Europeană a decis astăzi să înregistreze patru noi inițiative cetățenești europene: „Soluția rapidă, echitabilă și eficace la schimbările climatice”, „Eliminarea scutirii fiscale pentru carburantul de aviație în Europa”, „Politica de coeziune pentru egalitatea regiunilor și menținerea culturilor regionale” și „PRO-NUTRISCORE”. În același timp, Comisia a decis că nu poate înregistra o inițiativă cetățenească europeană intitulată „Încetarea comerțului cu coloniile israeliene din teritoriile palestiniene ocupate”. Inițiativa este inadmisibilă din punct de vedere juridic întrucât se află, în mod vădit, în afara sferei de competență a Comisiei de a acționa în conformitate cu tratatele UE.

În stadiul actual al procedurii, Comisia nu a analizat fondul inițiativelor, ci doar admisibilitatea lor din punct de vedere juridic. Dacă vreuna dintre cele patru inițiative înregistrate va strânge într-un an un milion de declarații de susținere din cel puțin șapte state membre, Comisia o va analiza și, în termen de trei luni, va lua o decizie: fie va da curs solicitării, fie o va respinge, în ambele cazuri trebuind să își argumenteze decizia.

1. „Soluția rapidă, echitabilă și eficace la schimbările climatice”

Obiectivul acestei inițiative cetățenești europene este de a introduce o creștere constantă a prețului combustibililor fosili, care ar reduce poluarea, sumele colectate putând fi returnate în mod echitabil cetățenilor în fiecare lună, sub formă de dividende. Organizatorii afirmă că oamenii de știință și economiștii sunt de acord: impunerea unor prețuri tot mai ridicate pentru poluare și distribuirea veniturilor obținute către gospodării este o soluție care funcționează.

În temeiul tratatelor UE, Comisia Europeană poate adopta acte juridice pentru a conserva, a proteja și a îmbunătăți calitatea mediului, precum și acte juridice în domeniul armonizării impozitării directe și a politicii comerciale. Prin urmare, Comisia consideră inițiativa admisibilă din punct de vedere juridic și a decis să o înregistreze. Înregistrarea inițiativei va avea loc la 6 mai 2019, după care va urma procesul de colectare, de către organizatori, a semnăturilor de susținere, care va dura un an.

2. „Eliminarea scutirii fiscale pentru carburantul de aviație în Europa”

Organizatorii acestei inițiative cetățenești europene invită Comisia să propună statelor membre introducerea unei taxe pe carburantul de aviație (kerosen), afirmând că sectorul aviației beneficiază de avantaje fiscale, în ciuda faptului că este una dintre sursele de emisii de gaze cu efect de seră care înregistrează cea mai rapidă creștere.

În temeiul tratatelor UE, Comisia Europeană poate adopta acte juridice în vederea armonizării impozitelor pe cifra de afaceri, a accizelor și a altor forme de impozitare indirectă. Prin urmare, Comisia consideră inițiativa admisibilă din punct de vedere juridic și a decis să o înregistreze. Înregistrarea inițiativei va avea loc la 10 mai 2019, după care va urma procesul de colectare, de către organizatori, a semnăturilor de susținere, care va dura un an.

3. „Politica de coeziune pentru egalitatea regiunilor și menținerea culturilor regionale”

Organizatorii acestei inițiative cetățenești europene afirmă că UE ar trebui să acorde o atenție deosebită regiunilor ale căror caracteristici naționale, etnice, culturale, religioase sau lingvistice diferă de cele ale regiunilor înconjurătoare. Prin urmare, organizatorii solicită Comisiei să asigure șanse egale în ceea ce privește accesul [regiunilor] la diferite fonduri ale UE (…), astfel încât dezvoltarea UE să poată fi susținută, iar diversitatea sa culturală să fie menținută.

În temeiul tratatelor UE, Comisia Europeană poate propune acte juridice care să stabilească sarcinile, obiectivele prioritare și organizarea fondurilor structurale ale UE. Comisia a precizat că, pentru această inițiativă se pot colecta declarații de susținere, pornind de la premisa că acestea se referă la acte juridice privind sarcinile, obiectivele prioritare și organizarea fondurilor structurale ale UE și cu condiția ca acțiunile care urmează să fie finanțate să conducă la consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale a Uniunii. Pe baza acestor considerente, Comisia consideră inițiativa admisibilă din punct de vedere juridic și a decis să o înregistreze.

Inițiativa a fost înregistrată după ce, la 25 iulie 2013, Comisia a decis inițial să o respingă, decizie care a fost anulată de Curtea de Justiție la 7 martie 2019. În urma hotărârii, Comisia a reevaluat inițiativa propusă.

Înregistrarea inițiativei va avea loc la 7 mai 2019, după care va urma procesul de colectare, de către organizatori, a semnăturilor de susținere, care va dura un an.

4. „PRO-NUTRISCORE”

Această inițiativă cetățenească europeană solicită Comisiei să impună o etichetare „Nutriscore” simplificată cu privire la produsele alimentare, pentru a garanta furnizarea unor informații nutriționale de calitate consumatorilor și pentru a le proteja sănătatea. Obiectivele urmărite de această inițiativă sunt: simplificarea citirii și înțelegerii etichetării nutriționale […]; luarea de măsuri cu privire la aspectele legate de sănătatea publică, încurajând profesioniștii să îmbunătățească compoziția produselor lor [și] armonizarea informațiilor nutriționale la nivel european prin instituirea unui sistem de etichetare oficial unic [….]

În temeiul tratatelor UE, Comisia Europeană poate adopta acte juridice vizând instituirea și funcționarea pieței interne. Prin urmare, Comisia consideră inițiativa admisibilă din punct de vedere juridic și a decis să o înregistreze. Înregistrarea inițiativei va avea loc la 8 mai 2019, după care va urma procesul de colectare, de către organizatori, a semnăturilor de susținere, care va dura un an. 

5. „Încetarea comerțului cu coloniile israeliene din teritoriile palestiniene ocupate”

Astăzi, Comisia Europeană a concluzionat că inițiativa cetățenească europeană care vizează Încetarea comerțului cu coloniile israeliene din teritoriile palestiniene ocupate este inadmisibilă din punct de vedere juridic întrucât se află, în mod vădit, în afara sferei sale de competență, astfel cum prevăd tratatele UE.

Organizatorii acestei inițiative cetățenești europene solicită Comisiei să recunoască în mod oficial interzicerea comerțului cu coloniile israeliene, atât în ceea ce privește UE în ansamblul său, cât și toate statele membre; precum și să adopte un regulament care să asigure că bunurile și serviciile care provin integral sau parțial din aceste colonii nu vor mai intra pe piața europeană.

Un act juridic pe această temă ar putea fi adoptat numai în temeiul articolului 215 (care se referă la „măsuri restrictive”) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Însă, înainte ca un astfel de act juridic să poată fi adoptat de Consiliu, trebuie adoptată o decizie în cadrul politicii externe și de securitate comună a UE pentru a permite întreruperea sau reducerea relațiilor economice și financiare cu țara terță în cauză. Comisia nu are competența de a prezenta o astfel de propunere de decizie.

Având în vedere că nu îndeplinește condițiile legale de admisibilitate, Comisia Europeană a decis că nu poate înregistra această inițiativă. Potrivit dispozițiilor regulamentului, o inițiativă cetățenească europeană nu poate fi înregistrată dacă se află, în mod vădit, în afara sferei de competență a Comisiei de a prezenta o propunere de act juridic.

UE își menține poziția față de acest subiect, respectiv că, în temeiul dreptului internațional, coloniile sunt ilegale, constituie un obstacol în calea păcii și reprezintă o amenințare la adresa soluției bazate pe coexistența a două state. UE își reiterează opoziția fermă față de politica israeliană de colonizare și față de acțiunile întreprinse în acest context. UE și statele membre ale acesteia s-au angajat să asigure punerea în aplicare în continuare, deplină și efectivă a legislației existente a UE, precum și a acordurilor bilaterale aplicabile produselor provenite din colonii. UE își exprimă totodată angajamentul că se va asigura că – în conformitate cu dreptul internațional – toate acordurile dintre Statul Israel și UE vor indica, în mod neechivoc și explicit, că nu sunt aplicabile teritoriilor ocupate de Israel în 1967.

Context

Inițiativele cetățenești europene au fost introduse de Tratatul de la Lisabona, fiind lansate, ca instrumente prin care cetățenii pot contribui la stabilirea agendei de lucru, în aprilie 2012, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului privind inițiativa cetățenească europeană, care pune în aplicare dispozițiile din tratat. În 2017, în discursul președintelui Juncker privind starea Uniunii, Comisia Europeană a prezentat propuneri de reformă a inițiativei cetățenești europene, pentru a o face și mai ușor de utilizat. În decembrie 2018, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord asupra reformei, normele revizuite urmând să se aplice de la 1 ianuarie 2020. Între timp, procesul a fost simplificat și o platformă de colaborare le oferă sprijin organizatorilor. Toate aceste elemente au contribuit la creșterea cu 14 % a numărului de inițiative cetățenești înregistrate (33 de înregistrări în cursul mandatului actualei Comisii față de 29 în cursul mandatului Comisiei anterioare); totodată, numărul refuzurilor a scăzut cu 80 % (numai 4 inițiative cetățenești nu au fost înregistrate în cursul mandatului actualei Comisii față de 20 în cursul mandatului Comisiei anterioare).

După înregistrarea sa oficială, o inițiativă cetățenească europeană permite unui milion de cetățeni din cel puțin un sfert din statele membre ale UE să invite Comisia Europeană să propună un act juridic în domeniile în care Comisia are această competență.

Condițiile de admisibilitate sunt următoarele: acțiunea propusă nu trebuie să se afle vădit în afara sferei de competență a Comisiei de a prezenta o propunere de act juridic, nu trebuie să fie vădit abuzivă, neserioasă sau vexatorie și nu trebuie să contravină vădit valorilor Uniunii.

Pentru mai multe informații

Textul integral al inițiativelor cetățenești europene propuse:

  • Soluția rapidă, echitabilă și eficace la schimbările climatice (text disponibil începând din 6 mai 2019) http://www.citizensclimateinitiative.eu
  • Eliminarea scutirii fiscale pentru carburantul de aviație în Europa (text disponibil începând din 10 mai 2019)
  • PRO-NUTRISCORE (text disponibil începând din 8 mai 2019)
  • Politica de coeziune pentru egalitatea regiunilor și menținerea culturilor regionale (text disponibil începând din 7 mai 2019) www.nationalregions.eu
  • Încetarea comerțului cu coloniile israeliene din teritoriile palestiniene ocupate

Inițiative cetățenești europene pentru care se strâng semnături în prezent

Site-ul web privind inițiativele cetățenești europene

Regulamentul privind inițiativa cetățenească europeană

IP/19/2298

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar