Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Izjava Evropske komisije in visoke predstavnice ob mednarodnem dnevu migrantov 2018

Bruselj, 17. decembra 2018

Evropska komisija in visoka predstavnica Evropske unije sta ob mednarodnem dnevu migrantov, 18. decembra, izjavili:

„Zgodovina človeštva je zgodovina preseljevanja. Ljudje se že na tisoče let iz najrazličnejših razlogov selijo iz kraja v kraj in tako bo tudi v bodoče. Danes je v svetu 258 milijonov mednarodnih migrantov in migrantk.

Evropska unija na mednarodni dan migrantov potrjuje svojo stalno zavezo zaščiti človekovih pravic migrantk in migrantov, preprečevanju potovanj po nevarnih neregularnih poteh ter zagotavljanju priložnosti za zakonite in varne alternativne poti.

V teh prizadevanjih sodelujemo s partnerkami po vsem svetu – državami izvora in tranzita ter namembnimi državami in mednarodnimi organizacijami. Odgovor na vprašanje migracij so globalne rešitve, ki bodo plod skupnih prizadevanj: nobena država ne more samostojno razrešiti problematike migracij – niti v Evropi niti v svetu. To je jedro globalnega dogovora o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki bo zagotovil globalni okvir za izboljšanje upravljanja migracij. Le če k migracijam pristopimo skupaj, v duhu deljene odgovornosti, lahko ta skupni izziv postane naša skupna priložnost.

Celoviti pristop Evropske unije k migracijam je zasnovan v istem duhu: prizadevanja za obravnavanje vzgibov za nedovoljene migracije, boj proti tihotapljenju migrantov in trgovini z ljudmi, zagotavljanje ustrezne zaščite za ljudi v stiski, boljše upravljanje zunanjih meja Evrope ob omogočanju zakonitih migracijskih kanalov. V korist nam vsem.“

Ozadje

Evropska komisija je 13. maja 2015 z evropsko agendo o migracijah predlagala daljnosežno strategijo, da bi zagotovila orodja, s katerimi bo EU bolje opremljena za obvladovanje vseh vidikov migracij – njihovih neposrednih izzivov, pa tudi srednje- in dolgoročno.

Celoviti pristop EU k migracijam prinaša rezultate na vseh področjih: poglobljeno sodelovanje s partnerskimi državami, boljše varovanje zunanjih meja in učinkovitejša orodja za upravljanje migracij v EU.

Evropska unija je vzpostavila učinkovita interna orodja za upravljanje migracij. V reformo pravil EU na področju azila je bilo vloženih veliko prizadevanj, pri čemer je 5 od 7 prvotnih predlogov Komisije pripravljenih za sprejetje. Komisija je poleg tega pred kratkim predlagala okrepitev evropske mejne in obalne straže, da bi utrdila upravljanje meja.

Države članice lahko s pomočjo evropskih sredstev v okviru Sklada za azil, migracije in vključevanje krepijo vključevanje na trg dela in socialno vključevanje. Projekti, ki se izvajajo v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo, dajejo posebno prednost zaščiti in podpori žrtev iz ranljivih skupin, vključno z migrantkami in njihovimi otroki. Komisija je v predlogu naslednjega dolgoročnega proračuna EU med glavne prioritete na vseh različnih področjih politik umestila učinkovito upravljanje migracij.

Kar zadeva zunanjo razsežnost migracij, so EU in njene države članice s celovitim pristopom, ki zajema „celotno pot“, dosegle izjemen napredek.

Po zaslugi nadzornih operacij EU, ki so dejavne v Sredozemlju, je bilo mogoče rešiti več kot 690 000 življenj na morju. Evropska unija še naprej krepi sodelovanje z državami izvora in tranzita ter namembnimi državami in mednarodnimi organizacijami v prizadevanjih za pomoč migrantom in beguncem, da se zagotovi spoštovanje njihovih človekovih pravic in izboljšajo njihovi življenjski pogoji, ter za boj proti tihotapcem in trgovcem z ljudmi. Hkrati se pripravljajo možnosti za zakonite poti. V preteklih treh letih je bilo ponujenih več kot 44 000 mest za preselitev, za jesen 2019 pa se jih načrtuje še preko 50 000. Poleg tega se nadaljujejo razprave o izboljšani modri karti za visoko usposobljene državljanke in državljane tretjih držav. V pripravi so tudi pilotni projekti na področju delovnih migracij.

V okviru tristranskega sodelovanja med Afriško unijo, Evropsko unijo in Združenimi narodi je v preteklih dveh letih več kot 39 000 ljudi prejelo pomoč pri prostovoljnem vračanju iz Libije v svoje izvorne države. S skupno pobudo EU in Mednarodne organizacije za migracije za zaščito in vračanje migrantov je doslej preko 55 000 oseb prejelo pomoč po prihodu in podporo za ponovno vključitev.

Da bi se odpravili temeljni vzroki migracij in ustvarile socialno-ekonomske priložnosti v državah izvora in tranzita, je bilo mobiliziranih več kot 4 milijarde evrov sredstev iz skrbniškega sklada EU za Afriko, s čimer so se financirale pomembne pobude na terenu.

Več informacij

Vprašanja in odgovori – Globalni dogovor o migracijah

Upravljanje migracij: Komisija poziva, naj se preneha odlašanje reforme azilnega sistema

Informativni pregled – Osrednjesredozemska pot

Informativni pregled – Zahodnosredozemska pot

 

IP/18/6823

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar