Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

26-та среща на върха ЕС—Япония: нов връх в нашето стабилно партньорство

Брюксел, 25 април 2019 r.

26-та среща на върха ЕС—Япония допълнително заздрави двустранните връзки, като акцентът падна върху изпълнението на две изключително важни споразумения, сключени през последната година: споразумението за стратегическо партньорство и споразумението за икономическо партньорство. Тези споразумения отбелязаха нов връх в политическите и икономическите отношения между ЕС и Япония.

На срещата на върха Европейският съюз беше представляван от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и от председателя на Европейския съвет Доналд Туск. Япония беше представлявана от министър-председателя Шиндзо Абе. Върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия Федерика Могерини, заместник-председателят на Комисията, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, Юрки Катайнен, и комисарят, отговарящ за търговията, Сесилия Малмстрьом, също присъстваха на срещата.

„Това е наистина исторически момент за Япония — в момента тя председателства Г-20, а следващата седмица престолонаследникът принц Нарухито ще бъде коронясан като император. Япония може да разчита на Европейския съюз за тези две важни събития: както за засилване на многостранното сътрудничество, така и за подкрепа на новата императорска епоха на Рейва, което означава „красива хармония“ и отлично характеризира нашето партньорство“, заяви председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. „Нашето ново споразумение за икономическо партньорство е повратен момент за световната търговия. По-голямата част от митата, които предприятията от ЕС, изнасящи за Япония и внасящи от Япония, заплащат всяка година и които възлизат общо на 1 милиард евро, бяха премахнати. Това ще помогне търговията помежду ни да се увеличи до почти 36 млрд. евро. Сега трябва да направим така, че този успех да продължи, като гарантираме, че продължаваме да се движим по план с изпълнението.“

Пълното изказване на председателя Юнкер на пресконференцията след срещата на върха е достъпно онлайн. Европейският съюз и Япония публикуваха съвместно изявление от срещата.

Председателите Юнкер и Туск и министър-председателят Абе се ангажираха да продължат да работят за по-нататъшното развитие на стратегическо партньорство между ЕС и Япония, което от миналата година се основава на две изключително важни споразумения. Споразумението за икономическо партньорство, което влезе в сила на 1 февруари 2019 г., обединява икономики, които съставляват малко под една трета от световния брутен вътрешен продукт и които са дом на над 600 милиона души. Споразумението за стратегическо партньорство е по-широка рамка за насърчаване на политическото и секторното сътрудничество и на съвместните действия в повече от 40 области.

 

Съвместен ангажимент за справяне с глобалните и регионалните предизвикателства

Европейският съюз и Япония са партньори, които споделят едни и същи идеи и работят заедно както на двустранна основа, така и в рамките на многостранни форуми, като например ООН, Г-7 и Г-20. Както се предвижда в Споразумението за стратегическо партньорство, лидерите обсъдиха начини за заздравяване на сътрудничеството по глобални въпроси. Те потвърдиха своята обща визия и подкрепа за основания на правила международен ред, в основата на който са многостранното сътрудничество, демокрацията, неразпространението на оръжия за масово унищожение, отворените пазари и световна търговска система, в която Световната търговска организация заема централно място. Лидерите на ЕС потвърдиха отново подкрепата си за приоритетите на сегашното председателство на Г-20, изпълнявано от Япония, като реформата на Световната търговска организация и амбициозното изпълнение на Парижкото споразумение относно изменението на климата представляват основни цели за ЕС за срещата на върха на Г-20 в Осака.

Лидерите разгледаха въпроси на регионалната и външната политика, включително положението на Корейския полуостров, съвместния ангажимент за запазването на Съвместния всеобхватен план за действие — ядрената сделка с Иран, конфликта в Източна Украйна и незаконното анексиране на Крим и Севастопол от страна на Русия, както и ролята на Китай на световната сцена.

 

Постигане на напредък по широкообхватната двустранна програма

Лидерите направиха преглед на изпълнението на Споразумението за икономическо партньорство, като обмениха виждания за това как гражданите и предприятията могат да се възползват от споразумението в пълна степен. В този контекст е от съществено значение ЕС и Япония да изпълнят споразумението в неговата цялост, включително главата за устойчивото развитие.

ЕС и Япония са развити общества, които заемат челно място по отношение на технологиите в много области. Това предполага нуждата от сътрудничество между страните със сходни възгледи за поддържането на безопасно, отворено и сигурно киберпространство. През януари 2019 г. Европейската комисия и Япония приеха взаимни решения относно адекватното ниво на защита, създавайки най-голямото в света пространство за безопасно движение на данни и позволявайки личните данни да се движат свободно между двете икономики въз основа на силни гаранции за защита на данните. Въз основа на този успех ЕС и Япония се споразумяха да работят заедно по международни инициативи за защита на данните. Председателят Юнкер изрази своята подкрепа за инициативата „Свободно движение на данни, основано на доверие“, която ще позволи свободното движение на данни между страни с високо ниво на защита. Той подкрепи също и стартирането на инициативата, известна като „подходът от Осака“, която е посветена на въпроси в областта на електронната търговия. Европейската комисия ще играе активна роля и в двете инициативи.

Европейският съюз и Япония споделят мнението, че свързаността следва да бъде устойчива в екологично, икономическо, финансово и социално отношение. Съществува значителен потенциал за намирането на полезни взаимодействия между подхода на Европейския съюз по отношение на свързаността, който беше представен от Комисията и върховния представител през септември 2018 г., и концепцията на Япония за свободен и отворен регион на Индийския и Тихия океан, с акцент върху качеството на инфраструктурата. По време на срещата на върха лидерите се ангажираха с ново партньорство между ЕС и Японияза устойчива свързаност и качествена инфраструктура за сътрудничество в областта на устойчивата свързаност в трети държави. Предвид на факта, че междучовешките контакти играят ключова роля в свързването на ЕС и Япония, лидерите обсъдиха начини за укрепване на тези междучовешки връзки, включително чрез съвместни програми между европейски и японски университети и мобилност на студенти и преподаватели в рамките на програмата „Еразъм +“. За първи път през 2019 г. по програмата „Еразмус Мундус“ ще се предлагат съвместни магистърски степени между ЕС и Япония.

Председателите Юнкер и Туск и министър-председателят Абе обсъдиха също и други двустранни въпроси, включително възможности за заздравяване на партньорството между ЕС и Япония в областта на сигурността. Във връзка с това ЕС и Япония изразиха готовност да проучат възможности за съвместна работа в областта на морската сигурност, киберсигурността, борбата с тероризма и операциите за управление на кризи.

 

За повече информация

Съвместно изявление от 26-ата среща на върха ЕС—Япония

Изказване на председателя Жан-Клод Юнкер на пресконференцията след 26-та среща на върха ЕС—Япония

Уебстраница за срещата на върха ЕС—Япония

Информационен документ за отношенията между ЕС и Япония

Уебстраница на споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония

Информационен документ относно Споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и Япония

Уебсайт на делегацията на Европейския съюз в Япония

IP/19/2248

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar