Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

26. szczyt UE–Japonia: nowy etap naszego silnego partnerstwa

Bruksela, 25 kwietnia 2019 r.

26. szczyt UE–Japonia pozwolił zacieśnić stosunki dwustronne – dotyczył głównie wdrożenia dwóch przełomowych umów zawartych w ubiegłym roku między UE a Japonią: umowy o partnerstwie strategicznym i umowy o partnerstwie gospodarczym. Pogłębiają one relacje polityczno-gospodarcze obu partnerów.

Na szczycie Unię Europejską reprezentowali przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Japonia była reprezentowana przez premiera Shinzō Abe. W szczycie uczestniczyli również wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa/wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Federica Mogherini, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności Jyrki Katainen oraz komisarz ds. handlu Cecilia Malmström.

Jest to naprawdę historyczna chwila dla Japonii, która sprawuje obecnie prezydencję w grupie G-20, i kiedy to w przyszłym tygodniu następca tronu książę Naruhito zostanie cesarzem. Japonia może polegać na Unii Europejskiej w obu przypadkach: we wzmacnianiu multilateralizmu i wspieraniu rządów nowego cesarza określanych mianem ery Reiwa, co oznacza „piękną harmonię” i doskonale podsumowuje nasze partnerstwo, powiedział przewodniczący Jean-Claude Juncker. Nasza nowa umowa o partnerstwie gospodarczym to milowy krok dla rozwoju handlu światowego. Zniesiona zostaje zdecydowana większość ceł o wartości 1 mld euro, które corocznie płacą unijne przedsiębiorstwa eksportujące do Japonii i vice versa. Przyczyni się to do zwiększenia naszej wymiany handlowej o prawie 36 mld euro. Musimy teraz zadbać o to, by sukces ten był trwały, i kontynuować wdrażanie wspólnych ustaleń.

Pełna wypowiedź przewodniczącego Junckera wygłoszona na wspólnej konferencji prasowej po szczycie jest dostępna online. Unia Europejska i Japonia przyjęły wspólne oświadczenie na zakończenie szczytu.

Przewodniczący Jean-Claude Juncker i Donald Tusk oraz premier Shinzō Abe zobowiązali się do dalszego rozwijania partnerstwa strategicznego między UE a Japonią, które od zeszłego roku opiera się na dwóch przełomowych umowach. Umowa o partnerstwie gospodarczym weszła w życie 1 lutego 2019 r. Łączy gospodarki, które reprezentują prawie jedną trzecią światowego produktu krajowego brutto i na których obszarze zamieszkuje ponad 600 mln ludzi. Umowa o partnerstwie strategicznym stanowi szersze ramy wspierające współpracę polityczną i sektorową oraz wspólne działania w ponad 40 dziedzinach.

 

Wspólne zobowiązanie w zakresie stawiania czoła globalnym i regionalnym problemom

Unia Europejska i Japonia są partnerami o podobnych poglądach, współpracującymi zarówno na szczeblu dwustronnym, jak i na forach wielostronnych, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych czy grupy G-7 i G-20. Zgodnie z umową o partnerstwie strategicznym przywódcy omówili również sposoby zacieśnienia współpracy w zakresie kwestii globalnych. Potwierdzili swoją wspólną wizję oraz wsparcie na rzecz opartego na zasadach międzynarodowego porządku, którego podstawą są multilateralizm, demokracja, nierozprzestrzenianie broni masowego rażenia, otwarte rynki i globalny system handlu z centralną rolą Światowej Organizacji Handlu. Przywódcy UE potwierdzili swoje poparcie dla priorytetów obecnej prezydencji Japonii w grupie G-20, przy czym reforma Światowej Organizacji Handlu i ambitna realizacja postanowień porozumienia klimatycznego z Paryża stanowią dla UE główne cele w związku z nadchodzącym szczytem G-20 w Osace.

Przywódcy omówili kwestie polityki regionalnej i zagranicznej, w tym sytuację na Półwyspie Koreańskim, wspólne zobowiązanie do dalszej realizacji Wspólnego kompleksowego planu działania – porozumienia jądrowego z Iranem, konflikt we wschodniej Ukrainie, bezprawną aneksję Krymu i Sewastopola przez Rosję oraz globalną rolę Chin.

 

Postępy w realizacji szeroko zakrojonego dwustronnego programu działań

Przywódcy podsumowali realizację umowy o partnerstwie gospodarczym i dyskutowali o tym, w jaki sposób sprawić, aby obywatele i przedsiębiorstwa mogli w pełni czerpać korzyści z umowy. W związku z tym jest niezmiernie ważne, by UE i Japonia w pełni wdrożyły umowę, łącznie z rozdziałem dotyczącym zrównoważonego rozwoju.

Kraje UE i Japonia to kraje wysoko rozwinięte, które przodują w wielu dziedzinach technologii. Oznacza to, że potrzebna jest współpraca między państwami o podobnych poglądach w zakresie utrzymania otwartej, bezpiecznej i chronionej cyberprzestrzeni. W styczniu 2019 r. Komisja Europejska i Japonia przyjęły wzajemne decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Stworzyły w ten sposób największy na świecie obszar bezpiecznego przepływu danych, w którym możliwy jest swobodny przepływ danych osobowych między tymi dwiema gospodarkami na podstawie solidnych gwarancji ochrony danych. Świadome tego sukcesu UE i Japonia postanowiły współpracować w zakresie międzynarodowych inicjatyw w dziedzinie ochrony danych. Przewodniczący Juncker poparł inicjatywę „Data Free Flow with Trust”, która umożliwi swobodny przepływ danych między krajami gwarantującymi wysoki poziom ochrony. Opowiedział się także za uruchomieniem inicjatywy „Osaka Track” dotyczącej kwestii handlu elektronicznego. Komisja Europejska aktywnie zaangażuje się w obie inicjatywy.

Unia Europejska i Japonia zgodnie uważają, że łączność powinna być zrównoważona pod względem środowiskowym, gospodarczym, finansowym i społecznym. Możliwa jest znaczna synergia między podejściem Unii Europejskiej do łączności, przedstawionym przez Komisję i Wysokiego Przedstawiciela we wrześniu 2018 r., a japońską koncepcją „Free and Open Indo Pacific Concept”, w której nacisk kładzie się na infrastrukturę wysokiej jakości. Na szczycie przywódcy zobowiązali się do stworzenia nowego partnerstwa między UE a Japoniądotyczącego zrównoważonej łączności i infrastruktury jakości na rzecz współpracy w tej dziedzinie w państwach trzecich. Ponieważ kontakty międzyludzkie odgrywają istotną rolę w stosunkach między UE a Japonią, przywódcy przedyskutowali sposoby zacieśnienia tych powiązań, m.in. przez wspólne programy europejskich i japońskich szkół wyższych oraz mobilność studentów i pracowników akademickich w ramach programu Erasmus+. Po raz pierwszy w historii, w 2019 r. zaoferowane zostaną wspólne studia magisterskie w UE i Japonii w ramach programu Erasmus Mundus.

Przewodniczący Jean-Claude Juncker i Donald Tusk oraz premier Shinzō Abe omówili również inne kwestie dwustronne, w tym możliwości wzmocnienia partnerstwa między UE a Japonią w dziedzinie bezpieczeństwa. W związku z tym UE i Japonia wyraziły gotowość do sprawdzenia możliwości wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa morskiego, cyberbezpieczeństwa, walki z terroryzmem i zarządzania kryzysowego.

 

Więcej informacji:

Wspólne oświadczenie po 26. szczycie UE–Japonia

Wystąpienie przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera na konferencji prasowej po 26. szczycie UE-Japonia

Strona internetowa poświęcona szczytowi UE–Japonia

Zestawienie informacji na temat stosunków UE–Japonia

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią

Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią (nota informacyjna)

Strona internetowa delegatury Unii w Japonii

IP/19/2248

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar