Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

ES sarunvedēji vienojas par Eiropas kiberdrošības stiprināšanu

Briselē, 2018. gada 10. decembrī

.

Šovakar Eiropas Parlaments, Padome un Eiropas Komisija panāca politisku vienošanos par Kiberdrošības aktu, kurā stiprināts ES Kiberdrošības aģentūras (Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras jeb ENISA) pilnvarojums, tādējādi vairāk atbalstot dalībvalstis draudu un uzbrukumu novēršanā kiberdrošības jomā. Ar aktu arī izveidots ES kiberdrošības sertifikācijas regulējums, kas stiprina tiešsaistes pakalpojumu un patērētāju ierīču kiberdrošību.

Par digitālo vienoto tirgu atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Andruss Ansips sacīja: “Digitālajā vidē gan cilvēkiem, gan uzņēmumiem jājūtas droši; tikai tā viņi varēs pilnībā izmantot Eiropas digitālās ekonomikas priekšrocības. Uzticēšanās un drošība ir būtiski aspekti digitālā vienotā tirgus pienācīgai darbībai. Ar šovakar panākto vienošanos par kiberdrošības produktu visaptverošu sertifikāciju un spēcīgāku ES Kiberdrošības aģentūru esam spēruši vēl vienu soli uz priekšu šajā tirgus izveides ceļā.”

Komisijas locekle Marija Gabriela, kuras pārziņā ir digitālās ekonomikas un sabiedrības jautājumi, piebilda:Eiropas kiberdrošības stiprināšana un lielāka iedzīvotāju un uzņēmumu uzticēšanās digitālajai videi ir viena no svarīgākajām ES prioritātēm. Tādi nopietni incidenti kā Wannacry un NotPetya mums bija kā modinātājzvani, jo spilgti parādīja, kādas ir lielu kiberuzbrukumu iespējamās sekas. Šādā kontekstā esmu stingri pārliecināta, ka šīvakara vienošanās uzlabos gan Savienības vispārējo drošību, gan uzņēmumu konkurētspēju.”

Kiberdrošības aktā, kura priekšlikums kopā ar plašu pasākumu klāstu spēcīgas kiberdrošības veidošanai ES tika sagatavots 2017. gadā:

  • aizstājot ierobežoto pilnvarojumu, kas beigtos 2020. gadā, ES Kiberdrošības aģentūrai, ENISA, ir piešķirts pastāvīgs pilnvarojums, kā arī lielāki resursi tās mērķu sasniegšanai, un
  • jaunajā kiberdrošības sertifikācijas regulējumā noteikts ENISA spēcīgāks pamats, kas ļauj palīdzēt dalībvalstīm efektīvi reaģēt uz kiberuzbrukumiem, vairāk iesaistoties sadarbībā un koordinācijā Savienības līmenī.

Turklāt ENISA palīdzēs palielināt kiberdrošības spējas ES līmenī un atbalstīs spēju veidošanu un uzlabos gatavību. Visbeidzot, ENISA darbosies kā neatkarīgs lietpratības centrs, kas ne vien vairos dziļāku izpratni iedzīvotāju un uzņēmumu vidū, bet arī palīdzēs ES iestādēm un dalībvalstīm politikas izstrādē un īstenošanā.

Kiberdrošības akts arī veido Eiropas kiberdrošības sertifikācijas regulējumu, kas piemērojams visā ES derīgiem produktu, procesu un pakalpojumu sertifikātiem. Tā ir patiešām kardināla pārmaiņa, jo tas ir pirmais tiesību akts iekšējā tirgus jomā, kas ļauj risināt problēmu saistībā ar satīkloto produktu un lietu interneta ierīču drošības un kritiskās infrastruktūras uzlabošanu, izmantojot šādu sertifikācijas sistēmu. Pateicoties izveidotajam kiberdrošības sertifikācijas regulējumam, jau no paša projektēšanas un izstrādes sākuma tiek iekļauti drošības elementi (ieprojektētā drošība). Turklāt tas ļauj lietotājiem noskaidrot drošības apliecinājuma līmeni un nodrošina, ka minētie drošības elementi tiek neatkarīgi verificēti.

Ieguvumi iedzīvotājiem un uzņēmumiem

Jaunie noteikumi sekmēs cilvēku uzticēšanos ikdienā lietotajām ierīcēm, jo tagad viņi varēs izvēlēties kiberdrošus produktus, piemēram, lietu interneta ierīces.

Kiberdrošības sertifikācijas regulējums nodrošinās vienoto kontaktpunktu, tādējādi ļaujot uzņēmumiem, jo īpaši MVU, ievērojami ietaupīt, jo pretējā gadījumā tiem dažādās valstīs būtu vajadzīgi daudzi un dažādi sertifikāti. Vienota sertifikācijas sistēma likvidēs arī iespējamos šķēršļus iekļūšanai tirgū. Turklāt uzņēmumi tiek mudināti ieguldīt līdzekļus savu produktu kiberdrošībā un pārvērst to par savu konkurētspējas priekšrocību.

Turpmākie pasākumi

Pēc šīvakara politiskās vienošanās jaunais regulējums būs oficiāli jāapstiprina Eiropas Parlamentam un ES Padomei. Pēc publicēšanas ES Oficiālajā Vēstnesī tas nekavējoties oficiāli stāsies spēkā, tādējādi paverot ceļu Eiropas sertifikācijas shēmu izveidei un dodot zaļo gaismu ES Kiberdrošības aģentūrai (ENISA) darbam pie šī mērķtiecīgā un pastāvīgā pilnvarojuma pamata.

Priekšvēsture

Kiberdrošības akta priekšlikums tika sagatavots kā daļa no kiberdrošības paketes, kuru pieņēma 2017. gada 13. septembrī, un tā bija viena no Digitālā vienotā tirgus stratēģijas prioritātēm. Lai pastāvīgi pretotos nemitīgi augošajiem kiberdraudiem, gadu vēlāk, proti, 2018. gada septembrī, Komisija arī ierosināja izveidot Eiropas Industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kiberdrošības kompetenču centru un kiberdrošības kompetenču centru tīklu ar mērķi labāk novirzīt un koordinēt kiberdrošības sadarbībai, pētniecībai un inovācijai pieejamo finansējumu. Ierosinātais Eiropas Kiberdrošības kompetenču centrs pārvaldīs no ES budžeta paredzēto ar kiberdrošību saistīto finansiālo atbalstu un sekmēs Savienības, dalībvalstu un nozares kopīgo ieguldījumu, lai veicinātu ES kiberdrošības nozares uzplaukumu un nodrošinātu modernākās aizsardzības sistēmas.

 

Papildinformācija

Paziņojums presei – Stāvoklis Savienībā 2017. gadā – kiberdrošība: Komisija pastiprina savu spēju reaģēt uz kiberuzbrukumiem

Faktu lapa par kiberdrošības paketi

Faktu lapa par ENISA un ES kiberdrošības sertifikācijas regulējumu

Visi ar paketi saistītie dokumenti

IP/18/6759

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar