Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Fenntartható fejlesztési célok: a Bizottság több érdekelt felet tömörítő, magas szintű platformjának első ülése

Brüsszel, 2018. január 11.

Január 10-én, szerdán megtartotta első ülését a Bizottság több érdekelt felet tömörítő, magas szintű platformja, mely a fenntartható fejlesztési célok uniós szintű megvalósításának nyomon követésével foglalkozik.

A platformot az érdekelt feleket a Bizottság munkájának támogatása érdekében bevonó új megközelítés alapján hozták létre. A tudományos körök, a nem kormányzati szervek (NGO-k), a vállalkozások, a civil társadalom, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Európai Bizottságának képviselői gyűltek egybe, hogy támogatást és tanácsadást nyújtsanak a Bizottság számára a fenntartható fejlesztési célok uniós szintű megvalósításához. A nemzetközi szervezetek – így a Világbank, az ENSZ és az Európai Fenntartható Fejlődési Hálózat (ESDN) – megfigyelőként vettek részt.

A platform elnökeként Frans Timmermans, az Európai Bizottság minőségi jogalkotásért, intézményközi kapcsolatokért, jogállamiságért és az Alapjogi Chartáért felelős első alelnöke a következőket nyilatkozta: „A fenntarthatóság Európa védjegye, és a fenntartható fejlődés az Európai Bizottság programjának középpontjában áll. Alulról felfelé építkezve kell tevékenykednünk, és gazdaságaink és társadalmaink átalakítása érdekében az érdekelt felek széles körének tudására és szakértelmére kell támaszkodnunk. A több érdekeltet tömörítő platform lehetőséget kínál a szakértőknek az együttműködésre és az egymástól való tanulásra. Örömmel várom a fenntartható fejlesztési célok sikeres megvalósításához szükséges jövőkép és eszközök kialakítása érdekében folytatott szoros együttműködést.

Jyrki Katainen, a munkahelyteremtésért, a növekedésért, a beruházásokért és a versenyképességért felelős alelnök hozzátette: „A körforgásos gazdaság és a fenntartható finanszírozás jó példák arra, hogyan biztosíthatjuk innovatív és európai megoldásokkal azt, hogy a beruházásaink ne csupán a gazdasági növekedést mozdítsák elő, hanem eközben új eredményekkel szolgálják bolygónk és polgáraink javát. A platform tagjainak szakértelme segít minket abban, hogy a 2020 utáni időszakra vonatkozó fenntartható növekedési stratégia tekintetében valós előrelépéseket tegyünk.

A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendet és a fenntartható fejlődési célokat 2015. szeptember 25-én fogadta el az ENSZ Közgyűlése. Olyan átfogó cselekvési tervről van szó, amelyet az Európai Unió és partnerei egyaránt magukénak tekintenek, és a Bizottság megkezdte e célok beépítését tevékenységének valamennyi területén. A több érdekelt felet tömörítő platform a különböző háttérrel és szakterülettel rendelkező szakértők együttműködésének lehetővé tételével kiegészíti a Bizottság szakértelmét, továbbá fórumot biztosít a helyi, regionális, nemzeti és uniós szinten bevált gyakorlatok megosztásához.

Hogy fokozzuk az átláthatóságot és mindenki számára lehetővé tegyük a vitafolyamatban való részvételt, felkérjük a polgárokat, hogy osszák meg javaslataikat a fenntartható fejlesztési célok eredményes megvalósítására vonatkozóan. A véleményeket továbbítjuk a platform tagjainak. A platform egyúttal segítségül szolgál a Bizottságnak az éves fenntarthatósági díj kiválasztási eljárásának előkészítéséhez is.

A platform tagjai első ülésükön megegyeztek arról, hogy megkezdik a munkát egy olyan közös dokumentumon, amellyel hozzájárulnak a „Fenntartható Európa 2030-ra” című, a Bizottság 2018. évi munkaprogramjában bejelentett, ez év folyamán elfogadandó bizottsági vitaanyaghoz. E vitaanyag részét képezi az Európa jövőjéről szóló vitának, melyet a Bizottság 2017-ben indított. A platform tagjai emellett a további megbeszélésekre vonatkozóan számos prioritást határoztak meg, többek között azt, hogy hogyan érvényesíthetők a fenntartható fejlesztési célok a többéves pénzügyi kereten belül, hogyan valósítható meg inkluzív és fenntartható növekedés, és hogyan követhető nyomon és jelenthető az előrehaladás. Általános szinten a tagok megegyeztek abban, hogy a platformnak segítséget kell nyújtania a Bizottságnak a fenntartható fejlesztési célok uniós kontextusban való alkalmazásához.

Háttér-információk

A Bizottság 2016. november 22-én közleményt fogadott el „A következő lépések Európa fenntartható jövőjéért” címmel, amelyben bejelentette, hogy az érdekeltek széles körét tömörítő platformot hoz létre, mely szerepet kap a fenntartható fejlesztési célokkal kapcsolatos bevált gyakorlatok ágazatközi nyomon követésében és megosztásában. A platform elnöki teendőit Timmermans első alelnök látja el.

A Bizottság 2017. május 22-én elfogadta a platformot létrehozó határozatát, és ugyanezen a napon pályázati felhívást tett közzé, amelyre több mint 160-an jelentkeztek. A platform tagjai közé 30 főt választottak, akik a különböző érdekelt felek – ezen belül az NGO-k, vállalkozások, civil társadalom és tudományos körök –kiegyensúlyozott összetételű képviseletét biztosítják, és szakértelmük a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi területet, valamint a fenntartható fejlesztési célok külső és belső dimenzióját egyaránt lefedi.

A 17 fenntartható fejlődési cél és az ahhoz kapcsolódó 169 célszám globális jellegű, egyetemesen alkalmazandó és egymással összefüggő. Minden ország – legyen akár fejlett, akár fejlődő – egyaránt osztozik a fenntartható fejlesztési célok eléréséért vállalt felelősségben.

A 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend nyomán hozott uniós válaszintézkedések két munkafolyamatból állnak. Az első munkafolyamat célja a fenntartható fejlesztési célok teljes körű beépítése az uniós szakpolitikákba és a jelenlegi bizottsági prioritásokba; a második pedig egy reflexiós folyamat hosszabb távú jövőképünkről és a 2020 utáni ágazati politikák hangsúlyairól.

További információk:

A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos uniós szemlélet

A fenntartható fejlődési célokkal foglalkozó, több érdekeltet tömörítő platform

A platform tagjai

A fenntartható fejlesztési célok európai nyomon követése

Az érdekelteket tömörítő platform tagjai

A Bizottság közleménye: „Európa fenntartható jövője: a következő lépések”

A fenntartható fejlesztési célok

Szándéknyilatkozat az Európai Bizottság 2018. évi munkaprogramjáról

IP/18/82

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar