Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Ataskaita. ES prekybos susitarimais skatinamas ekonomikos augimas, darbo vietų kūrimas ir darnus vystymasis

Briuselis, 2018 m. spalio 31 d.

Geresnės galimybės patekti į užsienio rinkas, dėl kurių suderėjo ES, yra naudingos Europos bendrovėms, darbuotojams ir vartotojams.

Remiantis šiandien paskelbta antrąja metine prekybos susitarimų įgyvendinimo ataskaita, šie susitarimai, apimantys beveik 70 rinkų visame pasaulyje, padeda veiksmingai šalinti prekybos kliūtis ir skatinti aukštus darbo ir aplinkos apsaugos standartus. Tačiau Europos eksportuotojai galiojančių susitarimų teikiamomis galimybėmis galėtų naudotis dar geriau.

Už prekybą atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström sakė: „Ne vienus metus ES daug investavo į didžiausio pasaulyje prekybos susitarimų tinklo kūrimą. Naujausi faktai ir skaičiai rodo, kad šis požiūris duoda rezultatų. Šie susitarimai padeda skatinti Europos ekonomiką, nes padeda lengviau užsiimti verslu visame pasaulyje ir drauge – kurti darbo vietas Europoje. Mūsų didėjantis strateginių susitarimų sąrašas atveria duris ir suteikia konkurencinį pranašumą Europos bendrovėms pagrindinėse rinkose. Susitarimai taip pat padeda skatinti pagarbą žmogaus bei darbo teisėms ir aplinkos apsaugos standartams. Turime ir toliau daug dėmesio skirti tolesniam darbui, kad užtikrintume, kad galiojančių taisyklių būtų laikomasi ir kad įmonėms šie susitarimai būtų kuo naudingesni.“

Šiandien paskelbta ataskaita apima 2017 m. pokyčius ir rodo, kad prekyba pagal galiojančius ES prekybos susitarimus vis didėja. Pateikti keli pavyzdžiai: pernai eksportas į Pietų Korėją padidėjo daugiau nei 12 proc., eksportas į Kolumbiją padidėjo daugiau nei 10 proc., o ES eksportas į Kanadą per devynis mėnesius nuo ES ir Kanados susitarimo įsigaliojimo padidėjo 7 proc. Muitų panaikinimas ypač naudingas ES žemės ūkio maisto produktų gamintojams: eksportas gerokai padidėjo visų pirma į Ekvadorą (+34 %), Čilę (+29 %), Serbiją (+23 %), Turkiją ir Kostą Riką (į abi šalis po +14 %).

Kalbant apie prekybos reguliavimo kliūtis, pernai ES prekybos susitarimais sudarytos sąlygos Meksikos rinką atverti Europos sveikatos priežiūros produktams, o Čilės ir Peru rinkas – tam tikrų ES žemės ūkio maisto produktų eksportui; be to, sudarytos sąlygos ES bendrovėms dalyvauti viešuosiuose konkursuose Gruzijoje, Moldovoje ir Ukrainoje.

Kalbant apie ES standartų ir darnaus vystymosi skatinimą, dėl konkrečių ES prekybos susitarimų nuostatų tokios partnerės kaip Kanada ir Meksika pernai ratifikavo Tarptautinės darbo organizacijos konvencijas, pagal kurias darbuotojams suteikta didesnė apsauga.

Nepaisant šių teigiamų pokyčių, rezultatai būtų geresni, jeigu ES įmonės galiojančių susitarimų teikiamomis galimybėmis naudotųsi visapusiškai. Todėl Komisija kartu su valstybėmis narėmis ir verslo tinklais stengiasi geriau informuoti ES įmones, ypač mažesnes, ir padėti joms pasinaudoti prekybos susitarimais. Viena iš iniciatyvų – tobulinti internetines priemones, pvz., Duomenų apie patekimo į rinką galimybes bazę ir Prekybos pagalbos tarnybą, ir teikti išsamias gaires įmonėms, norinčioms kuo geriau pasinaudoti naujausiais ES prekybos susitarimais su Kanada ir Japonija.

Pagrindiniai faktai ir tolesni veiksmai

Šiandien paskelbta 2017 m. ES prekybos susitarimų įgyvendinimo ataskaita yra jau antra tokia metinė ataskaita. Joje pateikiama išsami informacija apie pokyčius, kuriuos lėmė 35 ES prekybos susitarimai (iš viso tokių susitarimų yra 39). Tai:

  • vadinamieji pirmosios kartos susitarimai (iki 2006 m.), kuriuose daugiausia dėmesio skiriama muitų tarifų panaikinimui;
  • antrosios kartos susitarimai, kaip antai susitarimai su Pietų Korėja, Kolumbija, Peru ir Ekvadoru, Centrine Amerika ir naujasis susitarimas su Kanada, apimantys ir naujas sritis, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, paslaugas ir darnų vystymąsi;
  • išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės (IVLPS), padedančios megzti stipresnius ES ir jos kaimyninių šalių ekonominius ryšius;
  • ekonominės partnerystės susitarimai, kuriais daugiausiai dėmesio skiriama Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno regionų vystymosi poreikiams.

Už prekybą atsakinga Europos Komisijos narė Cecilia Malmström ataskaitos turinį su ES prekybos ministrais aptars lapkričio 9 d. Tarybos posėdyje. Vėliau bus diskutuojama su Europos Parlamentu.

Daugiau informacijos

ES prekybos susitarimų įgyvendinimo ataskaita

Ataskaitos priedas: Komisijos tarnybų darbinis dokumentas

Informacijos suvestinė

ES prekybos susitarimai

IP/18/6267

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar