Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

DDV: Predstavljene novosti na področju pravil o e-trgovanju in nova vloga spletnih tržnic v boju proti davčnim goljufijam

Bruselj, 11. decembra 2018

Komisija je danes napovedala nove podrobne ukrepe, ki bodo omogočili nemoten prehod na nova pravila o DDV (davek na dodano vrednost) pri e-trgovanju, ki bodo začela veljati januarja 2021.

Danes predstavljena pravila določajo ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev, da bodo spletne tržnice lahko odigrale svojo vlogo v boju proti davčnim goljufijam, in za zmanjšanje upravnih bremen za podjetja, ki prodajajo blago prek spleta.

 

Kot del širšega načrta EU za boj proti goljufijam na področju DDV in za izboljšanje pobiranja DDV pri spletni prodaji naj bi danes predstavljeni ukrepi državam članicam pomagali izterjati 5 milijard evrov davčnih prihodkov, ki so vsako leto izgubljeni v tem sektorju – do leta 2020 naj bi ta številka dosegla 7 milijard evrov. 

 

Komisar za gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carino Pierre Moscovici je povedal: „EU se pripravlja na uvedbo popolnoma novega sistema DDV v letu 2021, da bi podjetja lažje prodajala blago prek spleta, države članice pa bi dobile nazaj izgubljene prihodke iz naslova DDV. Današnji predlogi bodo spletnim podjetjem omogočili uspešno poslovanje in obenem preprečili, da bi jim z nelojalnim nižanjem cen škodili goljufi ali podjetja, ki ne izpolnjujejo obveznosti. Da bi to dosegli, je ključno, da spletne tržnice odigrajo svojo vlogo.“

 

Novi sistem DDV za spletne prodajalce 

 

Danes predlagana izvedbena pravila bodo zagotovila popolnoma nov sistem DDV za podjetja, ki prodajajo blago prek spleta, ko bo leta 2021 začel veljati dogovorjeni novi okvir. Pravila v sistem uvajajo nove gradnike, da bodo spletna podjetja lahko v celoti izkoristila prednosti enotnega trga EU.

 

Elektronski poslovni portal za DDV ali sistem „vse na enem mestu“, ki ga uvajajo ti ukrepi, bo omogočil podjetjem, ki strankam prodajajo blago prek spleta, da svoje obveznosti v zvezi z DDV v EU izpolnijo v svojem jeziku prek enega spletnega portala, ki je enostaven za uporabo.

 

Brez portala bi bila potrebna registracija za DDV v vsaki državi članici EU, v kateri bi želeli prodajati, tako stanje pa je po navedbah podjetij ena največjih ovir za mala podjetja pri čezmejnem trgovanju. Sistem se že od leta 2015 uporablja za ponudnike e-storitev in dobro deluje.

 


Zagotavljanje plačila DDV, ko blago prodajajo neodvisni prodajalci prek spletnih tržnic

 

Od leta 2021 bodo velike spletne tržnice odgovorne za zagotavljanje pobiranja DDV od prodaje blaga, ki ga podjetja iz držav zunaj EU prodajajo potrošnikom v EU prek njihovih platform. Današnji predlogi pojasnjujejo primere, v katerih se šteje, da so spletne platforme olajšale prodajo med uporabniki, in določajo, katere evidence morajo voditi o prodaji prek svojega vmesnika. Ker bodo spletne tržnice odgovorne za manjkajoči DDV, bodo organi zagotovo lahko zahtevali plačilo davka v primeru, da prodajalci iz držav zunaj EU ne bodo upoštevali pravil.

 

Nova pravila bodo zlasti zagotovila, da bo imelo blago, prodano iz skladišč, ki se nahajajo v EU, pravilen znesek obračunanega DDV, tudi če blago formalno gledano potrošnikom prodajajo podjetja, ki niso iz EU. Trenutno države članice včasih težko pridobijo DDV, ki ga je treba plačati za blago, prodano s t. i. „odpremnih mest“. 

 

Novi tehnični ukrepi so bili pripravljeni v posvetovanju s samimi spletnimi platformami in organi držav članic. Dopolnjujejo jih poenostavitve DDV, ki bodo zagotovile, da tržnice ne bodo pretirano obremenjene in se bodo lahko še naprej osredotočale na svoje osrednje poslovne dejavnosti. 

 

Nadaljnji koraki

 

Danes predstavljena predlagana izvedbena pravila bodo zdaj poslana državam članicam v Svetu v odobritev in Evropskemu parlamentu v posvetovanje. Komisija poziva k hitremu dogovoru v letu 2019, da se podjetjem omogoči nemoten prehod na širši sistem DDV pri e-trgovanju v letu 2021. 

 

Ozadje

 

Danes predstavljeni predlagani izvedbeni predpisi so podrobna pravila, potrebna za zagotovitev nemotenega delovanja novega sistema DDV pri e-trgovanju, ki so ga države članice sprejele decembra 2017 in ki bo začel veljati januarja 2021. 

 

Ukrepi izhajajo iz predlogov Komisije za temeljito reformo sistema DDV Evropske unije, predstavljenih oktobra 2017, in akcijskega načrta za DDV za enotno območje DDV v Evropski uniji, predstavljenega aprila 2016.

 

Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) je pomemben za enotni evropski trg. DDV je pomemben vir prihodkov v EU, ki se še povečuje in je leta 2015 predstavljal prihodke v višini več kot en bilijon evrov ali 7 % BDP EU. DDV je tudi eden od virov lastnih sredstev EU.

 

Stran GD TAXUD o DDV pri e-trgovanju, vključno s pravnimi besedili

Sporočilo za javnost o dogovoru o DDV pri e-trgovanju iz decembra 2017

Vprašanja in odgovori o DDV pri e-trgovanju 

Predlog Komisije za reformo DDV v EU

Akcijski načrt za DDV – Vzpostavitev enotnega območja DDV v EU

Strategija za enotni digitalni trg

Enotni digitalni trg – Posodobitev sistema DDV pri čezmejnem e-trgovanju

IP/18/6732

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar