Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Erasmus+: En förväntad budget på tre miljarder euro investeras i unga européer och skapar europeiska universitet under 2019

Bryssel den 24 oktober 2018

Under 2019 förväntas tillgängliga medel för Erasmus+ öka med 300 miljoner euro eller 10 % jämfört med 2018.

Kommissionen offentliggör i dag 2019 års ansökningsomgång för programmet Erasmus+. Av den förväntade budgeten på tre miljarder euro för nästa år, har 30 miljoner euro avsatts för särskilda europeiska universitet. Detta är ett nytt initiativ som godkändes av EU:s ledare vid det sociala toppmötet i Göteborg i november förra året och som strävar mot att skapa ett europeiskt område för utbildning före 2025.

Tibor Navracsics, kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott, säger: Om ett år infriar EU-kommissionen sina löften till medlemsländerna om att skapa ett europeiskt område för utbildning före 2025. Vi arbetar för ett EU där utbildning, studier och forskning inte hindras av gränser. Inget ska hindra spetskompetens, innovation och delaktighet när det gäller utbildning. De europeiska universiteten har verklig potential att förändra den högre utbildningen i Europa, och jag är stolt över att vi med hjälp av Erasmus+ satsar på dem.

2019 års ansökningsomgång för Erasmus+

Alla offentliga eller privata organ som är verksamma inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott får ansöka om finansiering inom ramen för 2019 års ansökningsomgång. Dessutom får ungdomsgrupper som är verksamma inom ungdomsverksamhet, men som inte utgör en ungdomsorganisation, ansöka om finansiering.

Förutom ansökningsomgången offentliggör kommissionen i dag också programhandledningen för Erasmus+ på EU:s alla officiella språk, vilket ger de sökande information om alla de möjligheter som finns för studenter, personal, praktikanter och lärare och gör informationen mer tillgänglig i Erasmus+ för 2019.

30 miljoner euro till europeiska universitet

Som en del av skapandet av ett europeiskt område för utbildning före 2025 föreslog kommissionen att man skulle inrätta europeiska universitet i Europeiska unionen.

Som en del av 2019 års ansökningsomgång kommer kommissionen att lansera ett pilotprogram som stöder sex sammanslutningar mellan europeiska universitet. Var och en av dem består av minst tre lärosäten för högre utbildning från tre olika länder för att stärka den europeiska identiteten, samtidigt som man stärker spetsforskningen och bidrar till att göra europeiska lärosäten mer konkurrenskraftiga. För sammanslutningar som inleder sin verksamhet mellan den 1 september och den 1 december samma år ska ansökan om bidrag lämnas in till genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur senast den 28 februari 2019.

Ett andra pilotprojekt bör utarbetas nästa år med ett fullständigt införande av det initiativ som planeras inom EU:s nästa långsiktiga budget från och med 2021. Målet är att skapa ett tjugotal europeiska universitet 2024.


Bakgrund

Vid det sociala toppmötet i Göteborg i november förra året lade EU:s ledare fram en vision för Europa som handlar om att fullt ut ta till vara potentialen hos utbildning och kultur för att skapa en motståndskraftig arbetskraft, social rättvisa, aktivt medborgarskap och erfarenheter av europeisk identitet i alla dess former.

Stödet till att skapa europeiska universitet kommer att bidra till detta mål genom att man sammanför en ny generation av européer som kan samarbeta och arbeta inom olika europeiska och globala kulturer på olika språk och över gränserna, inom olika sektorer och mellan olika akademiska discipliner.


Läs mer

Ansökningsomgångar för Erasmus+

Programhandledning för Erasmus+

Erasmus+

* [uppdaterad den 24.10.2018 kl. 18:27]

Investera i utbildning och kompetens, inklusive Erasmus+, genom alliansen mellan Afrika och EU

IP/18/6170

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar