Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija pozdravlja dogovor o novih pravilih, ki bodo omogočila boljše pobiranje DDV pri spletni prodaji

Bruselj, 12. marca 2019

Komisija je pozdravila dogovor, ki so ga dosegle države članice EU o podrobnih ukrepih, potrebnih za poenostavitev pravil o DDV pri spletni prodaji blaga, kar bo tudi zagotovilo, da spletne tržnice sodelujejo v boju proti davčnim goljufijam.

Nova pravila, ki so bila sprejeta danes, bodo zagotovila nemoteno uvedbo novih ukrepov na področju DDV za elektronsko poslovanje, ki so bili dogovorjeni decembra 2017 in bodo začeli veljati januarja 2021. Državam članicam bi morala tudi pomagati, da poberejo 5 milijard evrov davčnih prihodkov, ki se letno izgubijo v tem sektorju, ta znesek pa naj bi se do leta 2020 povečal na 7 milijard evrov. Ministri za gospodarske in finančne zadeve v EU so odločitev sprejeli danes zjutraj na seji v Bruslju.

Evropski komisar za gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carino Pierre Moscovici je dejal: „Postopno odpravljamo vrzeli, skozi katere se izgubljajo davčni prihodki, kar države EU prikrajša za sredstva, ki bi se lahko uporabila za javne storitve in naložbe. Hkrati posodabljamo predpise o DDV za 21. stoletje in jih prilagajamo čedalje bolj digitalnemu in globaliziranemu gospodarstvu. Podjetja bi se morala veseliti nemotenega prehoda na širši sistem DDV za elektronsko poslovanje v letu 2021.“

Odpravljanje neizpolnjevanja obveznosti v zvezi z DDV, ki ga lajšajo spletne platforme

Podjetja, ki niso iz EU, vključno s tistimi, ki uporabljajo skladišča ali tako imenovana „odpremna mesta“ v EU, lahko prek spletnih tržnic prodajajo blago potrošnikom EU. Davčni organi imajo pogosto težave s pobiranjem DDV, ki ga je treba plačati za to blago.

V skladu z ukrepi, sprejetimi decembra 2017, se bo štelo, da spletne tržnice delujejo kot prodajalci, kadar omogočajo prodajo blaga v vrednosti do 150 evrov, ki ga prodajajo podjetja, ki niso iz EU in pri tem uporabljajo njihovo platformo, strankam v EU. Pomembno je, da se bodo ista pravila uporabljala, kadar podjetja, ki niso iz EU, uporabljajo spletne platforme za prodajo blaga iz „odpremnih mest“ v EU, ne glede na njegovo vrednost, kar bo davčnim organom omogočilo, da poberejo DDV, ki ga je treba plačati pri teh prodajah. Pričakuje se tudi, da bodo spletne platforme vodile evidence o prodaji blaga ali storitev, ki jo opravijo podjetja, ki uporabljajo platformo.

Danes sprejeta pravila podrobneje določajo, kdaj se za spletne tržnice šteje, da omogočajo take dobave, in kdaj ne, in sicer na podlagi tega, ali določajo pogoje za dobavo ali ne, ter njihove vključenosti v plačilo ali naročanje in dostavo blaga. Prav tako podrobno določajo, katere vrste evidenc morajo hraniti platforme, ki omogočajo dobavo blaga ali storitev strankam v EU.

Nov sistem DDV za spletne prodajalce 

Danes sprejeta izvedbena pravila bodo zagotovila tudi, da bo za vsa podjetja, ki prodajajo blago na spletu, od leta 2021 pripravljen popolnoma nov sistem DDV. Pravila v sistem uvajajo nove elemente, ki bodo potrebni, da bodo lahko spletna podjetja v celoti izkoristila prednosti enotnega trga EU.

Posodobljen elektronski poslovni portal za DDV ali sistem „vse na enem mestu“, ki ga uvajajo ti ukrepi, bo podjetjem, ki strankam prodajajo blago prek spleta, omogočil, da svoje obveznosti v zvezi z DDV v EU izpolnijo v svojem jeziku prek enega spletnega portala, ki je enostaven za uporabo.

Brez portala bi bila potrebna registracija za DDV v vsaki državi članici EU, v kateri bi želeli prodajati, tako stanje pa je po navedbah podjetij ena največjih ovir za mala podjetja pri čezmejnem trgovanju. Sistem se že od leta 2015 uporablja za ponudnike e-storitev in dobro deluje.

Naslednji koraki:

Dokončno sprejetje novih pravil bo mogoče, ko bo na voljo posvetovalno mnenje Evropskega parlamenta. Ob tem se lahko države članice za začetek razširjanja svojih informacijskih sistemov oprejo na danes sprejeta pravila.

Nova pravila o DDV se bodo začela uporabljati 1. januarja 2021, države članice pa morajo nova pravila direktive o DDV prenesti v nacionalno zakonodajo do konca leta 2020. Podjetja, ki želijo uporabljati razširjen sistem za DDV „vse na enem mestu“, se lahko registrirajo v državah članicah od 1. oktobra 2020.

Več informacij

Ukrepi so nadaljevanje akcijskega načrta Komisije za DDV, namenjenega vzpostavitvi enotnega območja DDV v EU, ki je bil predstavljen aprila 2016.

Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) je pomemben za enotni evropski trg. DDV je pomemben vir prihodkov v EU, ki se še povečuje in je leta 2015 predstavljal prihodke v višini več kot en bilijon evrov ali 7 % BDP EU. DDV je tudi eden od virov lastnih sredstev EU.

Stran GD TAXUD o DDV pri e-trgovanju, vključno s pravnimi besedili

Sporočilo za javnost o dogovoru o DDV pri e-trgovanju iz decembra 2017

Vprašanja in odgovori o DDV pri e-trgovanju 

Akcijski načrt za DDV – Vzpostavitev enotnega območja DDV v EU

Strategija za enotni digitalni trg

Enotni digitalni trg – Posodobitev sistema DDV pri čezmejnem e-trgovanju

IP/19/1595

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar