Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Obiectivele de dezvoltare durabilă: prima reuniune a platformei multipartite la nivel înalt a Comisiei

Bruxelles, 11 ianuarie 2018

Platforma multipartită la nivel înalt a Comisiei privind acțiunile ulterioare de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite în UE s-a reunit pentru prima dată miercuri, 10 ianuarie.

Lansarea acestei platforme reflectă o nouă abordare care reunește părțile interesate pentru a sprijini activitatea Comisiei. Reprezentanți ai mediului academic, ai unor organizații neguvernamentale (ONG), ai mediului de afaceri, ai societății civile, ai Comitetului Economic și Social European și ai Comitetului European al Regiunilor s-au reunit în scopul de a sprijini și a consilia Comisia cu privire la punerea în aplicare a ODD la nivelul UE. Organizații internaționale precum Banca Mondială, Organizația Națiunilor Unite și Rețeaua europeană pentru dezvoltare durabilă au participat în calitate de observatori.

Prim-vicepreședintele Comisiei, Frans Timmermans, responsabil pentru o mai bună legiferare, relații interinstituționale, statul de drept și Carta drepturilor fundamentale, care prezidează platforma, a declarat: „Durabilitatea este o marcă europeană, iar dezvoltarea durabilă se află în centrul agendei Comisiei Europene. Trebuie să acționăm de la nivelul cetățeanului în sus și să valorificăm cunoștințele și competențele unei game largi de părți interesate astfel încât să ne restructurăm economiile și societățile. Platforma multipartită reprezintă oportunitatea datorită căreia experții se pot reuni și pot învăța unii de la alții. Aștept cu interes să colaborăm strâns pentru a dezvolta viziunea și instrumentele de care avem nevoie pentru a reuși să îndeplinim obiectivele de dezvoltare durabilă.

Jyrki Katainen, vicepreședintele responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a adăugat: „Economia circulară și finanțarea sustenabilă sunt exemple de metode inovatoare și europene de natură să ne asigure că investițiile noastre generează creștere economică, dar și faptul că fac acest lucru aducând, în același timp, noi beneficii pentru planeta noastră și pentru cetățenii noștri. Experiența cu care contribuie membrii platformei ne va ajuta să obținem rezultate concrete pentru o strategie de creștere durabilă după 2020.”

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și obiectivele de dezvoltare durabilă au fost adoptate de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 25 septembrie 2015. Acestea reprezintă un plan de acțiune cuprinzător, pe care Uniunea Europeană îl partajează cu toți partenerii săi, și sunt integrate în toate activitățile Comisiei. Prin faptul că reunește un grup divers de experți cu profesiuni și domenii de expertiză variate, această platformă multipartită completează expertiza proprie a Comisiei și oferă un forum pentru schimbul de bune practici la nivel local, regional, național și la nivelul UE.

Pentru a crește gradul de transparență și pentru a deschide procesul de reflecție către toți cetățenii, aceștia sunt invitați să prezinte sugestii pentru monitorizarea cu succes a obiectivelor de dezvoltare durabilă, care apoi vor fi transmise membrilor platformei. Platforma va contribui, de asemenea, la elaborarea, de către Comisie, a procesului de selecție în vederea atribuirii premiului anual pentru durabilitate.

La prima lor reuniune, membrii platformei au convenit să elaboreze o contribuție comună la documentul de reflecție al Comisiei intitulat „Către o Europă durabilă până în 2030”, care a fost anunțat în programul de lucru al Comisiei pentru 2018 și care va fi adoptat spre sfârșitul acestui an. Acest document de reflecție este parte a dezbaterii privind viitorul Europei, lansată de Comisie în 2017. De asemenea, membrii platformei au identificat mai multe priorități care să fie supuse discuțiilor viitoare, inclusiv modul în care pot fi integrate obiectivele de dezvoltare durabilă în contextul cadrului financiar multianual, modul în care se poate genera creșterea durabilă și favorabilă incluziunii, precum și modul în care se pot monitoriza și raporta progresele înregistrate. În ansamblu, membrii au convenit că platforma ar trebui să sprijine Comisia în punerea în aplicare a ODD în contextul european.

Context

Comunicarea „Următorii pași către un viitor european durabil”, adoptată de Comisie la 22 noiembrie 2016, a anunțat lansarea unei platforme multipartite, prezidate de prim-vicepreședintele Timmermans, rolul acesteia fiind monitorizarea și schimbul de cele mai bune practici privind îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Comisia a adoptat decizia de creare a platformei la 22 mai 2017 și a publicat o cerere de candidaturi la aceeași dată, la care au răspuns mai mult de 160 de solicitanți. Au fost selectați pentru platformă 30 de membri, care alcătuiesc o structură echilibrată de părți interesate, inclusiv ONG-uri, întreprinderi, societatea civilă și mediul academic, și acoperă domeniul economic, cel social și al mediului, precum și dimensiunea internă și externă a obiectivelor de dezvoltare.

Cele 17 obiective de dezvoltare durabilă și cele 169 de ținte asociate au vocație globală, sunt general aplicabile și interconectate. Toate țările, atât cele dezvoltate, cât și cele în curs de dezvoltare, au responsabilitatea comună de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă.

Răspunsul UE la Agenda 2030 include două direcții de lucru. Prima direcție de lucru este integrarea deplină a obiectivelor de dezvoltare durabilă în cadrul politicii europene și în prioritățile actuale ale Comisiei. O a doua direcție cuprinde procesul de reflecție asupra viziunii noastre pe termen mai lung și focalizarea politicilor sectoriale după 2020.

Informații suplimentare

Abordarea UE în materie de dezvoltare durabilă

Platforma multipartită privind obiectivele de dezvoltare durabilă

Membrii platformei

Monitorizarea ODD în Europa

Lista membrilor platformei părților interesate

Comunicarea Comisiei privind pașii următori pentru un viitor durabil al Europei

Obiectivele de dezvoltare durabilă

Scrisoare de intenție privind programul de lucru al Comisiei pentru 2018

IP/18/82

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar