Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Ciljevi održivog razvoja: prvi sastanak Komisijine platforme na visokoj razini s više dionika

Bruxelles, 11. siječnja 2018.

U srijedu 10. siječnja po prvi put se sastala Komisijina platforma na visokoj razini s više dionika za daljnji rad u vezi s ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda u EU-u.

Pokretanje ove platforme odraz je novog pristupa kojim se okupljaju dionici u cilju potpore radu Komisije. Predstavnici akademske zajednice, nevladinih organizacija, poduzeća, civilnog društva, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora i Europskog odbora regija sastali su se kako bi dali potporu i savjetovali Komisiju u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja na razini EU-a. Međunarodne organizacije kao npr. Svjetska banka, Ujedinjeni narodi i Europska mreža za održivi razvoj sudjelovali su kao promatrači.

Prvi potpredsjednik Komisije Frans Timmermans, zadužen za bolju regulativu, međuinstitucijske odnose, vladavinu prava i Povelju o temeljnim pravima, koji predsjedava platformom, izjavio je: „Održivost je europski zaštitni znak, a održivi razvoj okosnica je programa Europske komisije.Moramo djelovati od lokalne razine prema višim razinama i upotrijebiti znanja i vještine širokog spektra dionika kako bismo preoblikovali naša gospodarstva i naše društvo. Platforma s više dionika prilika je za stručnjake da se okupe i jedni od drugih uče.Veselim se bliskoj suradnji na razvoju vizije i instrumenata koji su nam potrebni da bismo uspjeli ostvariti ciljeve održivog razvoja.”

Potpredsjednik Jyrki Katainen, zadužen za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost, dodao je:„Kružno gospodarstvo i održivo financiranje primjeri su inovativnog i europskog načina rada kojim se osigurava da naša ulaganja ne samo stvaraju gospodarski rast, nego pritom i donose nove koristi našem planetu i našim građanima.Iskustvo članova platforme pomoći će nam u ostvarenju stvarnih rezultata strategije održivog razvoja u razdoblju nakon 2020.”

Program održivog razvoja do 2030. i ciljevi održivog razvoja doneseni su na zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenjih naroda 25. rujna 2015. Predstavljaju sveobuhvatni plan djelovanja koji Europska unija dijeli sa svim svojim partnerima te su ugrađeni u cjelokupno djelovanje Komisije. Time što okuplja širok krug stručnjaka s iskustvom i znanjem iz različitih područja ova platforma s više dionika dopunjuje Komisijino stručno znanje i predstavlja forum za razmjenu nabolje prakse na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te na razini EU-a.

Kako bi se povećala transparentnost i postupak razmatranja otvorio za javnost, svi su građani pozvani dati svoje prijedloge za uspješan nastavak rada na ostvarivanju ciljeva održivog razvoja, a ti će prijedlozi zatim biti preneseni članovima platforme. Platforma će pomoći Komisiji i u pripremi postupka odabira za godišnju nagradu za održivost.

Članovi platforme na prvom su se sastanku suglasili da će raditi na zajedničkom doprinosu Komisijinu dokumentu za razmatranje „Prema održivoj Europi do 2030.” koji je najavljen u Komisijinu radnom programu za 2018. i koji će se donijeti kasnije tijekom ove godine. Taj dokument za razmatranje dio je rasprave o budućnosti Europe koju je Komisija pokrenula 2017. Članovi platforme odredilil su i više prioriteta za buduću raspravu, među ostalim kako uključiti ciljeve održivog razvoja u višegodišnji financijski okvir, kako ostvariti rast koji je uključiv i održiv te kako pratiti napredak i o njemu izvještavati. Članovi su se suglasili da bi platforma trebala pomagati Komisiji u primjeni ciljeva održivog razvoja na europskoj razini.

Kontekst

U Komunikaciji „Budući koraci za održivu europsku budućnost” koju je Komisija donijela 22. studenoga 2016. najavljeno je pokretanje platforme s više dionika kojom će predsjedati prvi potpredsjednik Komisije Frans Timmermans i koja će igrati ulogu u daljnjem radu i razmjeni najboljih praksi u vezi s ciljevima održivog razvoja.

Komisija je odluku o stvaranju platforme donijela 22. svibnja 2017. te je istog dana objavila poziv na podnošenje prijava, na koji je odgovorilo više od 160 podnositelja. Za platformu je odabrano 30 članova, koji predstavljaju dobro uravnotežen presjek širokog spektra raznih dionika, među ostalim nevladine organizacije, poduzeća, civilno društvo i akademsku zajednicu, te obuhvaćaju gospodarsku i socijalnu sferu kao i sferu okoliša te unutarnju i vanjsku dimenziju ciljeva održivog razvoja.

Svih 17 ciljeva održivog razvoja i 169 s njima povezanih ciljeva globalne su naravi, univerzalno primjenjivi i uzajamno povezani. Sve zemlje, i razvijene i one u razvoju, dijele odgovornost za ostvarenje ciljeva razvoja.

Odgovor EU-a na Program održivog razvoja do 2030. obuhvaća djelovanje u dva smjera. Prvi je potpuno uključivanje ciljeva razvoja u europski politički okvir i tekuće prioritete Komisije. Drugi obuhvaća razmatranje naše dugoročne vizije i usmjeravanje sektorskih politika nakon 2020.

Dodatne informacije:

Pristup EU-a održivom razvoju

Platforma s više dionika za provedbu ciljeva održivog razvoja

Članovi platforme

Praćenje ciljeva održivog razvoja u Europi

Popis dionika zastupljenih u platformi

Komunikacija Komisije Budući koraci za održivu europsku budućnost

Ciljevi održivog razvoja

Pismo namjere o programu rada Komisije za 2018.

IP/18/82

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar