Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Rozpočet EU na období 2021–2027: Komise vítá předběžnou dohodu o Programu InvestEU

Brusel 20. března 2019

Evropská komise přivítala předběžnou dohodu na Programu InvestEU, který byl navržen v rámci příštího dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021–2027 jakožto nástroj na podporu soukromých a veřejných investic v Evropě.

Tato předběžná dohoda mezi Evropským parlamentem, členskými státy a Komisí je rozhodujícím krokem k vytvoření Programu InvestEU, kterým se sloučí Evropský fond pro strategické investice a třináct dalších finančních nástrojů EU, z nichž jsou v současnosti podporovány investice v Unii, a usnadní se tak přístup k financování.

Předseda Komise Jean-Claude Juncker prohlásil:Evropa si nyní vede mnohem lépe než před několika lety. Díky investičnímu plánu pro Evropu, který jsme zahájili na konci roku 2014, se znovu investuje. Můžeme však, a dokonce musíme na podporu zaměstnanosti a růstu udělat více. Proto přicházíme s Programem InvestEU. V návaznosti na úspěchy, kterých jsme již dosáhli, budeme moci využít veřejného financování k podpoře strategicky významných projektů v celé EU. Dnešní dohoda nemohla přijít v lepší dobu. Co nevidět díky ní mohou finanční prostředky EU začít přinášet výsledky v praxi.“

Místopředseda Komise Jyrki Katainen, odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, uvedl: „InvestEU bude naším stěžejním programem pro udržitelné, odolné a konkurenceschopné evropské hospodářství. Posílí dále investice v klíčových oblastech, jako je umělá inteligence, oběhové hospodářství, opatření v oblasti klimatu či sociální začleňování a dovednosti, a poskytne příjemcům snadnější a transparentnější přístup k financování. Blahopřeji Parlamentu a členským státům a děkuji jim za neúnavné úsilí, jež vedlo k dnešní dohodě.“

InvestEU staví na úspěchu Junckerova plánu, tj. investičního plánu pro Evropu. Stejně jako Junckerův plán představuje rozpočtovou záruku. Tato záruka bude dosahovat minimálně 38 miliard eur a měla by vést k mobilizaci nejméně 650 miliard eur. Fond InvestEU bude doplněn o poradenské centrum, jež bude poskytovat cílenou podporu předkladatelům projektů, a internetový portál, na němž bude k dispozici databáze projektů připravených k realizaci, která bude snadno přístupná potenciálním investorům.

Program InvestEU je partnerstvím se skupinou Evropské investiční banky (EIB), tj. banky EU, a budou se do něj moci zapojit také jiní realizační partneři.

Evropský parlament a Rada musí předběžnou dohodu ještě formálně schválit. Rozpočtové aspekty Programu InvestEU závisejí na dosažení celkové dohody o příštím dlouhodobém rozpočtu EU, který Komise navrhla v květnu 2018.

Jak vyplývá z nejnovějších údajů Evropské investiční banky, která je strategickým partnerem Komise, pokud jde o Junckerův plán, podařilo se prostřednictvím Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) do března 2019 mobilizovat investice ve výši téměř 390 miliard eur. Operace dosud schválené v rámci EFSI představují ve všech 28 členských státech financování v celkovém objemu 72,5 miliardy eur. Evropská investiční banka schválila 518 infrastrukturních projektů podporovaných z EFSI v hodnotě 53,9 miliardy eur a v rámci Evropského investičního fondu bylo schváleno 537 dohod o financování pro malé a střední podniky ve výši 18,6 miliardy eur. Z těchto dohod bude mít prospěch 929 000 malých a středních společností.

Další informace

Informativní přehled: Co je Program InvestEU?

Informativní přehled: InvestEU: Co bude financovat?

Tisková zpráva o návrhu týkajícím se Programu InvestEU (6. června 2018): Program InvestEU má podpořit tvorbu nových pracovních míst, hospodářský růst a inovace v Evropě

Návrh nařízení, kterým se zavádí Program InvestEU (6. června 2018)

Rozpočet EU pro budoucnost

Místopředseda Katainen na Twitteru: @ jyrkiakainen

#InvestEU

 

IP/19/1732

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar