Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Pretmonopola politika: EK piedāvā jaunu tiešsaistes rīku izmantošanai karteļu soda mazināšanas un izlīguma lietās, kā arī ar karteļiem nesaistītā sadarbībā

Briselē, 2019. gada 19. martā

Eiropas Komisija (EK) šodien nodod lietošanā eLeniency – jaunu tiešsaistes rīku, kura mērķis ir atvieglot uzņēmumiem un to juridiskajiem pārstāvjiem paziņojumu un dokumentu iesniegšanu iecietības (t. i., naudas soda atcelšanas vai samazināšanas) un izlīguma procedūrās par karteļiem, kā arī ar karteļiem nesaistītā sadarbībā.

Līdz šim uzņēmumi un to juridiskie pārstāvji paziņojumus un dokumentus iecietības un izlīguma procedūrās par karteļiem, kā arī ar karteļiem nesaistītas sadarbības gadījumos varēja iesniegt rakstiski vai mutiski.

Jaunais rīks eLeniency dod iespēju tādās procedūrās iesaistītajiem uzņēmumiem un to juristiem paziņojumus un dokumentus saistībā ar iecietības pieteikumiem nolūkā panākt naudas soda atcelšanu vai samazināšanu, izlīguma procedūrās un sadarbības gadījumos iesniegt tiešsaistē.

Tas nozīmē, ka uzņēmumu pārstāvjiem un to juristiem nebūs obligāti jāierodas EK, lai sniegtu mutiskos paziņojumus tās telpās, kā tas bija līdz šim.

Attiecībā uz iecietības pieteikumiem eLeniency lietotāji tagad var vienkārši ievadīt korporatīvās liecības un augšupielādēt pamatojuma dokumentus, kas nonāk speciālā EK drošajā serverī. Jauno rīku var izmantot arī atbilžu sniegšanai uz informācijas pieprasījumiem saskaņā ar EK Paziņojumu par iecietības programmu.

Karteļu izlīguma procedūrās eLeniency var izmantot dokumentu iesniegšanai, piezīmju sniegšanai vai oficiāla izlīguma iesnieguma iesniegšanai EK.

eLeniency var izmantot arī, lai iesniegtu korporatīvās liecības, piezīmes vai oficiālos izlīguma iesniegumus, uzņēmumam sadarbojoties ar karteļiem nesaistītās procedūrās nolūkā panākt Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. vai 102. panta pārkāpuma atzīšanu.

Piekļuve eLeniency ir droša un ierobežota. eLeniency nodrošina tādas pašas garantijas attiecībā uz konfidencialitāti un tiesisko aizsardzību kā ierastā procedūra. Dati tiek pārsūtīti drošā veidā, un tos nav iespējams kopēt vai izdrukāt.

Korporatīvās liecības, kas eLeniency ievadītas saskaņā ar Paziņojumu par iecietības programmu, ir aizsargātas pret izpaušanu civillietās tieši tāpat kā mutiskās liecības.

Garantijas attiecībā uz konfidencialitāti un tiesisko aizsardzību ir tādas pašas kā pašreizējā mutiskajā procedūrā. Tās skaidrotas EK konkurences tīmekļa vietnē.

eLeniency ir jebkurā laikā pieejams vietnē https://eleniency.ec.europa.eu.

 

Vispārīga informācija

eLeniency pieder pie tiešsaistes digitālo risinājumu saimes, ko atbalsta programma ISA2. 2019. un 2020. gadā tiks pakāpeniski ieviesti risinājumi, kuru mērķis ir ES konkurences procedūrās atvieglot konfidenciālu dokumentu nosūtīšanu (dokumentu apmaiņas platforma eTrustEx) un konfidencialitātes pieprasījumu (eConfidentiality) un informācijas pieprasījumu (eRFI) apstrādi.

Programma ISA2 atbalsta digitālu risinājumu izstrādi nolūkā modernizēt publisko pārvaldi. Šādi risinājumi ļauj ES publiskās pārvaldes iestādēm, uzņēmumiem un iedzīvotājiem sazināties digitāli, tādējādi visiem ietaupot laiku un naudu.

eLeniency izmantošana nav obligāta – ja uzņēmumi un to juristi vēlas, tie joprojām var iesniegt paziņojumus un dokumentus, izmantojot pašreizējo mutisko procedūru.

IP/19/1594

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar