Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Krizė Sirijoje. ES vėl telkia tarptautinę paramą. 2019 m. ir vėlesniais metais iš viso įsipareigojama skirti rekordinę 8,3 mlrd. EUR sumą

Briuselis, 2019 m. kovo 14 d.

2019 m. kovo 12–14 d. Europos Sąjunga ir Jungtinės Tautos bendrai pirmininkavo trečiajai Briuselio konferencijai.

Konferencijos dalyviai ne tik iš naujo įsipareigojo remti ilgalaikį politinį sprendimą nutraukti krizę Sirijoje pagal JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 2254, bet ir nagrinėjo labiausiai neatidėliotinas humanitarines ir atsparumo problemas, kylančias tėvynėje likusiems sirams ir, visų pirma, Jordanijoje, Libane ir Turkijoje atsidūrusiems pabėgėliams ir juos priimančioms bendruomenėms.

Konferencijoje 2019 m., 2020 m. ir vėlesniam laikotarpiui pavyko sutelkti iš viso 8,3 mlrd. EUR: 2019 m. numatyta skirti 6,2 mlrd. EUR, o pagal daugiamečius įsipareigojimus – kone 2,1 mlrd. EUR. Maždaug du trečdalius visos įsipareigotos sumos skirs Europos Sąjunga – iš viso 6,79 mlrd. EUR: 2,57 mlrd. EUR bus skirta iš Europos Komisijos administruojamo ES biudžeto, o 4,22 mlrd. EUR skirs ES valstybės narės. Iš 2,57 mlrd. EUR ES biudžeto lėšų sumos 2019 m. numatyta skirti 2,01 mlrd. EUR, o 560 mln. EUR jau yra skirta įsipareigojimams 2020 m. suteikti pagalbą žmonėms Sirijoje ir regione.

Vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini kalbėjo: „Ir toliau sieksime savo tikslo, padedant Jungtinėms Tautoms, remti Sirijos vadovaujamą ir organizuojamą politinį procesą, siekiant užtikrinti įtraukų ir nuo religijos atsietą susivienijusios Sirijos valdymą. Mūsų visų pastangos yra skirtos būtent šiam tikslui, ir tai yra pagrindinė priežastis, dėl kurios surengėme Briuselio konferenciją. Privalome išnaudoti visas įmanomas galimybes, kad atnaujintume Ženevos derybas ir užbaigtume karą Sirijoje. Užšaldyti dabartinę stadiją pasiekusį konfliktą – ne išeitis.“

Už Europos kaimynystės politiką ir plėtros derybas atsakingas Komisijos narys Johannesas Hahnas sakė: Normalaus gyvenimo nepažino visa karta, ir jai reikalinga mūsų pagalba. ES, kaip pagrindinė pasaulinė paramos krizės aukoms teikėja, toliau rems kaimynines Sirijos šalis, kad stiprintų jų atsparumą ir ekonomiką. Didinsime investicijas į švietimo, sveikatos priežiūros ir nuolatinio užimtumo priemones, kad pabėgėliai taptų labiau savarankiški ir galėtų gyventi normaliai ir oriai.“

Už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingas Komisijos narys Christos Stylianides papildė: „Humanitarinė padėtis Sirijoje milijonams žmonių vis dar kelia siaubą. ES deda visas pastangas, kad mūsų partneriai galėtų teikti pagalbą, tačiau ši pagalba vis dar sunkiai pasiekiama. Raginame visas susijusias šalis sudaryti sąlygas suteikti šią žmonėms gyvybiškai svarbią pagalbą. Esame pasiryžę padėti Sirijos gyventojams tiek, kiek to reikės.“

Padėtis Sirijoje tebėra kritinė: 11,7 mln. sirų vis dar reikalinga apsauga ir humanitarinė pagalba. Kaimyninėse šalyse prisiglaudė dar 5,6 mln. pabėgėlių iš Sirijos.

Konferencijos bendrapirmininkiai parengė bendrą pareiškimą.

Pagrindiniai faktai

Dialogo su pilietine visuomene dienos

Į šių metų konferenciją Briuselyje kaip niekad stengtasi pritraukti didžiulį skaičių Sirijos, regioninių ir tarptautinių nevyriausybinių bei pilietinės visuomenės organizacijų atstovų. Į Europos Parlamente vykusias „Dialogo dienas“ (kovo 12 ir 13 d.) susirinko daugiau nei 500 pilietinės visuomenės ir NVO atstovų iš daugiau nei 300 skirtingų organizacijų, iš kurių daugiau kaip 200 – Sirijos ir regioninės organizacijos.

Ypatingas dėmesys skirtas Sirijos moterims. „Dialogo dienose“ moterys sudarė kone pusę visų dalyvių. Be to, kovo 13 d., trečiadienį, vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos Fredericos Mogherini, JT specialiojo pasiuntinio Geiro Pederseno ir Belgijos užsienio reikalų ministro Didier Reynders bendra iniciatyva surengta oficiali vakarienė, į kurią pakviestos Patariamosios moterų tarybos ir visuomeninių organizacijų atstovės iš Sirijos, siekiant padėkoti už jų veiklą ir indėlį kuriant Sirijos ateitį.

Kovo 14 d. vykusiame užsienio reikalų ministrų susitikime dalyvavo 79 delegacijų iš ES ir viso regiono, regioninių ir tarptautinių organizacijų, NVO ir pilietinės visuomenės atstovai.

ES parama krizės Sirijoje aukoms

ES ir valstybės narės yra svarbiausios paramos krizės Sirijoje padariniams šalinti teikėjos. Nuo 2011 m., kai prasidėjo krizė, per Komisiją ir valstybes nares iš viso surinkta apie 17 mlrd. EUR.

Daugiau kaip 4 mln. žmonių suteikta ES medicininė pagalba, o tūkstančiai mokyklos nelankančių vaikų pasinaudojo švietimo paslaugomis pagal ekstremaliųjų situacijų programas. Maistu aprūpinta 850 000, o būtiniausiais daiktais ir pastoge – milijonas žmonių. Daugiau nei 2 mln. žmonių sulaukė Europos Sąjungos regioninio patikos fondo, sukurto reaguojant į krizę Sirijoje, pagalbos. Vis daugiau pastangų dedama į tai, kad būtų sustiprintos nacionalinės paslaugų teikimo sistemos ir taip skatinamas tarptautinės bendruomenės atsako tvarumas ir daugybei pabėgėlių pagalbą ir pastogę suteikusių šalių ekonominis augimas bei pragyvenimo galimybės jų piliečių ir pabėgėlių labui.

Trečioji Briuselio konferencija atitinka 2017 m. ES strategijos dėl Sirijos, kuria aiškiai nubrėžiamos veiklos ribos visose krizės ištiktose srityse, uždavinius ir rodo, kad ES nuolat laikosi įsipareigojimo Sirijos žmonių ir ateities klausimus įtraukti tarp svarbiausių tarptautinių prioritetų.

Daugiau informacijos

Konferencijos interneto svetainė

Konferencijos nuotraukos ir vaizdo įrašai

Dialogo dienos

ES humanitarinė pagalba

Informacijos suvestinė ES atsakas į krizę Sirijoje

Infografikas:

IP/19/1628

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar