Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Erasmus+: za mlade Evropejce in pobudo Evropske univerze v letu 2019 predvidene tri milijarde evrov

Bruselj, 24. oktobra 2018

Leta 2019 naj bi bilo iz programa Erasmus+ na voljo 300 milijonov evrov več sredstev kot leta 2018, kar pomeni 10-odstotno povečanje.

Komisija je danes objavila razpis za zbiranje predlogov za program Erasmus+ za leto 2019. Od predvidenih treh milijard evrov za naslednje leto je 30 milijonov evrov namenjenih za t. i. evropske univerze. Gre za novo pobudo, ki so jo voditelji Evropske unije potrdili na socialnem vrhu v Göteborgu novembra lani in je del prizadevanj za oblikovanje evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025.

Tibor Navracsics, evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport, je dejal: „Eno leto po tem Evropska komisija izpolnjuje zavezo, dano državam članicam, da se do leta 2025 oblikuje evropski izobraževalni prostor. Prizadevamo si za Evropo, v kateri učenja, študija in raziskovalnega dela ne ovirajo meje, v kateri ni zidov, ki bi preprečevali odličnost, inovacije in vključenost v izobraževanje. Evropske univerze imajo resničen potencial za preoblikovanje visokošolskega prostora v Evropi in ponosen sem, da jim s programom Erasmus+ dajemo veliko spodbudo.

Razpis za zbiranje predlogov za program Erasmus+ za leto 2019

Za sredstva v okviru razpisa za zbiranje predlogov za program Erasmus+ za leto 2019 se lahko prijavi vsak javni ali zasebni subjekt, dejaven na področjih izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Poleg tega se lahko prijavijo tudi skupine mladih, ki se ukvarjajo z mladinskim delom, vendar ne tvorijo mladinske organizacije.

Komisija je danes skupaj z razpisom objavila tudi Vodnik za prijavitelje Erasmus+ v vseh uradnih jezikih EU. V vodniku prijavitelji najdejo podrobnejše informacije o vseh priložnostih programa Erasmus+ v letu 2019 za študente, osebje, praktikante, učitelje itn.

30 milijonov evrov za evropske univerze

Kot del prizadevanj za oblikovanje evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025 je Komisija predlagala vzpostavitev evropskih univerz v Evropski uniji.

V okviru razpisa za zbiranje predlogov za leto 2019 bo Komisija začela izvajati pilotni program, ki bo podprl šest zvez evropskih univerz, pri čemer bodo v vsaki vsaj tri visokošolske institucije iz treh držav. Namen je spodbujati okrepljeno evropsko identiteto, povečati odličnost in prispevati k večji konkurenčnosti evropskih visokošolskih institucij. Prijavitelji morajo vloge za nepovratna sredstva za zveze, ki se bodo začele med 1. septembrom in 1. decembrom 2019, vložiti pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo do 28. februarja 2019.

Drugi pilotni razpis bo predvidoma objavljen naslednje leto, pobuda pa naj bi se v celoti izvajala v okviru naslednjega dolgoročnega proračuna EU po letu 2021. Cilj je oblikovati okoli 20 evropskih univerz do leta 2024.


Ozadje

Na socialnem vrhu v Göteborgu novembra 2017 so voditelji Evropske unije predstavili vizijo Evrope, ki naj v celoti izkoristi potencial izobraževanja in kulture za zagotovitev odporne delovne sile, socialne pravičnosti, aktivnega državljanstva in izkušnje evropske identitete v vsej njeni raznolikosti.

S podpiranjem vzpostavitve evropskih univerz se bo prispevalo k temu cilju, saj se bo tako povezala nova generacija Evropejcev, ki so sposobni sodelovati in delati v različnih evropskih in svetovnih kulturah, v različnih jezikih ter prek meja, sektorjev in akademskih disciplin.


Več informacij

Razpis za zbiranje predlogov Erasmus+

Vodnik za prijavitelje Erasmus+

Erasmus+

* [posodobljeno 24. oktobra 2018 ob 18.27]

Vlaganje v izobraževanje in spretnosti, vključno s programom Erasmus+, prek zavezništva med Afriko in EU

IP/18/6170

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar