Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Krisen i Syrien: EU mobiliserer fornyet international støtte og giver tilsagn om mere end 8,3 mia. EUR for 2019 og perioden derefter

Bruxelles, den 14. marts 2019

Fra den 12.-14. marts 2019 var Den Europæiske Union og De Forenede Nationer medformænd for Bruxelles III-konferencen.

På konferencen fornyedes støtten med henblik på at finde en varig politisk løsning på krisen i Syrien i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 2254, og der blev taget fat på de mest kritiske humanitære spørgsmål og robusthedsspørgsmål, der berører både syrere i deres hjemland samt flygtninge og disses værtssamfund, navnlig i Jordan, Libanon og Tyrkiet.

Der blev på konferencen mobiliseret tilsagn på i alt 8,3 mia. EUR for perioden 2019-2020, hvoraf 6,2 mia. EUR for 2019 og flerårige tilsagn på næsten 2,1 mia. EUR. Af den samlede støtte kommer ca. to tredjedele fra Den Europæiske Union, der har bidraget med i alt 6,79 mia. EUR: 2,57 mia. EUR fra EU-budgettet, som forvaltes af Europa-Kommissionen, og 4,22 EUR fra EU's medlemsstater. Af de 2,57 mia. EUR fra EU-budgettet er 2,1 mia. EUR afsat til at yde støtte i 2019, og der er allerede afsat et beløb på 560 mio. EUR for 2020 til mennesker i nød i Syrien og i regionen.

Den højtstående repræsentant og næstformand, Federica Mogherini, udtaler: "Vores mål forbliver det samme: en syriskledet og syriskejet politisk proces med hjælp fra De Forenede Nationer, der fører til et forenet Syrien med en inklusiv og ikke-sekterisk regeringsførelse. Det er dét, som vi alle arbejder hen imod, og som er hovedårsagen til, at der blev indkaldt til konference i Bruxelles. Vi må alle bruge vores indflydelse på at tilskynde til en genoptagelse af Genèveforhandlingerne for at bringe krigen i Syrien til ophør. En fastfrysning af den nuværende konflikt er ingen løsning."

Kommissær med ansvar for europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger, Johannes Hahn, udtaler: "En hel ny generation, der aldrig har oplevet, hvad der er "normalt", har stadig brug for vores hjælp. EU vil som den største globale bidragyder i forbindelse med krisen i Syrien fortsat yde støtte til Syriens nabolande med henblik på at styrke deres modstandsdygtighed og deres økonomier. Vi vil øge investeringerne i uddannelse, sundhedspleje og regelmæssig beskæftigelse, så flygtningene gives muligheder for at klare sig selv økonomisk og for at leve med en følelse af værdighed og normalitet."

Kommissær for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides, tilføjer: "Den humanitære situation i Syrien er fortsat et mareridt for millioner af mennesker. Vi gør i EU alt hvad vi kan for at støtte vores partnere i at kunne levere bistand, men adgang udgør fortsat et alvorligt problem. Vi opfordrer fortsat alle parterne til at tillade, at den fornødne livsreddende bistand når ud til de mennesker, der har behov for den. Vi er fast besluttet på at hjælpe det syriske folk, så længe det er nødvendigt."

Situationen i Syrien er fortsat kritisk, og 11.7 millioner syrere har behov for beskyttelse og humanitær bistand. Yderligere 5,6 mio. syriske flygtninge befinder sig i nabolandene.

Medformændene vedtog en fælles erklæring.

Baggrund

Dialogdage med civilsamfundet

Der blev i forbindelse med dette års konference gjort en hidtil uset indsats for at bringe et stort antal repræsentanter for syriske, regionale og internationale NGO'er og civilsamfundsorganisationer til Bruxelles. Mere end 500 civilsamfunds- og NGO-repræsentanter fra over 300 forskellige organisationer, heraf mere end 200 fra Syrien og regionen, samledes i Europa-Parlamentet som led i konferencens dialogdage (12.-13. marts).

Der blev også lagt særligt fokus på de syriske kvinders rolle. Kvinder udgjorde næsten halvdelen af deltagerne i dialogdagene. Den højtstående repræsentant/næstformanden i Kommissionen, Federica Mogherini, var sammen med FN's særlige udsending for Syrien, Geir Pedersen, og den belgiske udenrigsminister, Didier Reynders, onsdag den 13. marts vært for en officiel middag, som blev afholdt for syriske kvinder fra Women Advisory Board (Kvindeudvalget) og fra græsrodsorganisationer med henblik på at anerkende den rolle, de spiller, og deres bidrag til Syriens fremtid.

På udenrigsministermødet den 14. marts deltog repræsentanter fra 79 delegationer, fra EU og regionen, regionale og internationale organisationer, NGO'er og civilsamfundet.

EU-støtte i forbindelse med krisen i Syrien

EU og medlemsstaterne har siden krisens begyndelse været den største donor med henblik på at tackle konsekvenserne af krisen i Syrien og har siden 2011 mobiliseret ca. 17 mia. EUR i generel støtte gennem Kommissionen og medlemsstaterne.

Takket være EU-støtten har over 4 millioner mennesker modtaget sundhedspleje, og tusindvis af børn, der ikke går i skole, har modtaget uddannelse som led i nødhjælpsprogrammer. 850 000 mennesker har modtaget mad og 1 mio. mennesker har fået livsnødvendige fornødenheder og tag over hovedet. Der er som reaktion på den syriske krise blevet kanaliseret støtte til mere end 2 mio. mennesker gennem EU's regionale trustfond. Indsatsen rettes i stigende grad mod at styrke de nationale systemer til levering af tjenesteydelser for at sikre, at det internationale samfunds reaktion er bæredygtig, og for at hjælpe de lande, der huser et stort antal flygtninge, med at skabe økonomisk vækst og give deres borgere og flygtningene adgang til et levebrød.

Bruxelles III-konferencen demonstrerer EU's konstante engagement for at sikre, at den syriske konflikt forbliver øverst på den internationale dagsorden i tråd med de strategiske mål i EU's strategi for Syrien fra 2017, hvori der er opstillet klare rammer for indsatsen vedrørende alle krisens forskellige dimensioner.

Yderligere oplysninger

Konferencens websted

Billeder og videoer fra konferencen

Dialogdage

Humanitær EU-bistand

Faktaark: EU's indsats i forbindelse med krisen i Syrien

Infografik:

IP/19/1628

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar