Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas pilsoņu iniciatīva: Eiropas Komisija reģistrē iniciatīvu “Europe CARES — pilnvērtīga iekļaujošā izglītība bērniem ar invaliditāti”

Briselē, 2019. gada 27. februārī

Eiropas Komisija (EK) šodien nolēma reģistrēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu “ Europe CARES — pilnvērtīga iekļaujošā izglītība bērniem ar invaliditāti”.

Iniciatīvas mērķis ir nodrošināt “Eiropas Savienībā dzīvojošo bērnu (un pieaugušo) ar invaliditāti tiesības uz iekļaujošu izglītību”. Iniciatīvā teikts, ka, lai gan “vairāk nekā 70 miljoniem ES iedzīvotāju ir invaliditāte, un 15 miljoniem bērnu ir īpašas vajadzības izglītības jomā”, daudzi no viņiem “saskaras ar pārmērīgiem šķēršļiem, kas liedz viņiem izmantot […] tiesības uz pilnvērtīgu iekļaujošo izglītību”. Tāpēc iniciatīvas organizatori aicina EK “izstrādāt tiesību akta projektu par kopīgu ES regulējumu iekļaujošas izglītības jomā, kas nodrošinātu, ka nevienam bērnam netiek liegti agrīnas iejaukšanās pasākumi, izglītība vai iesaistīšanās darba tirgū”.

Līgumos paredzēts, ka ES var sākt tiesvedību ar mērķi apkarot diskrimināciju invaliditātes dēļ, kā arī atbalstīt dalībvalstu pasākumus attiecībā uz izglītības sistēmām un arodapmācību. Tāpēc EK šo iniciatīvu uzskatīja par juridiski pieņemamu un nolēma to reģistrēt. Šajā procesa posmā EK neveic izvērtēšanu pēc būtības.

Šo iniciatīvu reģistrēs 2019. gada 4. martā, un pēc tam organizatoriem būs viens gads laika, lai savāktu parakstus iniciatīvas atbalstam. Ja gada laikā iniciatīvu atbalstīs vismaz viens miljons iedzīvotāju no vismaz septiņām dažādām dalībvalstīm, EK to izvērtēs un reaģēs trīs mēnešu laikā. EK var izlemt ņemt vai neņemt vērā pieprasījumu, taču abos gadījumos tai jāpamato savs lēmums.

Konteksts

Eiropas pilsoņu iniciatīvas, kas tika ieviestas ar Lisabonas līgumu, ir pilsoņu rīcībā nodots instruments politiskās darba kārtības ietekmēšanai. Tās sāka darboties 2012. gada aprīlī, kad spēkā stājās Eiropas pilsoņu iniciatīvu regula, ar ko ievieš Līguma noteikumus. EK priekšsēdētājs Žans Klods Junkers 2017. gada runā par stāvokli Savienībā iepazīstināja ar Eiropas Komisijas priekšlikumiem reformēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu, lai tā kļūtu vēl vieglāk izmantojama. 2018. gada decembrī Eiropas Parlaments un Padome vienojās par reformu. Pārskatītos noteikumus sāks piemērot 2020. gada 1. janvārī.

Pēc oficiālās reģistrēšanas Eiropas pilsoņu iniciatīva dod iespēju vienam miljonam pilsoņu no vismaz ceturtdaļas ES dalībvalstu aicināt Eiropas Komisiju iesniegt tiesību aktu priekšlikumus jomās, kurās Komisijai ir šādas pilnvaras.

Pieņemamības nosacījumi ir šādi: ierosinātā iniciatīva nav acīmredzami ārpus Komisijas pilnvarām iesniegt tiesību akta priekšlikumu, tā nav acīmredzami aizskaroša, nenozīmīga vai maldinoša, un tā nav acīmredzami pretrunā Savienības vērtībām.

Papildinformācijai

Pilns ierosinātās Eiropas pilsoņu iniciatīvas teksts (pieejams no 4. marta)

Eiropas pilsoņu iniciatīvas, kurām patlaban tiek vākti paraksti

Eiropas pilsoņu iniciatīvu vietne

Eiropas pilsoņu iniciatīvas regula

Europe CARES vietne

 

IP/19/1417

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar