Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Varnostna unija: Evropska komisija pozdravlja dokončno sprejetje novega evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc za obsojene državljane tretjih držav

Bruselj, 9. aprila 2019

Svet je danes dokončno odobril predlog Komisije za vzpostavitev evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc za obsojene državljane tretjih držav.

Namen tega centralnega sistema je izboljšati izmenjavo informacij iz kazenskih evidenc o obsojenih osebah, ki niso državljani EU, in osebah brez državljanstva prek obstoječega evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc (ECRIS).

Komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je dejala: „Novi sistem bo organom kazenskega pregona omogočil hitrejše in lažje odkrivanje državljanov tretjih držav, ki so že bili obsojeni v EU, in sicer s preprostim iskanjem v sistemu ECRIS. To bo pripomoglo k izboljšanju policijskega in pravosodnega sodelovanja v boju proti kriminalu in terorizmu po vsej EU, Evropa pa bo tako postala varnejša za vse svoje državljane.“  

Glavne značilnosti sistema ECRIS-TCN 

  • Podatkovna baza bo na voljo prek spleta, organi pa bodo lahko po njej iskali po načelu zadetek / ni zadetka; pri zadetku bodo navedene države članice, od katerih je mogoče pridobiti vse informacije iz kazenskih evidenc določene osebe.
  • Sistem bo vseboval samo informacije o identiteti, vključno s prstnimi odtisi in podobo obraza, če bo na voljo.
  • Sistem bo upravljala agencija eu-LISA, ki je odgovorna za upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice.
  • Poleg kazenskega postopka se lahko sistem uporablja tudi za druge zakonsko dovoljene namene, na primer za preverjanje oseb, ki naj bi delale z otroki, ali pridobitev dovoljenja, na primer za strelno orožje. 

Nadaljnji koraki 

Evropski parlament je nova pravila že sprejel, tako da bodo začela veljati v vseh državah članicah po objavi v Uradnem listu v prihodnjih tednih. 

V teku so tudi pogajanja o nadaljnji zakonodaji, ki jo je predlagala Komisija, na podlagi katere bi bilo preverjanje po podatkovni zbirki ECRIS-TCN mogoče tudi pri prošnjah za potovalno odobritev za EU (prek sistema ETIAS), vlogah za izdajo vizuma (prek vizumskega informacijskega sistema) ali pri preiskovanju identitetnih prevar.

V takih primerih bi bile na voljo samo informacije o identiteti oseb, ki so bile obsojene zaradi hudih kaznivih dejanj ali terorizma. 

Ozadje

Sistem ECRIS trenutno letno beleži približno tri milijone izmenjav informacij o prejšnjih kazenskih obsodbah. V približno 30 % primerov, ko se zahtevajo informacije iz kazenskih evidenc, je odgovor pozitiven, kar pomeni, da so predložene dejanske informacije iz kazenskih evidenc. To velja predvsem za kazenske postopke, vendar se lahko sistem uporablja tudi za druge zakonsko dovoljene namene, na primer pridobitev dovoljenja za strelno orožje ali dovoljenja za delo z otroki.

Izboljšanje sistema ECRIS v povezavi z državljani tretjih držav spada pod evropsko agendo za varnost. Sistem ECRIS-TCN je tudi del novega pristopa, ki ga je Evropska komisija določila za upravljanje podatkov za meje in varnost ter pri katerem naj bi vsi centralizirani informacijski sistemi EU za upravljanje varnosti, meja in migracij postali interoperabilni ob popolnem spoštovanju temeljnih pravic. 

Več informacij

ECRIS-TCN

IP/19/2018

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar