Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Krize v Sýrii: EU opětovně mobilizuje mezinárodní podporu. Celkově přislíbeno rekordních 8,3 miliardy eur na rok 2019 a následující roky

Brusel 14. března 2019

Ve dnech 12. až 14. března 2019 Evropská unie a Organizace spojených národů společně předsedaly třetí bruselské konferenci zabývající se syrskou otázkou.

Vedle obnovení podpory pro trvalé politické řešení, jež by ukončilo krizi v Sýrii v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2254, se na konferenci řešily nejkritičtější problémy z hlediska humanitární situace a odolnosti, s nimiž se potýkají jak Syřané ve své zemi, tak uprchlíci a jejich hostitelské komunity zejména v Jordánsku, Libanonu a Turecku.

Na konferenci se podařilo zmobilizovat závazky na roky 2019–20 i následující roky, a to v celkové výši 8,3 miliardy eur, z čehož 6,2 miliardy jsou určeny na rok 2019 a téměř 2,1 miliardy eur tvoří víceleté závazky. Z celkové částky přislíbila přibližně dvě třetiny Evropská unie, která celkově přispěla 6,79 miliardy eur. Z toho 2,57 miliardy eur pochází z rozpočtu EU spravovaného Evropskou komisí a 4,22 miliardy od členských států EU. Z uvedených 2,57 miliardy eur z rozpočtu EU je 2,01 miliardy eur vyhrazeno na rok 2019 a 560 milionů eur již bylo vyčleněno na rok 2020 pro osoby v nouzi uvnitř Sýrie a v celém regionu.

Vysoká představitelka a místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová k tomu uvedla: „Náš cíl zůstává stejný: politický proces v odpovědnosti a pod vedením Sýrie a pod záštitou Spojených národů, jenž přinese vytvoření inkluzivní a nesektářské veřejné správy, která zaručí sjednocenou Sýrii. Na tom se všichni snažíme pracovat a je to také hlavní důvod, proč jsme svolali tuto bruselskou konferenci. Do jednoho musíme využít svého vlivu k obnovení ženevských jednání a k ukončení války v Sýrii, protože zakonzervovat konflikt v jeho současné podobě není řešením.“

Komisař pro politiku sousedství a rozšíření Johannes Hahn řekl: Celá generace, která nikdy nezažila, co je „normální“, nás stále potřebuje. EU, hlavní světový dárce v této krizi, bude i nadále podporovat země sousedící se Sýrií s cílem posílit jejich odolnost a ekonomiky. Zvýšíme investice do vzdělávání, zdravotní péče a pravidelné zaměstnanosti, aby uprchlíci získali větší ekonomickou soběstačnost a mohli žít důstojně a za normálních podmínek.“

Komisař pro humanitární pomoc a řešení krizí Christos Stylianides k tomu dodal: „Vnitřní situace v Sýrii je pro miliony lidí stále noční můrou. EU dělá vše, co je v jejích silách, aby pomohla svým partnerům v poskytování pomoci, avšak její dostupnost zůstává vážným problémem. Nadále vyzýváme všechny strany, aby umožnily poskytování životně důležité pomoci lidem v nouzi. Jsme odhodláni pomáhat syrskému lidu tak dlouho, jak bude potřeba.“

Situace uvnitř Sýrie je i nadále kritická – 11,7 milionu Syřanů potřebuje ochranu a humanitární pomoc. Dalších 5,6 milionu syrských uprchlíků žije v sousedních zemích.

Spolupředsedové přijali společné prohlášení.

Souvislosti

Dny dialogu s občanskou společností

V rámci letošní konference bylo vyvinuto nebývalé úsilí přivést do Bruselu velký počet zástupců syrských, regionálních a mezinárodních nevládních organizací a organizací občanské společnosti. Více než 500 zástupců občanské společnosti a představitelů nevládních organizací z více než 300 různých organizací, z nichž přes 200 pochází ze Sýrie a z celého regionu, se setkalo v Evropském parlamentu k účasti na Dnech dialogu (12.–13. března).

Zvláštní pozornost byla věnována také úloze žen v Sýrii. Na dnech dialogu tvořily ženy téměř polovinu účastníků. Vysoká představitelka a místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová a zvláštní vyslanec OSN Geir Pedersen spolu s belgickým ministrem zahraničních věcí Didierem Reyndersem rovněž společně uspořádali ve středu 13. března oficiální večeři se syrskými ženami z poradního výboru žen a organizací na místní úrovni, aby ocenili jejich úlohu a přínos pro budoucnost Sýrie.

Zasedání ministrů zahraničních věcí dne 14. března se zúčastnili zástupci 79 delegací z EU a regionu, regionálních a mezinárodních organizací, nevládních organizací a občanské společnosti.

Podpora z EU pro Sýrii v krizi

EU a její členské státy jsou největším dárcem, který se zabývá důsledky syrské krize. Od roku 2011, kdy krize začala, už mobilizovaly prostřednictvím Komise a členských států celkovou podporu ve výši přibližně 17 miliard eur.

Podpora z EU přinesla více než 4 milionům lidí zdravotní pomoc a tisíce dětí mohou díky vzdělávacím programům pro mimořádné situace navštěvovat školu. Na 850 000 osob obdrželo potraviny a 1 milion lidí základní potřeby a přístřeší. V reakci na krizi v Sýrii pomohl více než 2 milionům lidí regionální svěřenský fond EU. Úsilí se stále více zaměřuje na posilování vnitrostátních systémů pro poskytování služeb, tak aby reakce mezinárodního společenství byla udržitelná, a na pomoc zemím, které přijímají velké počty uprchlíků, dosáhnout hospodářského růstu a zajistit živobytí pro občany i uprchlíky.

V souladu se strategickými cíli stanovenými ve strategii EU pro Sýrii z roku 2017, v níž jsou stanoveny jasné směry činnosti ve všech rozměrech krize, ukazuje třetí bruselská konference, že EU se neustále snaží udržet Syřany a budoucnost Sýrie na prvním místě mezinárodní agendy.

Další informace

Internetové stránky konference

Fotografie a videozáznamy z konference

Dny dialogu

Humanitární pomoc z EU

Informativní přehled: Reakce EU na syrskou krizi

Infografiky:

IP/19/1628

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar