Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

26. vrh EU-Japonska: Dvig trdnega partnerstva na višjo raven

Bruselj, 25. aprila 2019

Na 26. vrhu EU-Japonska so se še bolj okrepile dvostranske vezi, ki se osredotočajo na izvajanje dveh prelomnih sporazumov, ki sta bila sklenjena lani: sporazum o strateškem partnerstvu in sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko. Ta sporazuma sta politične in gospodarske odnose dvignila na višjo raven.

Evropsko unijo sta na vrhu zastopala predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in predsednik Evropskega sveta Donald Tusk. Japonsko pa je predstavljal predsednik vlade Shinzō Abe. Vrha so se udeležili tudi visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednica Evropske komisije Federica Mogherini, podpredsednik Evropske komisije Jyrki Katainen, ki je pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, in evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmström.

„To je resnično zgodovinski čas za Japonsko, s trenutnim predsedovanjem skupini G20 in z ustoličenjem prestolonaslednika Naruhita kot cesarja naslednji teden. Japonska se lahko v obeh primerih zanese na Evropsko unijo: pri krepitvi multilateralizma in pri podpori njihove nove dobe Reiwa, ki pomeni „lepo harmonijo“ in odlično odraža naše partnerstvo“, je dejal predsednik Jean-Claude Juncker. „Naš novi sporazum o gospodarskem partnerstvu je prelomni trenutek za svetovno trgovino. Velika večina od 1 milijarde evrov dajatev, ki jih letno plačajo podjetja EU, ki izvažajo na Japonsko, in obratno, je bila odstranjena. To bo pripomoglo k povečanju trgovine med nami za skoraj 36 milijard evrov. To zgodbo o uspehu moramo zdaj nadaljevati, tako da zagotovimo, da z izvajanjem ostanemo na dobri poti.“

Celotna izjava predsednika Junckerja z novinarske konference po vrhu je na voljo na spletu. Evropska unija in Japonska sta sprejeli skupno izjavo vrha.

Predsednika Juncker in Tusk ter predsednik japonske vlade Abe se zavezujejo, da bodo še naprej razvijali strateško partnerstvo med EU in Japonsko, ki od lanskega leta temelji na dveh prelomnih sporazumih. Sporazum o gospodarskem partnerstvu, ki je začel veljati 1. februarja 2019, združuje gospodarstvi, ki predstavljata skoraj tretjino bruto domačega proizvoda na svetu, v njih pa živi več kot 600 milijonov ljudi. Sporazum o strateškem partnerstvu je širši okvir, ki spodbuja politično in sektorsko sodelovanje ter skupne ukrepe na več kot 40 področjih.

 

Skupna zaveza k reševanju svetovnih in regionalnih izzivov

Evropska unija in Japonska sta podobno misleči partnerici, ki se povezujeta dvostransko in v večstranskih forumih, kot so Združeni narodi ter skupini G7 in G20. Kot je predvideno v sporazumu o strateškem partnerstvu, so voditelji razpravljali o načinih za okrepitev sodelovanja pri svetovnih vprašanjih. Potrdili so skupno vizijo in podporo mednarodnemu redu, ki temelji na pravilih, v središču katerega so multilateralizem, demokracija, neširjenje orožja za množično uničevanje, odprti trgi in globalni trgovinski sistem, ki ga upravlja Svetovna trgovinska organizacija. Voditelji EU so ponovno potrdili svojo podporo prednostnim nalogam sedanjega japonskega predsedovanja skupini G20 z reformo Svetovne trgovinske organizacije in ambicioznim izvajanjem Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah kot ključnih ciljev EU za vrhunsko srečanje skupine G20 v Osaki.

Voditelji so obravnavali vprašanja regionalne in zunanje politike, vključno z razmerami na Korejskem polotoku, skupno zavezo k ohranitvi skupnega celovitega načrta za ukrepanje (tako imenovani jedrski dogovor z Iranom), konfliktom v vzhodni Ukrajini ter nezakonito priključitvijo Krima in Sevastopola s strani Rusije ter vlogo Kitajske v svetu.

 

Spodbujanje obsežne dvostranske agende

Voditelji so pregledali izvajanje Sporazuma o gospodarskem partnerstvu ter izmenjali mnenja o tem, kako zagotoviti, da bodo lahko naši državljani in podjetja v celoti izkoristili prednosti sporazuma. V tem okviru je bistvenega pomena, da EU in Japonska v celoti izvajata sporazum, vključno s poglavjem o trajnostnem razvoju.

EU in Japonska sta napredni družbi, ki na številnih področjih delujeta na čelu tehnologije. To vključuje potrebo po sodelovanju med podobno mislečimi državami pri vzdrževanju varnega, odprtega in zanesljivega kibernetskega prostora. Evropska komisija in Japonska sta januarja 2019 sprejeli vzajemna sklepa o ustreznosti, s čimer sta ustvarili največje območje varnega pretoka podatkov na svetu in omogočili prost pretok osebnih podatkov med gospodarstvoma na podlagi jamstev o visoki ravni varstva teh podatkov. Na podlagi tega uspeha sta se EU in Japonska dogovorili, da bosta sodelovali pri mednarodnih pobudah na področju varstva podatkov. Predsednik Juncker je podprl pobudo „prostega pretoka podatkov na podlagi zaupanja“ (Data Free Flow with Trust), ki bo omogočila prost pretok podatkov med državami z visoko ravnjo varstva. Podprl je tudi uvedbo projekta „Osaka Track“, ki obravnava vprašanja v zvezi z e-trgovanjem. Evropska komisija bo imela dejavno vlogo pri obeh pobudah.

Evropska unija in Japonska se strinjata, da bi povezljivost morala biti okoljsko, gospodarsko, fiskalno in družbeno trajnostna. Obstaja velik potencial za sinergije med pristopom Evropske unije do povezljivosti, ki sta ga septembra 2018 predstavili Komisija in visoka predstavnica, ter japonskim konceptom proste in odprte indopacifiške regije (Free and Open Indo Pacific Concept), s poudarkom na kakovostni infrastrukturi. Voditelji so se na vrhu zavezali novemu partnerstvu med EU in Japonskoza trajnostno povezljivost in kakovostno infrastrukturo za sodelovanje na področju trajnostne povezljivosti v tretjih državah. Z mislijo na medosebne stike, ki so ključni za povezovanje EU in Japonske, so voditelji razpravljali o načinih za krepitev teh stikov, vključno s skupnimi programi evropskih in japonskih univerz, ter z mobilnostjo študentov in akademikov v okviru programa Erasmus+. V letu 2019 bo v okviru programa Erasmus Mundus prvič omogočen skupen magistrski študij v EU in na Japonskem.

Predsednika Juncker in Tusk ter predsednik vlade Abe so razpravljali tudi o drugih dvostranskih vprašanjih, med drugim o možnostih za okrepitev varnostnega partnerstva med EU in Japonsko. V zvezi s tem sta EU in Japonska izrazili pripravljenost, da preučita možnosti za skupno delo na področju pomorske varnosti, kibernetske varnosti, boja proti terorizmu in operacij kriznega upravljanja.

 

Več informacij

Skupna izjava 26. vrha EU-Japonska

Izjava predsednika Jeana-Clauda Junckerja z novinarske konference po 26. vrhu EU-Japonska

Spletišče vrha EU-Japonska

Informativni pregled odnosov med EU in Japonsko

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko na spletu

Informativni pregled sporazuma o strateškem partnerstvu EU-Japonska

Spletišče delegacije Evropske unije na Japonskem

IP/19/2248

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar