Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia Europeană recomandă Consiliului European (articolul 50) să constate că s-au înregistrat progrese decisive în negocierile privind Brexitul

Bruxelles, 14 noiembrie 2018

Negociatorii Comisiei Europene și ai Regatului Unit au ajuns astăzi la un acord privind termenii acordului de retragere în temeiul articolului 50.

Toate aspectele Acordului de retragere sunt în prezent finalizate și convenite la nivel de negociator. Acest acord marchează un moment decisiv în cadrul negocierilor. Prin urmare, Comisia Europeană a recomandat Consiliului European (articolul 50) să constate că s-au înregistrat progrese decisive în negocierile privind retragerea ordonată a Regatului Unit din Uniunea Europeană, care permit încheierea negocierilor privind Acordul de retragere și inițierea următoarei etape a procesului. Negociatorii au convenit, de asemenea, asupra unui proiect de declarație politică privind viitoarele relații dintre UE și Regatul Unit.

Acordul de retragere acoperă toate elementele retragerii Regatului Unit din UE: drepturile cetățenilor, decontul financiar, perioada de tranziție, guvernanța, protocoale privind Irlanda, Gibraltar și Cipru, precum și o serie de alte aspecte legate de separare.

Negociatorii UE și ai Regatului Unit au convenit asupra modalităților de evitare a unei frontiere strict controlate între Irlanda și Irlanda de Nord. Ambele părți vor depune toate eforturile pentru încheierea viitorului acord până la 1 iulie 2020, înainte de sfârșitul perioadei de tranziție. În caz contrar, UE și Regatul Unit ar putea extinde de comun acord perioada de tranziție. În mod alternativ, începând cu ianuarie 2021, ar urma să se aplice soluția de ultimă instanță pentru Irlanda și Irlanda de Nord, pe baza unui mecanism de revizuire comun.

Această soluție de ultimă instanță înseamnă că se va institui un singur teritoriu vamal UE-Regatul Unit, care se va aplica de la sfârșitul perioadei de tranziție până la momentul în care va fi aplicabil un acord ulterior. Prin urmare, Irlanda de Nord va continua să facă parte din același teritoriu vamal ca și restul Regatului Unit. Teritoriul vamal unic acoperă toate mărfurile, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură.

Crearea teritoriului vamal unic include angajamentele corespunzătoare cu privire la condițiile de concurență echitabile și la mecanismele adecvate de punere în aplicare pentru asigurarea unei concurențe loiale între UE-27 și Regatul Unit.

Proiectul de declarație politică publicat astăzi înregistrează progresele înregistrate în ceea ce privește ajungerea la o înțelegere globală cu privire la cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit. Negociatorii UE și ai Regatului Unit își vor continua activitatea pe baza proiectului.

Nimic nu este stabilit până când nu vom conveni asupra tuturor aspectelor. Prezentul Acord de retragere – inclusiv perioada de tranziție – trebuie să țină seama de cadrul viitoarelor relații. Prin urmare, declarația politică trebuie să fie dezvoltată în continuare și convenită în forma sa finală.

În paralel, Comisia Europeană își va continua activitatea de pregătire și cea privind măsurile de urgență pentru toate situațiile posibile.

Etapele următoare

Negociatorii UE și ai Regatului Unit își vor continua activitatea în legătură cu declarația politică privind cadrul viitoarelor relații pe baza proiectului publicat astăzi. Președintele Consiliului European va decide dacă și când să convoace o reuniune a celor 27 de șefi de stat sau de guvern. Consiliul European (articolul 50) va decide cu privire la aprobarea Acordului de retragere și la declarația politică comună privind cadrul viitoarelor relații.

Odată ce Acordul de retragere este aprobat de Consiliul European (articolul 50) și înainte de a putea intra în vigoare, acesta trebuie ratificat de UE și de Regatul Unit. Pentru UE, Consiliul Uniunii Europene trebuie să autorizeze semnarea Acordului de retragere înainte de a îl trimite Parlamentului European spre aprobare. Regatul Unit trebuie să ratifice acordul în conformitate cu normele sale constituționale.

Context

Prim-ministrul Theresa May a declanșat articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană la 29 martie 2017 (mai multe detalii se găsesc aici). Scrisoarea sa către Donald Tusk, președintele Consiliului European, a marcat începerea oficială a procesului de retragere a Regatului Unit din UE. Negocierile privind condițiile de retragere a Regatului Unit au început în mod oficial la 19 iunie 2017, în urma alegerilor generale din Regatul Unit. La 8 decembrie 2017, UE și Regatul Unit au publicat un raport comun care stabilește domeniile de acord între cele două părți în ceea ce privește aspectele legate de retragere. Acesta a fost însoțit de o comunicare a Comisiei Europene. În martie 2018, Comisia Europeană și Regatul Unit au publicat un proiect de acord de retragere. Documentul respectiv a evidențiat domeniile de acord și de dezacord folosind un cod de culori format din verde, galben și alb. Viitoarea relație dintre UE și Regatul Unit va fi prezentată într-o declarație politică și va fi negociată numai după ce Regatul Unit va deveni o țară terță, adică nu va mai face parte din UE, după 29 martie 2019.

 

Pentru informații suplimentare:

Textul Acordului de retragere finalizat

Proiectul de declarație politică privind cadrul viitoarelor relații

Raportul comun

Întrebări și răspunsuri: Negocierile privind Brexitul: Ce conține Acordul de retragere?

Întrebări și răspunsuri: Protocolul privind Irlanda și Irlanda De Nord

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul nostru

 

IP/18/6424

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar