Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU:n ja Arabiliiton huippukokous: Euroopan ja arabimaiden kumppanuus lujemmaksi maailmanlaajuisissa haasteissa

Bryssel 25. helmikuuta 2019

EU ja Arabiliitto ovat pitäneet ensimmäisen huippukokouksensa 24. ja 25. helmikuuta Sharm el Sheikhissä. Siihen osallistui yhteensä 49 Arabiliiton maata ja EU:n jäsenvaltiota.

Euroopan unionia edustivat huippukokouksessa komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker yhdessä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin kanssa, joka toimi myös huippukokouksen toisena puheenjohtajana yhdessä Egyptin presidentin Abdel Fattah Al Sisin kanssa.

Kokoukseen oli kutsuttu EU:n 28 jäsenvaltion ja Arabiliiton 21 jäsenvaltion johtajat sekä Arabiliiton pääsihteeri. Lisäksi siihen osallistuivat Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, Euroopan komission varapuheenjohtaja Federica Mogherini sekä Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaava komissaari Johannes Hahn.

”Toivon meidän yhdessä puolustavan ihmisoikeuksien ja suvaitsevaisuuden perusarvoja. Yhteinen historiamme ja maantieteellinen lähekkäisyytemme edellyttävät meiltä yhteistyötä”, totesi puheenjohtaja Juncker huippukokouksen avajaistilaisuudessa. ”Arabiliiton ja EU:n jäsenvaltioiden yhteenlaskettu osuus maailman väestöstä on 12 prosenttia. Todellisuudessa meidän painoarvomme on väestömääräämme suurempi, jos me voimme yhdessä huolehtia alueidemme ja lähialueidemme vakaudesta.”

Puheenjohtaja Junckerin huippukokouksen avajaistilaisuudessa ja lehdistötilaisuudessa* esittämät puheenvuorot ovat luettavissa kokonaisuudessaan verkossa.

Johtajat sopivat myös yhteisestä julkilausumasta, jossa tehdään yhteenveto kaikista keskustelunaiheista.

 

Euroopan ja arabimaiden yhteistyö

EU:n ja Arabiliiton keskusteluissa vahvistettiin, että yhteisten haasteiden ratkaisun avain on vahvempi alueellinen yhteistyö. Ne uudistivat sitoumuksensa luoda uusia mahdollisuuksia yhteisillä toimilla asettaen yhteistyön lähtökohdaksi ihmiset, erityisesti naiset ja nuoret. Osallistujat tunnustivat kansalaisyhteiskunnan merkittävän roolin. Osapuolet sopivat lisäksi lujittavansa taloudellista yhteistyötä ja sitoutuivat laatimaan konkreettisen agendan erityisesti kaupan, energian, tieteen, tutkimuksen, teknologian, matkailun ja maatalouden aloilla sekä muilla molempia osapuolia hyödyttävillä aloilla.

Globaalit haasteet

EU:n ja arabimaiden johtajat vahvistivat sitoutumisensa tehokkaaseen monenvälisyyteen ja kansainväliseen järjestelmään, joka perustuu kansainväliseen oikeuteen. Globaaleissa haasteissa on tärkeää lisätä EU:n, Arabiliiton, Yhdistyneiden Kansakuntien ja Afrikan unionin yhteistyötä. Osallistujat toistivat olevansa täysin sitoutuneita universaaliin kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmaan. Näiden periaatteiden olisi toimittava ohjenuorana etsittäessä ratkaisuja yhteisiin haasteisiin, joita ovat muun muassa ilmastonmuutos, kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön noudattaminen, sääntelemätön muuttoliike, ihmisten salakuljetus ja ihmiskauppa, pakolaisten suojelu ja tukeminen sekä vihan ja suvaitsemattomuuden torjunta. Johtajat keskustelivat myös rauhaan ja turvallisuuteen kohdistuvista uhkista, kuten terrorismista ja radikalisoitumisesta. Kaikki nämä globaalit haasteet edellyttävät yhdenmukaisia toimia, joissa noudatetaan kansainvälistä oikeutta.

Alueelliset kysymykset

Kuten korkea edustaja, varapuheenjohtaja Mogherini kokoukseen saapuessaan toivoi, johtajilla oli myös rakentavia, vakavia ja perusteellisia keskusteluja alueellisista kysymyksistä, kuten Lähi-idän rauhanprosessista ja Syyrian, Libyan ja Jemenin tilanteiden viimeaikaisesta kehityksestä. He vahvistivat sitoumuksensa YK:n johtamiin prosesseihin sekä täyden tukensa YK:n erityislähettiläille ja -edustajille. He toistivat yhteiset kantansa Lähi-idän rauhanprosessiin ja sitoumuksensa kahden valtion ratkaisuun ainoana realistisena keinona saavuttaa oikeudenmukainen, kestävä ja kattava rauha. Lisäksi he vahvistivat tarpeen tukea UNRWA:n toimintaa ja vaativat perusteellista muutosta Gazan tilanteen parantamiseksi. Syyrian osalta osallistujat muistuttivat, että ainoa kestävä ratkaisu on aito poliittinen siirtymä vuoden 2012 Geneven kommunikean mukaisesti ja olivat samaa mieltä siitä, että osapuolten suhteissa Syyriaan on edettävä samassa tahdissa kuin saavutetaan konkreettista edistystä kohti rauhanomaista poliittista ratkaisua. Libyan suhteen he ilmaisivat tukensa YK:n toimille ja vuoden 2015 Libyaa koskevan poliittisen sopimuksen täytäntöönpanolle ja kehottivat kaikkia libyalaisia osallistumaan YK:n johtamiin toimiin vilpittömässä mielessä. Jemenin osalta johtajat panivat tyytyväisinä merkille Tukholman sopimuksen ja erityisesti Hodeidan tulitauon ja vaativat, että humanitaarista apua on voitava toimittaa turvallisesti, nopeasti ja esteettömästi.

 

Lisätietoja:

Sharm el Sheikhin huippukokouksen julkilausuma

Puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin puheenvuoro EU:n ja Arabiliiton huippukokouksen avajaisissa

Puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin puheenvuoro EU:n ja Arabiliiton huippukokouksen lehdistötilaisuudessa* 

Tietokooste EU:n ja Arabiliiton suhteista

*Linkki on korjattu.

IP/19/1388

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar