Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon registreeris Euroopa kodanikualgatuse „Europe CARES – kaasav kvaliteetharidus puudega lastele“

Brüssel, 27. veebruar 2019

Euroopa Komisjon tegi täna otsuse registreerida Euroopa kodanikualgatus „Europe CARES – kaasav kvaliteetharidus puudega lastele“.

Algatuse eesmärk on tagada „puudega lastele ja täiskasvanutele õigus kaasavale haridusele Euroopa Liidus“. Algatuses on märgitud, et „ELis on üle 70 miljoni puudega kodaniku ja 15 miljonit hariduslike erivajadustega last“ ning paljud neist „peavad ületama suuri raskusi selleks, et kasutada oma õigust kaasavale kvaliteetharidusele.“ Algatuse korraldajad kutsuvad seega Euroopa Komisjoni üles „koostama eelnõud ELi ühise kaasava hariduse raamistiku kohta, mis arvestab varajase sekkumise teenuste, haridussüsteemide ja tööturule ülemineku arendamisel kõikide laste vajadustega.“

Aluslepingute kohaselt võib EL võtta õiguslikke meetmeid, mille eesmärk on võidelda puude alusel toimuva diskrimineerimise vastu ning toetada liikmesriikide jõupingutusi haridussüsteemide ja kutseõppe valdkonnas. Komisjon leidis seega, et algatus on õiguslikult vastuvõetav ja otsustas selle registreerida. Selles etapis komisjon algatuse sisu veel ei analüüsi.

Algatus registreeritakse 4. märtsil 2019 ja korraldajatel on sellest kuupäevast alates algatuse toetuseks allkirjade kogumiseks aega üks aasta. Kui algatusele kogutakse aasta jooksul miljon toetusavaldust vähemalt seitsmest liikmesriigist, analüüsib komisjon selle sisu ja otsustab kolme kuu jooksul, kuidas algatusele reageerida. Komisjon võib otsustada algatusega kaasa minna või mitte. Mõlemal juhul peab ta oma otsust põhjendama.

Taustteave

Euroopa kodanikualgatuse võimalus loodi Lissaboni lepinguga. 2012. aasta aprillis jõustunud kodanikualgatuse määrusega (millega rakendatakse aluslepingu sätteid) said kodanikud võimaluse teha ettepanekuid ELis arutlusele võetavate teemade kohta. Lähtudes president Junckeri kõnest olukorra kohta Euroopa Liidus, esitas Euroopa Komisjon 2017. aastal ettepanekud Euroopa kodanikualgatuse reformimiseks, et muuta see veelgi kasutajasõbralikumaks. Detsembris 2018 jõudsid Euroopa Parlament ja nõukogu reformi suhtes kokkuleppele ning läbivaadatud eeskirju hakatakse kohaldama alates 1. jaanuarist 2020.

Kui Euroopa kodanikualgatus on ametlikult registreeritud ja seda on toetanud miljon inimest vähemalt ühest neljandikust ELi liikmesriikidest, saavad algatuse korraldajad kutsuda Euroopa Komisjoni üles esitama õigusakti ettepaneku valdkonnas, mis kuulub tema pädevusse.

Registreerimiseks ei tohi kavandatud kodanikualgatus jääda ilmselgelt välja komisjoni volituste ulatusest, mis annavad talle pädevuse esitada liidu õigusakti ettepanek, ning ei tohi olla ilmselgelt ebaõiglane, põhjendamatu, pahatahtlik ega ilmselgelt vastuolus liidu väärtustega.

Lisateave

Kavandatud Euroopa kodanikualgatuse terviktekst (avaldatakse 4. märtsil)

Euroopa kodanikualgatused, mille toetuseks praegu allkirju kogutakse

Euroopa kodanikualgatuse veebisait

Määrus Euroopa kodanikualgatuse kohta

Veebisait „Europe Cares“

 

IP/19/1417

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar