Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Perturbatorii endocrini: O strategie pentru viitor care protejează cetățenii UE și mediul

Bruxelles, 7 noiembrie 2018

Comisia a adoptat astăzi o comunicare prin care își confirmă angajamentul de a proteja cetățenii și mediul împotriva substanțelor chimice periculoase. Comunicarea prezintă, de asemenea, modul în care Comisia intenționează să se asigure că abordarea UE rămâne cea mai modernă și mai adecvată scopului din lume.

Comunicarea se bazează pe angajamentul asumat de Comisie anul trecut, atunci când a colaborat cu statele membre privind criteriile de identificare a perturbatorilor endocrini în domeniul pesticidelor și al produselor biocide. Comunicarea răspunde preocupărilor Parlamentului European și ale Consiliului și se înscrie în continuarea celui de al Șaptelea program de acțiune pentru mediu.

Comisarul pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, Karmenu Vella, a declarat: „Prin prezenta comunicare, Comisia confirmă faptul că ia în serios perturbatorii endocrini și intenționează să își intensifice eforturile pentru a reduce la minimum expunerea cetățenilor și a mediului la aceste substanțe chimice.”

„Noua strategie demonstrează hotărârea noastră de a aborda problema perturbatorilor endocrini într-o manieră cuprinzătoare și consecventă într-o sferă mai largă de domenii. Mă bucur să constat că ne putem baza pe munca care s-a realizat deja în ceea ce privește criteriile de identificare a perturbatorilor endocrini conform reglementărilor privind pesticidele și biocidele, pe baza definiției Organizației Mondiale a Sănătății”, a subliniat comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, Vytenis Andriukaitis.

Comisarul pentru piața internă și industrie, Elżbieta Bieńkovska, a declarat: „Am redus deja semnificativ expunerea cetățenilor noștri la perturbatorii endocrini și la alte substanțe nocive prin legislația noastră cuprinzătoare privind produsele chimice și produsele cosmetice. Astăzi facem încă un pas înainte în direcția reducerii acestor riscuri și garantării siguranței cetățenilor noștri.”

Comisia își actualizează abordarea pentru anii următori, bazându-se pe cunoștințele acumulate, pe experiența dobândită și pe rezultatele obținute în cei douăzeci de ani de la adoptarea Strategiei comunitare privind perturbatorii endocrini.

Abordarea strategică a UE în ceea ce privește perturbatorii endocrini va continua să se bazeze ferm pe știință și pe aplicarea principiului precauției: Acesta are ca scop:

  • reducerea la minimum a expunerii globale la perturbatorii endocrini, acordând o atenție deosebită perioadelor importante ale vieții, cum ar fi sarcina și pubertatea;
  • accelerarea dezvoltării unei baze de cercetare aprofundate pentru un proces decizional eficace și orientat spre viitor în contextul Orizont Europa, pornind de la cercetarea existentă și acordând o atenție deosebită domeniilor în care există lacune de cunoștințe; 
  • promovarea unui dialog activ care să permită tuturor părților interesate să fie auzite și să colaboreze. În acest context, Comisia va organiza anual un forum privind perturbatorii endocrini și își va intensifica sprijinul acordat organizațiilor internaționale.

Pentru prima dată, Comisia va lansa o analiză cuprinzătoare a legislației aplicabile perturbatorilor endocrini, printr-o verificare a adecvării legislației care se va baza pe datele colectate și analizate deja. Fără a pune sub semnul întrebării abordarea generală a UE bazată pe date științifice cu privire la gestionarea substanțelor chimice, verificarea adecvării legislației va analiza dacă legislația actuală permite îndeplinirea obiectivelor de protecție a sănătății umane și a mediului. Verificarea adecvării va include și o consultare publică.

Comunicarea adoptată astăzi prezintă, de asemenea, inițiativele analizate în prezent de Comisie pentru a se asigura că punerea în aplicare a politicilor existente privind perturbatorii endocrini își atinge întregul potențial. Acesta include identificarea perturbatorilor endocrini, îmbunătățirea comunicării de-a lungul lanțurilor de aprovizionare prin utilizarea fișelor cu date de securitate, astfel cum au fost stabilite în temeiul REACH, și continuarea evaluării științifice a perturbatorilor endocrini în cadrul unor măsuri de reglementare suplimentare.

Context

Perturbatorii endocrini sunt substanțe chimice care modifică funcționarea sistemului hormonal și, prin urmare, afectează negativ sănătatea oamenilor și a animalelor.

Preocupările legate de perturbatorii endocrini s-au accentuat după 1990. În urma adoptării în 1998 de către Parlamentul European a unei rezoluții privind perturbatorii endocrini, Comisia a adoptat în decembrie 1999 Strategia comunitară privind perturbatorii endocrini, care a fost dezvoltată ulterior prin acțiuni în domeniile cercetării, reglementării și cooperării internaționale.

UE a sprijinit deja în mare măsură cercetarea privind perturbatorii endocrini. Ea a finanțat peste 50 de proiecte, însumând peste 150 de milioane de euro în cadrul diverselor programe-cadru pentru cercetare și inovare. O sumă suplimentară de 52 de milioane de euro a fost alocată în cadrul programului Orizont 2020 pentru proiecte privind metodele de testare și de monitorizare.

De asemenea, UE a adoptat măsuri ferme de reglementare pentru protejarea cetățenilor și a mediului împotriva perturbatorilor endocrini, pe baza unor evaluări științifice și în conformitate cu diferitele cerințe prevăzute în legislația relevantă. Dispoziții specifice privind modul de abordare a perturbatorilor endocrini sunt incluse în legislația privind pesticidele și produsele biocide, substanțele chimice în general („Regulamentul REACH”), dispozitivele medicale și apa. În plus, în ceea ce privește materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, produsele cosmetice, jucăriile și protecția lucrătorilor la locul de muncă, substanțele cu proprietăți care perturbă sistemul endocrin au făcut obiectul unor măsuri de reglementare de la caz la caz, la fel ca alte substanțe chimice cu proprietăți periculoase. Prin urmare, numeroase substanțe cu proprietăți de perturbare a sistemului endocrin au fost interzise sau expunerea la acestea a fost redusă la minimum atât cât s-a putut din punct de vedere tehnic și practic.

Comisia a sprijinit, de asemenea, activitatea organizațiilor internaționale relevante, în special a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în domeniul metodelor de testare, și a realizat schimburi bilaterale cu parteneri internaționali.

Pentru informații suplimentare

https://ec.europa.eu/health/endocrine_disruptors/overview_ro

NOTĂ DE INFORMARE

IP/18/6287

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar