Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska državljanska pobuda: Komisija potrdila prijavo pobudo „Europe CARES – vključujoče kakovostno izobraževanje za invalidne otroke“

Bruselj, 27. februarja 2019

Evropska komisija se je danes odločila potrditi prijavo evropske državljanske pobude z naslovom „Europe CARES – vključujoče kakovostno izobraževanje za invalidne otroke“.

Cilj pobude je zagotoviti „pravico do vključujočega izobraževanja invalidnih otrok in odraslih v Evropski uniji“. V pobudi je navedeno, da je „več kot 70 milijonov državljanov EU invalidov, 15 milijonov otrok pa ima posebne izobraževalne potrebe“, pri čemer se številni „soočajo s pretiranimi ovirami za [...] svojo pravico do kakovostnega vključujočega izobraževanja.“ Organizatorji zato pozivajo Komisijo, naj „pripravi osnutek akta o skupnem okviru EU za vključujoče izobraževanje, ki bo zagotovil, da noben otrok ne bo prezrt, kar zadeva storitve za zgodnje ukrepanje, izobraževanje in prehod na trg dela“.

V skladu s Pogodbama lahko EU sprejme pravne ukrepe za boj proti diskriminaciji na podlagi invalidnosti ter podpre prizadevanja držav članic na področju izobraževalnih sistemov in poklicnega usposabljanja. Komisija je zato menila, da je pobuda pravno dopustna, in se je odločila potrditi njeno prijavo. Na tej stopnji postopka njene vsebine še ne analizira.

Ko bo prijava te pobude 4. marca 2019 potrjena, bodo organizatorji lahko začeli enoletni postopek zbiranja podpisov v podporo pobudi. Če bo pobuda v enem letu zbrala milijon izjav o podpori iz najmanj sedmih držav članic, jo bo Komisija analizirala in se nanjo odzvala v treh mesecih. Komisija se lahko odloči, ali bo zahtevo upoštevala ali ne, v obeh primerih pa bo morala svojo odločitev obrazložiti.

Ozadje

Evropske državljanske pobude so bile uvedene z Lizbonsko pogodbo. Na podlagi določb Pogodbe se je aprila 2012 začela uporabljati uredba o evropski državljanski pobudi, ki državljanom omogoča, da sooblikujejo delovni program Komisije. Komisija je leta 2017 v okviru govora predsednika Junckerja o stanju v Uniji predstavila predloge za reformo evropske državljanske pobude, da bi bila ta še bolj prijazna uporabnikom. Decembra 2018 sta se Evropski parlament in Svet dogovorila o reformi, revidirana pravila pa se bodo začela uporabljati 1. januarja 2020.

Če uradno prijavljeno evropsko državljansko pobudo podpre skupaj vsaj milijon državljanov iz vsaj četrtine držav članic EU, lahko Evropsko komisijo pozovejo, naj pripravi predlog zakonodajnega akta na svojih področjih pristojnosti.

Pogoji za dopustnost so naslednji: predlagani ukrep ni očitno zunaj okvira, v katerem ima Komisija pristojnost za predložitev predlogov pravnih aktov, predlagana pobuda ni očitno žaljiva, neresna ali provokativna in ni v očitnem nasprotju z vrednotami Unije.

Več informacij

Celotno besedilo predlagane evropske državljanske pobude (na voljo od 4. marca)

Druge evropske državljanske pobude, za katere se trenutno zbirajo podpisi

Spletišče evropske državljanske pobude

Uredba o evropski državljanski pobudi

Spletišče pobude Europe Cares

 

IP/19/1417

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar