Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου για τη Διεθνή Ημέρα Μεταναστών 2018

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2018

Επ' ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Μεταναστών, η οποία εορτάζεται στις 18 Δεκεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος προέβησαν στην ακόλουθη δήλωση:

«Η μετανάστευση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της ανθρωπότητας. Εδώ και χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι μεταναστεύουν από τον έναν τόπο στον άλλο, για διάφορους λόγους, και το φαινόμενο αυτό συνεχίζεται: Σήμερα υπάρχουν 258 εκατομμύρια διεθνείς μετανάστες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Επ' ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Μεταναστών, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει τη σταθερή της προσήλωση στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών, στην πρόληψη των παράτυπων και επικίνδυνων μετακινήσεων και στην εξασφάλιση, εναλλακτικά, νόμιμων και ασφαλών οδών.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, συνεργαζόμαστε με όλους τους εταίρους μας σε παγκόσμιο επίπεδο ­ με τις χώρες καταγωγής, διέλευσης και προορισμού, καθώς και με τους διεθνείς οργανισμούς. Η μετανάστευση απαιτεί παγκόσμιες συμμαχίες συνεργασίας: καμία χώρα, ούτε στην Ευρώπη ούτε στον υπόλοιπο κόσμο, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει από μόνη της το φαινόμενο της μετανάστευσης. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα του παγκόσμιου συμφώνου για ασφαλή, ομαλή και τακτική μετανάστευση, το οποίο θα εξασφαλίσει το συνολικό πλαίσιο για την καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης. Συνεργαζόμενοι με πνεύμα κοινής ευθύνης, μπορούμε μαζί να μετατρέψουμε τη μετανάστευση από κοινή πρόκληση σε κοινή ευκαιρία.

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση βασίζεται στο ίδιο πνεύμα: επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις βαθύτερες αιτίες της παράτυπης μετανάστευσης, να καταπολεμήσει την παράνομη διακίνηση μεταναστών και την εμπορία ανθρώπων, να εξασφαλίσει επαρκή προστασία σε όσους τη χρειάζονται και να διαχειριστεί καλύτερα τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, εξασφαλίζοντας παράλληλα νόμιμους διαύλους μετανάστευσης. Προς όφελος όλων μας.»

Ιστορικό

Στις 13 Μαΐου 2015, με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια μακρόπνοη στρατηγική με στόχο να εξοπλιστεί η ΕΕ με τα εργαλεία που θα της επιτρέψουν να διαχειρίζεται καλύτερα όλες τις πτυχές της μετανάστευσης, τόσο τις άμεσες όσο και τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προκλήσεις.

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ για τη μετανάστευση αποδίδει καρπούς σε όλα τα μέτωπα: στενότερη συνεργασία με τις χώρες-εταίρους, καλύτερη προστασία των εξωτερικών συνόρων και αποτελεσματικότερα εργαλεία για τη διαχείριση της μετανάστευσης εντός της ΕΕ.

Στο εσωτερικό της, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει αποτελεσματικά εργαλεία για τη διαχείριση της μετανάστευσης. Έχουν καταβληθεί μεγάλες προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση των ενωσιακών κανόνων ασύλου, και 5 από τις 7 αρχικές προτάσεις της Επιτροπής είναι έτοιμες για έγκριση. Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των συνόρων, η Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα την ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.

Η χρηματοδότηση της ΕΕ στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης βοηθάει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ένταξη στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ένταξη. Τα έργα στο πλαίσιο του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» θέτουν συγκεκριμένες προτεραιότητες για την προστασία και τη στήριξη των θυμάτων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστριών και των παιδιών μεταναστών. Στην πρόταση για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, η αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης αποτελεί μία από τις κορυφαίες διατομεακές πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής.

Στην εξωτερική της διάσταση, η ολοκληρωμένη προσέγγιση «καθ' όλο το μήκος της διαδρομής» έχει επιτρέψει στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της να επιτύχουν σημαντικά αποτελέσματα.

Οι επιχειρήσεις της ΕΕ στη Μεσόγειο έχουν συμβάλει στη διάσωση περισσότερων από 690 000 ανθρώπων στη θάλασσα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει περαιτέρω τη συνεργασία με τις χώρες καταγωγής, διέλευσης και προορισμού, καθώς και με τους διεθνείς οργανισμούς, για να συνδράμει τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, να διασφαλίσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσής τους, και να καταπολεμήσει την παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων. Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες για την εξασφάλιση νόμιμων οδών. Την τελευταία τριετία έχουν προσφερθεί πάνω από 44 0000 θέσεις επανεγκατάστασης, ενώ πάνω από 50 000 αναμένονται έως το φθινόπωρο του 2019. Ταυτόχρονα, συνεχίζονται οι συζητήσεις σχετικά με τη βελτίωση της μπλε κάρτας για υπηκόους τρίτων χωρών υψηλής ειδίκευσης, ενώ ετοιμάζονται πιλοτικά έργα για τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού.

Η τριμερής συνεργασία μεταξύ της Αφρικανικής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών έχει, κατά την τελευταία διετία, βοηθήσει πάνω από 39 000 άτομα να επιστρέψουν οικειοθελώς από τη Λιβύη στις χώρες καταγωγής τους. Η κοινή πρωτοβουλία ΕΕ-ΔΟΜ για την προστασία και την επιστροφή των μεταναστών έχει βοηθήσει πάνω από 55 000 άτομα μέχρι σήμερα, προσφέροντάς τους υποστήριξη μετά την άφιξη και διευκολύνοντας την επανένταξή τους.

Με στόχο την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων και την παροχή κοινωνικοοικονομικών ευκαιριών στις χώρες καταγωγής και διέλευσης, το Καταπιστευματικό Ταμείο της ΕΕ για την Αφρική έχει κινητοποιήσει πάνω από 4 δισ. ευρώ για σημαντικές πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες

Ε & Α — Το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση

Διαχείριση της μετανάστευσης: Η Επιτροπή βάζει τέλος στις καθυστερήσεις για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου

Ενημερωτικό δελτίο - Διαδρομή της Κεντρικής Μεσογείου:

Ενημερωτικό δελτίο - Διαδρομή της Δυτικής Μεσογείου:

 

IP/18/6823

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar