Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

UE își definește strategia ambițioasă privind India

Bruxelles, 20 noiembrie 2018

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate au adoptat astăzi o comunicare comună care prezintă viziunea UE privind o strategie de consolidare a cooperării și a parteneriatului cu India.

Această comunicare comună înlocuiește ultima comunicare a Comisiei privind India, publicată în 2004, și recunoaște faptul că India a devenit economia de mari dimensiuni cu cea mai rapidă creștere și că a dobândit un rol geopolitic important. Comunicarea este menită să consolideze Parteneriatul strategic UE-India, punând accentul pe modernizarea durabilă și pe formularea unor răspunsuri comune la problemele mondiale și regionale. Aceasta vizează, de asemenea, să sporească eficacitatea acțiunii externe a UE și este în concordanță cu punerea în aplicare a Strategiei globale.

Comunicarea comună referitoare la elementele unei strategii a UE privind India este publicată pe internet.

„India este un actor esențial în lumea interconectată în care trăim”, a declarat Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Federica Mogherini. „Dorim să întărim și mai mult legăturile noastre politice, economice și interpersonale cu India, pentru a face față împreună provocărilor mondiale, pentru a promova împreună creșterea economică și pentru a extinde împreună oportunitățile de afaceri.UE și India sunt hotărâte să valorifice oportunitățile de promovare a multilateralismului și a soluțiilor eficace ori de câte ori pacea și stabilitatea sunt în pericol.”

 

Asigurarea securității prin intermediul unei ordini mondiale bazate pe norme

În calitate de putere mondială emergentă, India joacă un rol esențial în actuala configurație mondială multipolară. Prin urmare, pentru a menține ordinea mondială bazată pe norme, este esențial ca UE și India să pună în aplicare un multilateralism eficace și o guvernanță economică globală. UE va urmări să consolideze dialogul privind aspectele multilaterale și să își coordoneze pozițiile cu India. Cooperarea în cadrul Organizației Națiunilor Unite, al OMC și al G20 va constitui un obiectiv prioritar.

UE și India împărtășesc valori comune și promovează pacea și stabilitatea la nivel internațional. UE va depune eforturi pentru a stimula India să promoveze o agendă comună la nivel mondial privind drepturile omului și democrația, protecția datelor, egalitatea de gen și emanciparea femeilor, precum și incluziunea tinerilor. Consolidarea coordonării umanitare și elaborarea unor acțiuni comune privind securitatea alimentară și ajutorul în caz de dezastre ar constitui, de asemenea, o valoare adăugată clară.

UE va urmări asigurarea unor schimburi și a unei coordonări sistematice cu India cu privire la aspectele esențiale de politică externă. Cooperarea în materie de politici de securitate și apărare va fi consolidată pentru a aborda împreună, printre altele, terorismul, securitatea cibernetică, amenințările hibride și securitatea maritimă. Se vor dezvolta, de asemenea, legăturile în materie de gestionare a crizelor, inclusiv relațiile dintre forțele armate.

 

Prosperitate prin intermediul unei modernizări durabile

UE este un partener firesc în sprijinirea creșterii durabile a Indiei. Prin cunoștințele de specialitate și tehnologia de care dispune în ceea ce privește dezvoltarea durabilă a infrastructurilor, cadrele de reglementare în materie de transporturi,

economia circulară, protecția mediului și digitalizarea, UE va sprijini în continuare procesul de tranziție a Indiei către o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și va facilita conectivitatea la nivel mondial. Întreprinderile vor beneficia de noi oportunități de afaceri și de investiții.

UE și India pot să colaboreze mai bine în ceea ce privește abordarea provocărilor mondiale, cum ar fi schimbările climatice, protecția mediului, dezvoltarea durabilă și guvernanța oceanelor, precum și în ceea ce privește punerea efectivă în aplicare a Acordului de la Paris. UE își va coordona acțiunile cu India la nivel multilateral. Vom continua să sprijinim inițiativa International Solar Alliance și să cooperăm pentru a facilita tranziția către o energie curată și pentru a pune în aplicare obiectivele de dezvoltare durabilă, inclusiv prin acțiuni de cooperare consolidată în materie de cercetare și inovare.

UE va continua să colaboreze cu India în vederea încheierii unor acorduri cuprinzătoare și echilibrate privind comerțul și investițiile și să sprijine un regim comercial mondial bazat pe norme. UE va utiliza toate canalele și forurile disponibile pentru a asigura un acces echitabil pe piață și condiții de investiții previzibile în vederea intensificării schimburilor comerciale și a investițiilor și în vederea afirmării potențialului celor două economii. Mecanismele de finanțare mixtă ale UE vor stimula investițiile cu un impact durabil.

Talentul și inovarea se vor număra, de asemenea, printre prioritățile acțiunii UE. Aceasta va coopera cu India pentru a promova mobilitatea reciprocă a studenților și a cercetătorilor și pentru a consolida rețelele de inovatori și de întreprinderi nou-înființate. În plus, UE va face progrese în direcția recunoașterii reciproce a calificărilor,va sprijini schimburile dintre respectivele sectoare culturale și va colabora cu India în ceea ce privește atât migrația legală, cât și cea neregulamentară, utilizând instrumentele existente la întregul lor potențial.

 

O abordare mai integrată și mai raționalizată în ceea ce privește India

UE va face eforturi pentru o mai bună coordonare între inițiativele sale și cele ale statelor sale membre care vizează India. UE și statele sale membre vor colabora pentru a se asigura o mai bună înțelegere a UE în India. De asemenea, acestea vor depune eforturi pentru a spori eficacitatea diplomației publice a UE.

UE va promova o utilizare strategică a instrumentelor sale de finanțare. Se vor intensifica programele destinate diplomaților indieni, schimburile de experți și dialogurile dintre experți pentru promovarea înțelegerii reciproce.

În fine, comunicarea comună propune ca UE să ia în considerare posibilitatea de a negocia cu India un acord de parteneriat strategic, pentru a actualiza Acordul de cooperare dintre UE și India din 1994.

 

Context

Comunicarea comună adoptată astăzi de Comisia Europeană și de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate oferă elementele unei strategii a UE privind India, care vizează construirea unui parteneriat pentru o modernizare durabilă și o ordine mondială bazată pe norme.

Propunerile formulate în comunicarea comună urmează să fie discutate în cadrul Parlamentului European și al Consiliului.

 

Informații suplimentare

Comunicare comună: Elementele unei strategii a UE privind India

Notă de informare: Explicarea parteneriatului Uniunii Europene cu India

Fișă informativă: O nouă strategie a UE privind India

Site web: Delegația Uniunii Europene în India

 

 

IP/18/6481

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar