Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Top van de EU en de Liga van Arabische Staten: Europees-Arabisch partnerschap versterken en mondiale problemen samen aanpakken

Brussel, 25 februari 2019

Op 24 en 25 februari vond in Sharm El-Sheikh de allereerste top tussen de Europese Unie en de Liga van Arabische Staten (LAS) plaats, waaraan 49 landen, de Liga van Arabische Staten en de EU deelnamen.

Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, vertegenwoordigde tijdens de top de Europese Unie samen met Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, die de vergadering voorzat samen met Abdel Fattah Al Sisi, de president van Egypte.

Leiders van de 28 EU-lidstaten en de 21 landen van de Liga van Arabische Staten waren eveneens uitgenodigd, net als de secretaris-generaal van de LAS. Ook Federica Mogherini, de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid/vicevoorzitter van de Europese Commissie, en Johannes Hahn, commissaris voor Europees Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen, namen aan de top deel.

"Ik zou willen dat wij samen de fundamentele waarden van respect voor de mensenrechten en tolerantie verdedigen. Onze gezamenlijke geschiedenis en onze geografische nabijheid nopen ons tot samenwerking", zei voorzitter Jean-Claude Juncker tijdens de openingszitting van de top. "De lidstaten van de Liga van Arabische Staten en van de Europese Unie vertegenwoordigen samen 12 % van de wereldbevolking. Maar als wij samenwerken om de stabiliteit in onze regio's en daarbuiten te waarborgen, wegen wij veel zwaarder door dan ons demografisch gewicht."

De volledige verklaringen van voorzitter Juncker tijdens de openingszitting van de top en tijdens de persconferentie* zijn online beschikbaar.

De leiders hebben ook overeenstemming bereikt over een gezamenlijke verklaring waarin de uiteenlopende domeinen waarover werd gesproken, worden samengevat.

 

Europees-Arabische samenwerking

In hun besprekingen hebben de EU en de Liga van Arabische Staten opnieuw bevestigd dat sterkere regionale samenwerking de sleutel is tot het vinden van oplossingen voor gemeenschappelijke uitdagingen. Zij bekrachtigden hun voornemen om nieuwe kansen te creëren door middel van een gezamenlijke aanpak, door mensen, en in het bijzonder vrouwen en jongeren, centraal te plaatsen in een gezamenlijk project. De leiders erkenden de belangrijke rol van het maatschappelijk middenveld. Beide partijen kwamen ook overeen de economische samenwerking te versterken en een concrete agenda uit te werken, met name op het gebied van handel, energie, wetenschap, onderzoek, technologie, toerisme, landbouw en andere gebieden die voor beide partijen voordelig zijn.

Mondiale uitdagingen

De EU en de Arabische leiders drukten hun bereidheid uit zich in te zetten voor doeltreffend multilateralisme en een internationaal stelsel op basis van internationaal recht. Doorgedreven samenwerking tussen de EU, de Liga van Arabische Staten, de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie is cruciaal om mondiale uitdagingen aan te pakken. Zij herhaalden hun volledige engagement voor de universele Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. De beginselen daarvan moeten als leidraad dienen voor de aanpak van gezamenlijke uitdagingen als klimaatverandering, de eerbiediging van de internationale mensenrechtenwetgeving, irreguliere migratie, mensensmokkel en mensenhandel, de bescherming en ondersteuning van vluchtelingen, en de bestrijding van haat en intolerantie. De leiders deelden ook hun bezorgdheid over bedreigingen voor vrede en veiligheid zoals terrorisme en radicalisering. Aan al deze mondiale uitdagingen moet gecoördineerd en in overeenstemming met het internationaal recht worden gewerkt.

Regionale kwesties

Zoals uiteengezet door hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Mogherini hadden de leiders ook constructieve, ernstige en diepgaande besprekingen over regionale kwesties als het vredesproces in het Midden-Oosten en recente ontwikkelingen in Syrië, Libië en Jemen, en bevestigden zij hun engagement voor de door de VN geleide processen en hun volledige steun aan de speciale gezanten/vertegenwoordigers van de VN. Zij bevestigden hun gemeenschappelijke standpunten over het vredesproces in het Midden-Oosten en hun bereidheid om een tweestatenoplossing te verwezenlijken als de enige realistische manier om te komen tot een rechtvaardige, duurzame en alomvattende vrede. Zij bevestigden ook dat de UNRWA moet worden gesteund en riepen op tot een fundamentele verandering ten goede in de Gazastrook. Wat Syrië betreft, wezen zij erop dat de enige duurzame oplossing een echte politieke transitie is die in overeenstemming is met het communiqué van Genève van 2012, en kwamen zij overeen dat hun respectieve beleid ten aanzien van Syrië zal worden gevoerd aan de hand van tastbare vooruitgang in de richting van een vreedzame politieke oplossing. Wat Libië betreft, spraken zij hun steun uit voor de inspanningen van de VN en de tenuitvoerlegging van het politieke akkoord voor Libië van 2015 en riepen zij alle Libiërs op te goeder trouw deel te nemen aan de door de VN geleide inspanningen. Wat Jemen betreft, verwelkomden de leiders het akkoord van Stockholm en met name het staakt-het-vuren in Hodeidah, en riepen zij op tot een veilige, snelle en ongehinderde verstrekking van humanitaire hulp.

 

Meer informatie

Verklaring top Sharm El-Sheikh

Bijdrage van voorzitter Jean-Claude Juncker tijdens de openingszitting van de top tussen de Europese Unie en de Liga van Arabische Staten

Verklaring van voorzitter Jean-Claude Juncker tijdens de persconferentie over de top tussen de Europese Unie en de Liga van Arabische Staten 

Factsheet over de betrekkingen tussen de EU en de Liga van Arabische Staten

*Link werd verbeterd.

IP/19/1388

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar