Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Eurooppalainen kansalaisaloite: Komissio rekisteröi aloitteen ”Europe CARES – osallistavaa ja laadukasta opetusta vammaisille lapsille”

Bryssel 27. helmikuuta 2019

Euroopan komissio on tänään päättänyt rekisteröidä eurooppalaisen kansalaisaloitteen ”Europe CARES – osallistavaa ja laadukasta opetusta vammaisille lapsille”.

Aloitteen tavoitteena on varmistaa "vammaisten lasten ja aikuisten oikeus osallistavaan opetukseen Euroopan unionissa". Aloitteen mukaan ”yli 70 miljoonaa EU:n kansalaista on vammaisia, ja 15 miljoonalla lapsella on oppimiseen liittyviä erityistarpeita”. ”Monilla on vastassaan suuria esteitä käyttää oikeuttaan laadukkaaseen ja osallistavaan opetukseen”, aloitteessa todetaan. Tästä syystä aloitteen tekijät kehottavat komissiota ”tekemään lakiesityksen EU:n yhteisestä osallistavan opetuksen kehyksestä, jolla varmistetaan, että kaikki lapset pääsevät osallisiksi varhaisen tuen palveluista ja koulutuksesta ja kykenevät siirtymään työmarkkinoille”.

Perussopimusten mukaisesti EU voi ryhtyä oikeudellisiin toimiin, joiden tavoitteena on vammaisuuteen perustuvan syrjinnän torjuminen. Lisäksi se voi tukea koulutusjärjestelmiin ja ammatilliseen koulutukseen liittyviä jäsenvaltioiden pyrkimyksiä. Näin ollen komissio katsoi aloitteen oikeudellisesti hyväksyttäväksi ja päätti rekisteröidä sen. Prosessin tässä vaiheessa komissio ei analysoi aloitteen sisältöä.

Kansalaisaloite rekisteröidään virallisesti 4. maaliskuuta 2019, minkä jälkeen järjestäjillä on vuosi aikaa kerätä allekirjoituksia aloitteen kannattajilta. Jos aloite saa vuoden kuluessa vähintään miljoona kannattajaa vähintään seitsemästä eri EU-maasta, komission analysoi sen ja ottaa siihen kantaa kolmen kuukauden kuluessa. Komissio päättää, toteuttaako se aloitteen johdosta toimia vai ei. Kummassakin tapauksessa sen on perusteltava päätöksensä.

Tausta

Eurooppalainen kansalaisaloite otettiin käyttöön Lissabonin sopimuksella. Sopimuksen perusteella annettu kansalaisaloiteasetus tuli voimaan huhtikuussa 2012. Siitä alkaen kansalaiset ovat voineet ehdottaa tällä välineellä aiheita EU:n asialistalle. Euroopan komissio esitti puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin unionin tilasta vuonna 2017 pitämän puheen yhteydessä uudistuksia eurooppalaisen kansalaisaloitteen käytön helpottamiseksi. Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät uudistukset joulukuussa 2018. Uusia sääntöjä aletaan soveltaa 1. tammikuuta 2020 alkaen.

Kansalaisaloitteella pyydetään Euroopan komissiota tekemään säädösehdotus sellaisella alalla, jolla se on toimivaltainen. Kun aloite on virallisesti rekisteröity, sille on kerättävä vähintään miljoonan kansalaisen allekirjoitus vähintään neljäsosasta EU-maita, jotta komissio ottaa sen käsiteltäväksi.

Kansalaisaloite voidaan rekisteröidä, jos se ei ylitä selvästi komission toimivaltaa tehdä säädösehdotus, se ei ole selvästi oikeuden väärinkäyttöä, aiheeton tai tehty haitantekotarkoituksessa eikä se ole selvästi unionin arvojen vastainen.

Lisätietoa

Kansalaisaloite-ehdotus kokonaisuudessaan (saatavilla 4. maaliskuuta alkaen)

Kansalaisaloitteet, joihin kerätään parhaillaan allekirjoituksia

Eurooppalainen kansalaisaloite (Euroopan komission sivusto)

Kansalaisaloiteasetus

Europe Caresin verkkosivusto

 

IP/19/1417

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar