Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU-budgettet for 2021-2027: Kommissionen glæder sig over den foreløbige aftale om Horisont Europa, EU's kommende forsknings- og innovationsprogram

Bruxelles, den 20. marts 2019

EU-institutionerne er nået til en delvis politisk aftale om Horisont Europa, der formelt skal godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet.

Investering i forskning og innovation er lig med investering i Europas fremtid, i viden og nye løsninger, som kan bevare og forbedre europæernes levevis. Derfor har Juncker-Kommissionen sat et nyt ambitionsniveau, der skal øge Europas innovationsevne, skabe varig fremgang og bevare vores globale konkurrenceevne. Horisont Europa, som Kommissionen fremlagde forslag om i juni 2018 som del af EU's langsigtede budget for perioden 2021-2027, er det mest ambitiøse forsknings- og innovationsprogram nogensinde, og det skal sørge for, at EU fortsat er i front inden for global forskning og innovation.

Carlos Moedas, kommissær for forskning, innovation og videnskab, udtaler: "Jeg glæder mig virkelig over denne aftale, som styrker det nye Europæiske Innovationsråd og vores opgaveorienterede forskningsdagsordener. Vi er nu på vej mod lanceringen at det mest ambitiøse europæiske forsknings- og innovationsprogram nogensinde i 2021, og det vil forme fremtiden for en stærk, bæredygtig og konkurrencedygtig europæisk økonomi og gavne alle regioner i Europa."

Horisont Europa bygger videre på resultaterne af og succesen med det foregående forsknings- og innovationsprogram, Horisont 2020. Det vil fortsat fremme videnskabelig topkvalitet gennem Det Europæiske Forskningsråd (EFR), Marie Skłodowska-Curie-stipendier og udvekslinger, og det vil få gavn af videnskabelig rådgivning, teknisk bistand og målrettet forskning fra Det Fælles Forskningscenter (JRC), der er Kommissionens videnskabs- og videnstjeneste.

Nye tiltag er bl.a. Det Europæiske Innovationsråd (EIC). EIC, som allerede befinder sig i en pilotfase, vil være en one-stop shop, der skal sørge for, at disruptive og banebrydende innovationer kommer fra laboratoriet og ud på markedet, og hjælpe SMV'er med at udvikle deres idéer. Det vil yde direkte bistand til innovatorer gennem to primære finansieringsinstrumenter, ét for de tidlige faser og et andet for udvikling og markedsudbredelse. Det vil supplere Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT).

Næste skridt

Den foreløbige politiske aftale, som Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er nået til, skal nu formelt godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet. Budgettet for Horisont Europa afhænger af den samlede aftale om EU's næste langsigtede budget, som Kommissionen fremlagde forslag om i maj 2018.

Synergier med andre fremtidige EU-programmer og -politikker er stadig genstand for drøftelser, hvis udfald afhænger af de fremskridt, der gøres med andre sektorspecifikke forslag inden for EU's langsigtede budget. Bestemmelser om internationale associeringsaftaler er ligeledes genstand for videre drøftelser. 

Kommissionen begynder nu at forberede gennemførelsen af Horisont Europa med henblik på offentliggørelse af de første udkast til arbejdsprogrammer, før programmet iværksættes den 1. januar 2021.

Baggrund

Med blot 7 % af verdens befolkning tegner Europa sig for 20 % af de globale investeringer i forskning og udvikling, fremstiller én tredjedel af alle videnskabelige publikationer af høj kvalitet og indtager på verdensplan en førende position inden for bl.a. lægemiddelindustrien, den kemiske industri, maskinindustrien og modeindustrien.

EU-finansiering har gjort det muligt for teams at arbejde sammen på tværs af geografiske og faglige skel og gøre utænkelige opdagelser, hvilket har gjort Europa til en af verdens førende inden for forskning og innovation.

Horisont Europa bygger på denne succes og indfører en række nye tiltag, så programmet fortsat gør en reel forskel for borgerne og for samfundet som helhed.

Der vil i høj grad blive bygget videre på Horisont 2020, EU's nuværende forsknings- og innovationsprogram for 2014-2020 (tre søjler, topkvalitet som omdrejningspunkt og bibeholdelse af de afprøvede finansieringsregler og -procedurer for Horisont 2020), men programmet er blevet forbedret for at maksimere dets virkning, relevans for samfundet og potentiale for banebrydende innovation.

Horisont Europa er en vigtig del af gennemførelsen af "En ny europæisk dagsorden for forskning og innovation – Europas chance for at forme sin fremtid". Denne dagsorden, som blev drøftet ved mødet mellem EU's ledere i Sofia i maj i fjor, fremhæver de skridt, der skal tages for at sikre Europas globale konkurrenceevne.

Yderligere oplysninger

IP/19/1676

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar