Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Gemensamt uttalande från EU och USA: USA är den största leverantören av sojabönor till EU – importen ökar med 121 %

Bryssel den 16 april 2019

Ny statistik från kommissionen visar att importen av amerikanska sojabönor till EU från juli 2018 till mitten av april 2019 ökade med 121 % jämfört med samma period föregående år.

USA står för 72 % av EU:s import av sojabönor och är nu EU:s främsta leverantör. Samtidigt är EU den överlägset största destinationen för export av sojabönor från USA (22 %), följt av Kina (18 %) och Mexiko (9 %).

Ökad handel med en rad olika varor, däribland sojabönor, var ett av de mål som kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och president Trump kom överens om i det gemensamma uttalandet den 25 juli 2018. EU-kommissionen följer upp sitt åtagande och publicerar regelbundet statistik om EU:s import av amerikanska sojabönor. I dag publiceras den femte rapporten om handel med sojabönor från USA.

Av dagens rapport framgår följande:

  • Jämfört med de första 42 veckorna av försäljningsåret 2017–2018 (juli–mitten av april) ökade EU:s import av sojabönor från USA med 121 % till 8 244 594 ton.
  • Den amerikanska andelen är nu 72 % av EU:s totala sojabönsimport, jämfört med 36 % under samma tid i fjol. Därmed leder USA tydligt före Brasilien, som är EU:s näst största leverantör (21 %), följt av Ukraina (2,3 %), Kanada (1,8 %) och Paraguay (0,7 %).

I januari 2019 fastställde kommissionen att amerikanska sojabönor uppfyller kraven för att användas som biobränsle i EU. Det beslutet ger USA förutsättningar att öka sina marknadsmöjligheter i Europa och därigenom sin export.

USA är även det land som exporterar mest livsmedel till EU. Den senaste statistiken visar att värdet av livsmedelsimporten från USA ökade med 14 % mellan februari 2018 och januari 2019. Det motsvarar 1,5 miljarder euro, huvudsakligen beroende på ökad import av sojabönor, sojabönsoljekakor och flera andra produkter.

Bakgrund

EU importerar omkring 14 miljoner ton sojabönor varje år för användning som proteinkälla i foder till kycklingar, grisar och kor samt för mejeriproduktion. Tack vare de konkurrenskraftiga priserna är sojabönor från USA ett attraktivt foder för importörer och bönder i EU.

Uppgifterna i den rapport om sojabönor som läggs fram i dag kommer från observatoriet för marknaden för grödor, som EU-kommissionen inrättade i juli 2017 för att sprida marknadsuppgifter och kortfristiga analyser och därigenom öka öppenheten.

Läs mer

Bilaga

Bild 1

Bild 2

Bild 3

IP/19/2154

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar