Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Summitul UE-China: reechilibrarea parteneriatului strategic

Bruxelles, 9 aprilie 2019

Cel de al 21-lea summit UE-China a avut loc la 9 aprilie la Bruxelles, oferind cadrul necesar pentru dialogul la cel mai înalt nivel și pentru consolidarea relației în ceea ce privește agenda bilaterală și multilaterală.

Uniunea Europeană a fost reprezentată la summit de președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și de președintele Consiliului European, Donald Tusk. Republica Populară Chineză a fost reprezentată de prim-ministrul Li Keqiang. La reuniune a participat și Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate/vicepreședinte al Comisiei Europene, Federica Mogherini, și vicepreședintele Comisiei Europene pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, Jyrki Katainen.

„În lumea de azi, parteneriatul nostru este mai important ca niciodată. Împărtășim aceeași convingere conform căreia, prin colaborare, putem face lumea un loc mai puternic, mai sigur și mai prosper”, a declarat președintele Jean-Claude Juncker. „Ca buni prieteni, ar trebui să fim, de asemenea, cinstiți și să recunoaștem că nu s-au depus suficiente eforturi pentru a ajunge la relații economice care să fie echilibrate și reciproce într-o mai mare măsură sau pentru a ne îndeplini angajamentele asumate la summitul de anul trecut de la Beijing, în special în ceea ce privește comerțul și investițiile. Europa dorește să investească mai mult în China și să își intensifice schimburile comerciale cu China. Însă, pentru ca acest lucru să se întâmple, avem nevoie de norme care să permită ca schimburile comerciale și investițiile să evolueze. Dorim să colaborăm cu China, deoarece credem în potențialul parteneriatului nostru.”

Versiunea integrală a intervenției președintelui Juncker în cadrul conferinței de presă desfășurate în urma summitului este disponibilă online. La încheierea summitului, Uniunea Europeană și China au adoptat o declarație comună.

O abordare realistă, fermă și multidimensională a UE

Chiar dacă, prin prisma influenței sale economice și politice, Chinei este un partener vital pentru Uniunea Europeană și, la rândul său, Uniunea Europeană este un partener vital pentru China, în Europa câștigă teren punctul de vedere conform căruia s-a modificat echilibrul dintre provocările și oportunitățile generate de China. În conformitate cu Comunicarea comună privind China, publicată luna trecută, și cu discuțiile dintre liderii UE cu ocazia Consiliului European din luna martie, UE urmărește o abordare realistă și multidimensională în vederea asigurării unor relații echitabile, echilibrate și reciproc avantajoase. UE va depune eforturi pentru a ajunge la o relație economică mai echilibrată cu China și, în același timp, va urmări o implicare mai profundă cu privire la aspecte mondiale și multilaterale, inclusiv referitor la reforma Organizației Mondiale a Comerțului.

Pe lângă declarația comună adoptată în urma summitului, care demonstrează amploarea și profunzimea cooperării dintre UE și China, în cadrul summitului s-au convenit o serie de alte măsuri concrete, printre care:

  • un memorandum de înțelegere privind un dialog în domeniul regimului de control al ajutoarelor de stat și al sistemului de evaluare a concurenței loiale;
  • un acord referitor la mandatul dialogului dintre UE și China privind politica în domeniul concurenței;
  • o Declarație comună privind punerea în aplicare a cooperării în domeniul energiei dintre UE și China;
  • mandatul pentru un studiu comun care să identifice cele mai durabile coridoare de transport pe calea ferată între Europa și China. 

 

Menținerea sistemului comercial internațional bazat pe norme și consolidarea comerțului bilateral și a investițiilor bilaterale

În cadrul summitului, UE și China și-au confirmat sprijinul ferm față de un sistem comercial multilateral bazat pe reguli, transparent, nediscriminatoriu, deschis și incluziv, având în centrul său Organizația Mondială a Comerțului (OMC). Pe baza activității grupului de lucru comun privind reforma OMC, instituit cu ocazia summitului de anul trecut, UE și China își vor intensifica discuțiile în vederea consolidării normelor internaționale privind subvențiile industriale.

Unul dintre principalele subiecte discutate a fost obiectivul comun al cooperării în domeniul comerțului bilateral și al investițiilor bilaterale, pe baza unor principii comune, inclusiv asigurarea unor condiții de concurență echitabile. UE și China și-au reafirmat dorința de a-și oferi reciproc un acces mai larg și nediscriminatoriu la piață. În acest scop, părțile vor acționa rapid pentru a elimina o serie de obstacole esențiale în calea accesului pe piață înainte de următorul summit UE-China.

S-au înregistrat progrese și în cadrul negocierilor în curs cu privire la Acordul de investiții, care este una dintre principalele priorități pentru menținerea unui mediu de afaceri deschis, previzibil, echitabil și transparent pentru investitorii europeni și chinezi. Liderii și-au asumat angajamentul de a realiza progrese decisive pentru a încheia negocierile în 2020. În acest sens, liderii au instituit, de asemenea, un mecanism politic de monitorizare continuă a progreselor înregistrate în cadrul negocierilor.

S-a convenit cu titlu provizoriu textul acordului privind indicațiile geografice și privind protecția majorității denumirilor de indicații geografice, liderii angajându-se să colaboreze pentru a soluționa problemele rămase pentru a încheia negocierile în 2019. UE și China au convenit că supracapacitatea de producție de oțel rămâne o provocare mondială, care necesită răspunsuri colective. În acest scop, UE și China vor menține dialogul din cadrul Forumului mondial privind supracapacitatea producției siderurgice, înainte de a întocmi un raport amplu până în iunie 2019.

UE și China au semnat un memorandum de înțelegere privind un dialog în domeniul controlului ajutoarelor de stat și al evaluării concurenței loiale, reconfirmând memorandumul de înțelegere semnat în 2017. Dialogul privind ajutoarele de stat este un mecanism de consultare, cooperare și transparență între China și UE în domeniul controlului ajutoarelor de stat. Acest dialog va promova interesul reciproc al UE și al Chinei, precum și eforturile lor comune de promovare a concurenței loiale la nivel mondial. Acesta face parte, de asemenea, din strategia mai amplă a Comisiei de a aborda denaturarea generată de politicile naționale în materie de subvenții asupra condițiilor de concurență echitabile de la nivel mondial, care permit întreprinderilor să concureze pe baza propriilor merite. Acordul referitor la mandatul dialogului dintre UE și China privind politica în domeniul concurenței, convenit, de asemenea, astăzi, va înlocui două documente anterioare semnate de UE și China pentru a facilita cererile de investigare a unui presupus comportament anticoncurențial. Acordul recunoaște faptul că atât UE, cât și China sunt preocupate de asigurarea reducerii la minimum a oricăror eventuale efecte negative ale activităților de control asupra intereselor UE și, respectiv, ale Chinei.

 

Abordarea în comun a provocărilor globale și regionale

Dincolo de comerț și investiții, China are responsabilitatea de a contribui la o ordine mondială bazată pe norme, care poate fi decisivă pentru a se asigura răspunsuri multilaterale eficace la provocările globale. Cooperarea UE-China s-a dovedit deja crucială, de la combaterea schimbărilor climatice, la menținerea Planului comun de acțiune cuprinzător privind programul nuclear al Iranului.

În urma dialogului strategic la nivel înalt, coprezidat de Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate/vicepreședinte al Comisiei Europene, Federica Mogherini, și de consilierul de stat al Chinei, Wang Yi, precum și în urma discuției dintre miniștrii de externe din UE și consilierul de stat Wang privind relațiile UE-China, din 18 martie, liderii au purtat discuții fructuoase pe tema cooperării externe și în materie de securitate și a situației din vecinătatea UE și, respectiv, a Chinei. Modalitățile de sprijinire a unei soluții pașnice în Peninsula Coreeană, punerea în aplicare continuă, deplină și eficace a acordului nuclear cu Iranul, activitatea comună și coordonată privind procesul de pace din Afganistan și situația din Ucraina - toate aceste aspecte au fost abordate în cadrul discuțiilor. Liderii au discutat și despre alte provocări în materie de afaceri externe și de securitate, cum ar fi cele din Venezuela și Africa.

UE a reamintit importanța aplicării dreptului internațional și a cooperării împotriva activităților cibernetice răuvoitoare, inclusiv în ceea ce privește furtul de proprietate intelectuală prin intermediul TIC și un spațiu cibernetic deschis, stabil și sigur. Summitul a recunoscut, de asemenea, faptul că rețelele 5G vor constitui piatra de temelie a viitoarei dezvoltări economice și sociale. La 26 martie, Comisia a recomandat ca, atunci când implementează rețele 5G, toate statele membre
să efectueze o evaluare aprofundată a riscurilor și să ia măsurile de securitate corespunzătoare. Recomandarea urmărește, de asemenea, elaborarea unei abordări coordonate la nivelul UE în ceea ce privește evaluarea și gestionarea riscurilor. Recomandarea nu vizează anumite întreprinderi sau țări.

Recunoscând locul central pe care îl ocupă protecția și îmbunătățirea drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene și al parteneriatelor sale mondiale, liderii au abordat, de asemenea, aceste aspecte, la o săptămână de la încheierea celui mai recent dialog privind drepturile omului dintre UE și China.

Liderii au discutat despre potențialul imens de a conecta în și mai mare măsură Europa cu Asia, într-un mod durabil și pe baza principiilor pieței. Pornind de la rezultatele celei de a patra reuniuni a Platformei UE-China privind conectivitatea, care a avut loc în marja summitului, UE și China au analizat modalitățile de creare a unor sinergii între abordarea UE referitoare la conectivitate, inclusiv rețeaua transeuropeană de transport, și inițiativa Chinei intitulată „O centură, un drum”. Liderii s-au angajat să dea dovadă de deschidere și de transparență, precum și să asigure condiții de concurență echitabile în domeniul conectivității infrastructurii și o punere în aplicare reciproc avantajoasă a proiectelor din cadrul Platformei de conectivitate UE-China. Liderii au salutat, de asemenea, acordul la care s-a ajuns în cadrul platformei de conectivitate privind mandatul pentru un studiu comun care să identifice cele mai durabile coridoare de transport pe calea ferată între Europa și China.

UE și China sunt lideri ai tranziției către o energie curată în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Acordul de la Paris. Comisarul pentru politici climatice și energie, Miguel Arias Cañete, și omologul său chinez, Zhang Jianhua, administratorul Agenției Naționale pentru Energie din China, au semnat în marja summitului o Declarație comună privind punerea în aplicare a cooperării UE-China în domeniul energiei, care va oferi un cadru pentru aprofundarea și intensificarea acestei cooperări. Cooperarea va viza extinderea surselor regenerabile de energie, eficiența energetică, dezvoltarea piețelor de energie și a sistemelor energetice, precum și o implicare sporită a întreprinderilor din sectorul energiei, pe baza schimburilor egale și a oportunităților de afaceri reciproce.

O serie de alte reuniuni la nivel înalt au avut loc în marja summitului, inclusiv cel de al 4-lea dialog privind cooperarea în materie de inovare, coprezidat de Carlos Moedas, comisarul pentru cercetare, știință și inovare, și Wang Zhigang, ministrul chinez al științei și tehnologiei. UE și China vor elabora o foaie de parcurs comună pentru îmbogățirea și echilibrarea cooperării în domeniul cercetării și inovării, dialogul concentrând-se totodată și pe condițiile-cadru de cooperare, inclusiv pe deschiderea reciprocă a programelor de cercetare și inovare ale fiecărei părți.

Mâine va avea loc Dialogul privind politica regională și urbană, coprezidat de comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, și vicepreședintele Comisiei naționale pentru dezvoltare și reformă, Luo Wen. Aceștia vor discuta modalitățile de extindere a cooperării în curs la inovare, sprijinirea întreprinderilor nou-înființate și a întreprinderilor mici și mijlocii, precum și la tranziția industrială. În acest scop, UE și China vor lansa în curând un studiu comun care să compare abordarea UE în materie de inovare regională („specializarea inteligentă”) și strategiile de inovare relevante din China, pentru a identifica domeniile viitoarei cooperări în acest sector.

 

Informații suplimentare

Declarația comună făcută în urma celui de al 21-lea summit UE-China

Remarcile președintelui Jean-Claude Juncker la conferința de presă ținută la încheierea celui de al 21-lea summit UE-China

Site-ul web al summitului UE-China

Fișă informativă privind relațiile dintre UE și China

Site-ul web al Delegației Uniunii Europene în China

IP/19/2055

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar