Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

2019-budgettet for Erasmus+: EU regner med at investere 3 mia. euro i unge europæeres fremtid og oprettelse af Europauniversiteter

Bruxelles, den 24. oktober 2018

Man forventer, at det beløb, der afsættes til Erasmus+ i 2019, vil være 300 mio. euro, dvs. 10 % større end i 2018.

I dag har Kommissionen offentliggjort indkaldelser af projektforslag til Erasmus+ for 2019. Ud af det forventede Erasmus-budget på 3 mia. euro for næste år er 30 mio. euro afsat til de såkaldte Europauniversiteter. Det drejer sig om et nyt initiativ, som EU's ledere tilsluttede sig på det sociale topmøde i Göteborg i november sidste år, og som er en vigtig drivkraft i opbygningen af det europæiske uddannelsesområde frem mod 2025.

Tibor Navracsics, kommissær for uddannelse, kultur, unge og sport, udtaler: "Her et år efter topmødet er Kommissionen godt i gang med at arbejde på det, den lovede medlemslandene, nemlig virkeliggørelsen af det europæiske uddannelsesområde inden 2025. Vi arbejder hen imod et Europa, hvor læring, studier og forskning ikke blokeres af landegrænser. Der skal ikke være nogen hindringer for at tilbyde europæerne fremragende uddannelser, der både er innovative og inkluderende. Europauniversiteterne har virkelig potentialet til at ændre den måde, vi tænker og udfører højere uddannelse på, og jeg er stolt over, at vi gennem Erasmus+ giver dem et stærkt incitament til denne transformation."

Indkaldelsen af projektforslag til Erasmus+ for 2019

Alle offentlige organer og private organisationer, der beskæftiger sig med uddannelse, unge og idræt, kan ansøge om finansiering via indkaldelsen af projektforslag til Erasmus+ for 2019. Desuden kan grupper af unge, som deltager i ungdomsarbejde, men ikke udgør en ungdomsorganisation, også søge om støtte.

Sammen med indkaldelsen af projektforslag har Kommissionen i dag offentliggjort Programguiden for Erasmus+ på alle de officielle EU-sprog. Her kan studerende, ansatte ved uddannelsesinstitutioner, praktikanter, undervisere, og andre læse alt om de muligheder, der findes med Erasmus+ i 2019.

30 mio. euro til Europauniversiteterne

Som led i skabelsen af det europæiske uddannelsesområde frem mod 2025 har Kommissionen foreslået at oprette såkaldte Europauniversiteter i EU.

I forbindelse med indkaldelsen af projektforslag til Erasmus+ for 2019 vil Kommissionen søsætte et pilotprogram, som går ud på at oprette seks alliancer af Europauniversiteter, der hver især skal bestå af mindst tre videregående uddannelsesinstitutioner fra tre lande. Formålet med alliancerne er at styrke den europæiske identitet, højne kvaliteten af uddannelserne og gøre universiteterne mere konkurrencedygtige. Universiteter, som ønsker at deltage i alliancer, der starter op i perioden 1. september til 1. december 2019, skal indsende deres ansøgninger om tilskud til Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur senest den 28. februar 2019.

Der er planlagt en anden pilotfase med indkaldelse af projektforslag. Den skal begynde i 2019, og målet er en fuld udrulning af initiativet fra 2021 og frem i løbet af den næste langsigtede budgetperiode. Det er hensigten, at der skal oprettes omkring 20 Europauniversiteter frem mod 2024.


Baggrund

det sociale topmøde i Göteborg i november 2017 fremlagde EU's ledere en ny vision for Europa. Den går ud på at udnytte det potentiale, der ligger i uddannelse og kultur, til at udvikle en modstandsdygtig arbejdsstyrke, skabe social retfærdighed, fremme aktivt medborgerskab og give folk en forståelse af, hvad europæisk identitet er i al sin mangfoldighed.

Med sin støtte til oprettelsen af Europauniversiteter medvirker EU til at opfylde denne vision ved at gøre de muligt at uddanne en ny generation af europæere, der kan samarbejde og fungere i forskellige europæiske og globale kulturer, på forskellige sprog og på tværs af landegrænser, sektorer og akademiske discipliner.


Læs mere

Indkaldelsen af forslag til Erasmus+

Programguiden for Erasmus+

Erasmus+

* [opdateret den 24/10/2018 kl. 18:27]

Investering i uddannelse og færdigheder, herunder Erasmus+, gennem vores alliance mellem Afrika og EU

IP/18/6170

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar