Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Liikenneturvallisuus: Sopu uusista EU:n säännöistä ihmishenkien pelastamiseksi

Bryssel 26. maaliskuuta 2019

EU:n toimielimet ovat päässeet alustavaan poliittiseen yhteisymmärrykseen tarkistetusta yleisestä turvallisuusasetuksesta. Uusista turvallisuusteknologioista tulee pakollisia eurooppalaisissa ajoneuvoissa vuodesta 2022 alkaen. Niiden avulla pyritään suojelemaan matkustajia, jalankulkijoita ja pyöräilijöitä.

Markkinoilla olevat uudet teknologiat voivat auttaa vähentämään kuolonuhrien ja loukkaantumisten määrää maanteillä. Tieliikenneonnettomuuksista 90 prosenttia johtuu inhimillisistä erehdyksistä. Komissio ehdotti toukokuussa 2018, että tietyistä ajoneuvojen turvatoimenpiteistä tehtäisiin pakollisia. Näitä ovat muun muassa sokeaan pisteeseen liittyviä vaaratekijöitä havainnoiva järjestelmä kuorma- ja linja-autoissa ja teknologiat, jotka varoittavat kuljettajaa, jos hänen keskittymisensä herpaantuu ajon aikana väsymyksen tai tarkkaamattomuuden vuoksi. Kehittyneillä turvaominaisuuksilla vähennetään onnettomuuksien määrää ja luodaan perusta verkkoon liitettyjen ja automatisoitujen liikkumisjärjestelmien yhä laajemmalle käyttöönotolle. Lisäksi niiden avulla edistetään eurooppalaisen autoteollisuuden innovointi- ja kilpailukykyä maailmanlaajuisesti.

Sisämarkkinoista, teollisuusasioista, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaavan komissaarin Elżbieta Bieńkowskan mukaan uusien kehittyneiden turvaominaisuuksien käyttöönotolla voidaan vähentää inhimillisestä erehdyksestä johtuvien tieliikenneonnettomuuksien määrää. ”Liikenneonnettomuuksissa kuolee vuosittain 25 000 ihmistä. Tähän on saatava muutos. Uusilla turvaominaisuuksilla, joista tulee nyt pakollisia, voi olla vastaava vaikutus kuin turvavyön käyttöönotolla aikanaan. Monet uusista ominaisuuksista ovat jo käytössä, etenkin kalliimmissa ajoneuvoissa. Nyt tarkoituksena on lisätä ajoneuvojen turvallisuutta kautta linjan ja luoda perusta tulevaisuuden verkottuneelle ja automatisoidulle liikkuvuudelle”, Bieńkowska totesi.

Uusiin pakollisiin turvaominaisuuksiin kuuluvat (ks. koko luettelo täällä)

  1. henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autoissa: kuljettajan väsymyksestä ja tarkkaamattomuudesta (joka voi johtua esim. älypuhelimen käytöstä ajon aikana) varoittavat järjestelmät, älykäs nopeudensäätely, peruutusturvallisuus kameran tai antureiden avulla ja tallennin onnettomuustapauksessa (”musta laatikko”);
  2. henkilö- ja pakettiautoissa: kaistantunnistaja, kehittynyt hätäjarrutusjärjestelmä ja törmäystestatut parannetut turvavyöt;
  3. kuorma- ja linja-autoissa: erityisvaatimukset parantaa linja- ja kuorma-autonkuljettajien suoraa näkyvyyttä ja poistaa sokeita pisteitä, sekä ajoneuvojen etuosaan ja sivuille asennettavat järjestelmät, jotka havaitsevat suojattomat tienkäyttäjät ja varoittavat heistä, etenkin ajoneuvoa käännettäessä.

Komissio odottaa, että ehdotetut toimenpiteet auttavat säästämään yli 25 000 ihmishenkeä ja välttämään ainakin 140 000 vakavaa loukkaantumista vuoteen 2038 mennessä. Näin edistetään osaltaan EU:n pitkän aikavälin tavoitetta vähentää kuolonuhrien ja vakavien loukkaantumisten määrä lähelle nollaa vuoteen 2050 mennessä (”nollavisio”).

Sen lisäksi, että uudet kehittyneet turvaominaisuudet suojaavat ihmisiä Euroopan teillä, ne myös auttavat kuljettajia tottumaan vähitellen uusien ajoavustusjärjestelmien käyttöön. Automaation jatkuva lisääntyminen tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia kompensoida inhimillisiä erehdyksiä ja tarjota ikääntyneille ja liikuntavammaisille uusia liikkuvuusratkaisuja. Kaikki tämä olisi omiaan lisäämään kansalaisten luottamusta ja myötämielistä suhtautumista automatisoituihin autoihin, mikä edistäisi myös siirtymistä itseohjautuviin ajojärjestelmiin.

Seuraavat toimet

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission niin sanotuissa kolmikantaneuvotteluissa saavuttama poliittinen yhteisymmärrys on vielä hyväksyttävä virallisesti Euroopan parlamentissa ja neuvostossa.Uusista turvaominaisuuksista tulee pakollisia vuodesta 2022 alkaen, lukuun ottamatta suoraa näkyvyyttä parantavaa teknologiaa kuorma- ja linja-autoissa sekä päähän kohdistuvilta iskuilta suojaavaa laajennettua aluetta henkilö- ja pakettiautojen osalta.

Tausta 

EU on viime vuosina ottanut käyttänyt useita pakollisia toimenpiteitä, jotka ovat myötävaikuttaneet siihen, että kuolemaan johtaneiden liikenneonnettomuuksien määrä on vähentynyt arviolta 50 000:lla vuosittain. Näitä toimenpiteitä ovat muun muassa elektroniset ajonvakautusjärjestelmät kaikissa ajoneuvoissa sekä kehittyneet hätäjarrutusjärjestelmät ja kaistavahtijärjestelmät kuorma- ja linja-autoissa.

Komissio käynnisti vuonna 2017 julkisen kuulemisen kerätäkseen sidosryhmien näkemyksiä mahdollisista keinoista parantaa nykyisiä ajoneuvojen turvatoimia. Tämän jälkeen, toukokuussa 2018, komissio ehdotti yleisen turvallisuusasetuksen ja jalankulkijoiden turvallisuutta koskevan asetuksen tarkistamista kolmannen ”Eurooppa liikkeellä” -toimenpidepaketin yhteydessä. Tarkistettu yleinen turvallisuusasetus liittyy kiinteästi tieinfrastruktuurin turvallisuuden tehokkaaseen hallintaan, jota koskeva komission ehdotus hyväksyttiin helmikuussa 2019.

Komissio antoi myös verkkoon liitettyä ja automatisoitua liikkuvuutta koskevan tiedonannon, jossa Euroopan tavoitteeksi asetettiin maailmanlaajuisen johtoaseman saavuttaminen autonomisten ja turvallisten liikkumisjärjestelmien alalla. Ensimmäisenä askeleena verkottuneen liikkuvuuden edistämiseksi komissio hyväksyi uudet säännöt, joilla tehostetaan yhteistoiminnallisten älyliikennejärjestelmien käyttöönottoa Euroopan teillä. Yhteistoiminnallisten älyliikennejärjestelmien avulla ajoneuvot voivat viestiä toisilleen, tieinfrastruktuurille ja muille tienkäyttäjille esimerkiksi vaaratilanteista, tietöistä ja liikennevalojen ajoituksesta, mikä tekee tieliikenteestä turvallisempaa, saasteettomampaa ja sujuvampaa.

Lisätietoja

IP/19/1793

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar